θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, February 27, 2011

Η αρχή ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα είναι και παραμένει ο μοναδικός κανών της πολιτικής ηθικής

Αγαπητοί μου μαθητές ο κύριος Α. Κέστλερ στο έργο του "Σκοτάδι στο καταμεσήμερο" είπε: "Η αρχή ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα είναι και παραμένει ο μοναδικός κανών της πολιτικής ηθικής".


Dear students Mr. A. Kestler in his "Darkness at noon” said: " The principle that the end justifies the means is and remains the only standard of political morality. "