θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, February 25, 2011

Τα δεσμά του έρωτα είναι σάν τής αράχνης λεπτά, πού κανείς δέν μπορεί δεί, ούτε οι μακάριοι θεοί.


Το εργαστήρι του Ηφαίστου


Τα δεσμά του έρωτα είναι σάν τής αράχνης λεπτά, πού κανείς δέν μπορεί δεί, ούτε οι μακάριοι θεοί.

ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΡΑΨ. Θ΄ 266 - 283


αὐτὰρ ὁ φορμίζων ἀνεβάλλετο καλὸν ἀείδειν

ἀμφ᾽ Ἄρεος φιλότητος εὐστεφάνου τ᾽ Ἀφροδίτης,

ὡς τὰ πρῶτα μίγησαν ἐν Ἡφαίστοιο δόμοισι

λάθρῃ, πολλὰ δ᾽ ἔδωκε, λέχος δ᾽ ᾔσχυνε καὶ εὐνὴν

Ἡφαίστοιο ἄνακτος. ἄφαρ δέ οἱ ἄγγελος ἦλθεν 270

Ἥλιος, σφ᾽ ἐνόησε μιγαζομένους φιλότητι.

Ἥφαιστος δ᾽ ὡς οὖν θυμαλγέα μῦθον ἄκουσε,

βῆ ῥ᾽ ἴμεν ἐς χαλκεῶνα κακὰ φρεσὶ βυσσοδομεύων,

ἐν δ᾽ ἔθετ᾽ ἀκμοθέτῳ μέγαν ἄκμονα, κόπτε δὲ δεσμοὺς

ἀρρήκτους ἀλύτους, ὄφρ᾽ ἔμπεδον αὖθι μένοιεν. 275

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῦξε δόλον κεχολωμένος Ἄρει,

βῆ ῥ᾽ ἴμεν ἐς θάλαμον, ὅθι οἱ φίλα δέμνι᾽ ἔκειτο,

ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ἑρμῖσιν χέε δέσματα κύκλῳ ἁπάντῃ·

πολλὰ δὲ καὶ καθύπερθε μελαθρόφιν ἐξεκέχυντο,

ἠύτ᾽ ἀράχνια λεπτά, τά γ᾽ οὔ κέ τις οὐδὲ ἴδοιτο, 280

οὐδὲ θεῶν μακάρων· πέρι γὰρ δολόεντα τέτυκτο.

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα δόλον περὶ δέμνια χεῦεν,

εἴσατ᾽ ἴμεν ἐς Λῆμνον, ἐυκτίμενον πτολίεθρον,Εκείνος λοιπόν νά κιθαρίζη άρχισε καί καλά νά άδη
γιά του Άρεως τόν έρωτα καί της καλλιστέφανης Αφροδίτης·
πώς τό πρώτον έσμιξαν στου Ηφαίστου τους δόμους λάθρα πολλά τής έδωκε, καί τό κρεββάτι κατήσχυνε και τήν στρωμνή του Ηφαίστου άνακτος- αμέσως άγγελος του ήλθεν 270

δ Ήλιος, πού τους ένόησε νά σμίγουν ερωτικά. Ό Ήφαιστος λοιπόν μόλις τόν αλγεινό μύθο άκουσεν, έβη νά πάη σέ χαλκείο, κακά στίς φρένες βυσσοδομών, έθεσε σέ άκμοθέτη μέγαν άκμονα, κι έκοπτε δεσμούς άρρηκτους, άλυτους, ώστ' εμπεδωμένοι εκείνα μένουν. 275

Και αφού έφτιασε τόν δόλο χολωμένος μέ τόν Άρη, έβη νά πάη στον θάλαμο, όπου τό προσφιλές του κρεββάτι εκείτο, καί γύρω στά στηρίγματα έχεε δεσμά κυκλικά παντού πολλά καί πάνω από τό μέλαθρον έξεχύνοντο,

σάν τής αράχνης λεπτά, πού κανείς δέν μπορούσε νά ιδή, 280
ουδέ οι μακάριοι θεοί γιατί μέ δόλο είχαν φτιαχθή.
Αφού λοιπόν όλο τόν δόλο γύρω άπό τό κρεββάτι έχυσεν, έκαμε πώς πηγαίνει στην Λήμνο, τήν καλόκτιστη πόλι.