θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, February 26, 2011

Πρωτογένεια,η πρώτη γυναίκα στον κόσμο μετά από τον κατακλυσμό!

Πρωτογένεια,η πρώτη γυναίκα στον κόσμο μετά από τον κατακλυσμό!Η Πρωτογένεια, κόρη του Δευκαλίωνα και της Πύρρας αναφέρεται ως η πρώτη γυναίκα στον κόσμο ύστερα από την εξαφάνιση του ανθρωπίνου γένους από τον κατακλυσμό (Βλ. εγκυκλοπαίδεια ΔΟΜΗ 24,σελ.767) και είναι η μητέρα ενός „προπάτορα" των Ολυμπιακών Αγώνων του Αέθλιου.

Σύμφωνα με την παράδοση την Πρωτογένεια την απήγαγε ο Δίας στο Μαίναλο της Αρκαδίας και από την ένωση αυτή γεννήθηκαν ο Αέθλιος και ο βασιλιάς των Επειών: τοὺς Ἠλείους ἴσμεν ἐκ Καλυδῶνος διαβεβηκότας καὶ Αἰτωλίας τῆς ἄλλης: τὰ δὲ ἔτι παλαιότερα ἐς αὐτοὺς τοιάδε εὕρισκον. βασιλεῦσαι πρῶτον ἐν τῇ γῇ ταύτῃ λέγουσιν Ἀέθλιον, παῖδα δὲ αὐτὸν Διός τε εἶναι καὶ Πρωτογενείας τῆς Δευκαλίωνος, Ἀεθλίου δὲ Ἐνδυμίωνα γενέσθαι:Παυσανία Ηλιακά Α΄, θυγάτηρ δὲ Πρωτογένεια, ἐξ ἧς καὶ Διὸς Ἀέθλιος. Απολλόδωρος Βιβλιοθήκη Α'
Πρωτογένεια,η πρώτη γυναίκα στον κόσμο μετά από τον κατακλυσμό!
Πρωτογένεια, η «γιαγιά» των Ολυμπιακών αγώνων
Ο πρώτος που στην παγκόσμια ιστορία για πρώτη φορά εμπνεύστηκε την αθλητική αναμέτρηση ήταν ο Αέθλιος, ο πρώτος βασιλιάς της αρχαίας Ήλιδας, ισχυρής πόλης-κράτους, κοντά στην Ολυμπία.
Σύμφωνα με την επικρατήσασα παράδοση, οι 5 Ιδαίοι Δάκτυλοι (Ηρακλής ,Παιωναίος, Επιμήδης, Ιάσιος και Ίδας) δεν ίδρυσαν αλλά αναβάθμισαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, -που ήταν γνωστοί από την εποχή του Αέθλιου, και αυτός είναι ο λόγος που ο Αέθλιος τιμόταν ως προστάτης των αγώνων σχεδόν απ΄ όλες τις ελληνικές πόλεις της αρχαιότητας όπως εξάλλου είναι γνωστό ότι ένα μήνα πριν ξεκινήσουν οι αθλητές προπονούνταν στο γυμνάσιο της αρχαίας Ήλιδας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες- ως εξής: ο Ηρακλής πρότεινε στους άλλους 4 να κάνουν αγώνες δρόμου. Μετά τη λήξη των αγώνων, ο Ιδαίος Ηρακλής στεφάνωσε τους νικητές. Στη συνέχεια, πρότεινε να τελούνται οι αγώνες αυτοί κάθε 5 χρόνια, όσοι ήταν και οι Ιδαίοι Δάκτυλοι.
Πραγματικά, στην Ολυμπία υπήρχε ιδιαίτερος βωμός των Ιδαίων Δακτύλων.

Νίκος Σάμιος
Βιβλιογραφία:
Παυσανία Ηλιακά Α΄ ,
Απολλόδωρος Βιβλιοθήκη Α'
"Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια Δρανδάκη" τομ.Α΄,
Εγκυκλοπαίδεια ΔΟΜΗ,
Βικιπαίδεια