θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, February 17, 2011

Πλύση εγκεφάλου
«Πλύση εγκεφάλου είναι ένα σύστημα αναστάτωσης του εγκεφάλου έτσι ώστε ένα άτομο να μπορεί να παρασυρθεί σε αποδοχή αυτού που διαφορετικά θα ήταν αποτρόπαιο σ 'αυτόν.
Χάνει την επαφή με την πραγματικότητα. Περιστατικά και φαντασιώσεις γίνονται μία δίνη και αλλαζουν θέσεις..... Ωστόσο, προκειμένου να αποτρέψουν τους ανθρώπους από την αναγνώριση των εγγενών δεινών στην πλύση εγκεφάλου, οι Προπαγανδιστές προσποιούνται ότι πρόκειται μόνο για ένα άλλο όνομα σε κάτι που έχει ήδη πολύ εξοικειωμένοι και είναι αναμφιβόλως άξιο σεβασμού, όπως η εκπαίδευση ή η μεταρρύθμιση

Edward Hunter, Brainwashing (New York: , 1956), pages 185-186)

"Edward Hunter, Πλύση εγκεφάλου (Νέα Υόρκη:. Pyramid Books 1956), σελ. 185-186)