θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, January 28, 2011

Οι κόσμοι είναι εκατόν ογδόντα τρεις

Οι κόσμοι είναι εκατόν ογδόντα τρεις


ΠΛOYTAΡXOY: ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΚΛΕΛΟΙΠΟΤΩΝ ΧΡΗΣΤΗΡΙΩΝ

Τούτο φαίνεται να είναι χαρακτηριστικό του Πλάτωνα, εφόσον οι άλλοι (φιλόσοφοι) φοβήθηκαν να δεχτούν πλήθος (κόσμους), με τη σκέψη πως, αν δεν περιόριζαν την ύλη στον ένα και προχωρούσαν παραπέρα, αυτόματα έπεφταν στα δίχτυα της απροσδιόριστης και προβληματικής απειρίας». «Ο ξένος όμως», είπα εγώ, «έθετε όριο στο πλήθος των κόσμων, όπως ο Πλάτων, ή μήπως, όταν τον συνάντησες, δεν αποπειράθηκες καν να ρωτήσεις;» «Μήπως δεν όφειλα», είπε ο Κλεόμβροτος, «σε αυτό πάνω απ' όλα το θέμα να είμαι απαιτητικός και πρόθυμος ακροατής, τη στιγμή που είχε τεθεί στη διάθεση μου και μου έδινε την ευκαιρία;


Έλεγε πως οι κόσμοι δεν είναι ούτε άπειροι ούτε ένας ούτε πέντε, αλλά εκατόν ογδόντα τρεις, και είχαν διαταχθεί σε σχήμα τριγώνου, που κάθε πλευρά του είχε εξήντα κόσμους. Από τους τρεις υπόλοιπους ο καθένας είχε τοποθετηθεί σε μία γωνία, ενώ οι συνεχόμενοι κόσμοι εφάπτονταν ο ένας με τον άλλο χαλαρά και περιστρέφονταν όπως σε χορό. Η εσωτερική επίπεδη επιφάνεια του τριγώνου είναι κοινή εστία για όλους, καλείται πεδίο αληθείας και σε αυτό κείνται ακίνητοι οι λόγοι, τα είδη και τα υποδείγματα των πραγμάτων που έχουν γίνει και θα γίνουν, γύρω τους βρίσκεται η αιωνιότητα, από την οποία εν είδει απορροής ο χρόνος κινείται προς τους κόσμους.
Οι ανθρώπινες ψυχές έχουν τη δυνατότητα να τα δουν και να τα ατενίσουν μία μόνο φορά στα δέκα χιλιάδες χρόνια, αν ζήσουν βέβαια βίο καλό, και οι καλύτερες μυητικές τελετές εδώ κάτω είναι όνειρο εκείνης της εποπτικής θέασης και μύησης . Όσο για τους φιλοσοφικούς λόγους, υπάρχουν για να θυμίζουν στους ανθρώπους τις εκεί ομορφιές, ειδάλλως δεν έχει νόημα να βγαίνουν προς τα έξω .