θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, December 05, 2010

Πως ο Αχμέντ έγινε Έκτωρ.Πως ο Αχμέντ έγινε Έκτωρ.


Το 1997 ένα δημοδιδάσκαλος καταγόμενος από την Πέργαμο, ονομαζόμενος Αχμέντ, αφού είδε τον εαυτό του πολλές φορές εις τον καθρέπτη διεπίστωσε ότι δεν είχε καμμία σχέση με τον πρόγονον των Τούρκων, των Ιουγούρων. Πρώτη του ενέργεια ήταν να εκδηλώσει στο άμεσο περιβάλλον του την πεποίθησην λέγοντας «εγώ αγαπώ τον Πρίαμον, αγαπώ τον Πάρι αλλά υπέρ πάντων άλλων τον Έκτορα διότι αυτόν θεωρώ πρόγονόν μου. Καταθέτει λοιπόν εις το αρμόδιο δικαστήριο μία αίτηση αλλαγής ονόματος από Αχμέντ σε Έκτορα. Η αίτησις απορρίπτεται και ο ίδιος συλλαμβάνεται, κακοποιείται βαναύσως αλλά επανέρχεται διότι η απόφασις δεν είχε έρισμα. Την επόμενη φορά που καταθέτει αίτηση συλλαμβάνεται ξανά και κακοποιείται πάλι βαναύσως. Την Τρίτη φορά συμβαίνουν τα ίδια . Τελικά προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο. Εκεί η αίτησίς του εγκρίνεται και καταθέτει την αίτηση του στο αρμόδιο δικαστήριο της Τουρκίας το οπίο αναγκάζεται να εφαρμόσει την απόφαση. Έτσι ο Αχμέντ έγινε Έκτωρ. Ο άνθρωπος αυτός δεν άλλαξε μόνον όνομα, άλλαξε και συνείδηση και θεωρεί πως δεν είναι πλέον Τούρκος.

Η ιστορία αυτή δημοσιεύθηκε σε μία Αγγλόφωνη εφημερίδα


Nasıl Ahmed Hector oldu.


1997 yılında bir ilköğretim, Iougouron Türklerin ataları hiçbir ilişkisi olduğu tespit aynada kendini birçok kez gördükten sonra, Ahmed adında, Bergama kaynaklı. İlk hareket söyleyerek pepoithisin yakın çevresinde tezahür oldu "Ben, Priamos, ben Paris'te aşk ancak diğer tüm Hector için o benim atalarım düşünüyorum. Daha sonra mahkemeye Hector Ahmed ismini değiştirmek için başvurun. Başvuru reddedilir ve o tutuklandı, geri dövülmüş, ama kabaca böyle bir karar ile düz değildi beri. Dahaki sefere bir uygulama tekrar tekrar kabaca istismar yakalanır gönderin. Salı günü, aynı tekrar olur. Nihayet Avrupa mahkemeye başvurun. Burada uygulama ve onaylandı Türkiye afyon yetkili mahkeme talep eder kararını uygulamak zorunda olduğunu. Böylece Hector oldu Ahmed.
Adam sadece isimler değişmedi değişti, ve bu bilincin artık Türkçe olduğunu düşünmektedir.

Bu hikaye bir İngilizce gazete yayımlandı