θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, September 25, 2010

Γνωρίζετε ότι Ο Μαθουσάλας πέθανε από πνιγμό;

Παρατίθενται τα κείμενα για να απαλειφθεί κάθε αμφιβολία.
Γνωρίζετε ότι:

Ο Μαθουσάλας πέθανε από πνιγμό; Διότι σύμφωνα με τις ηλικίες που δίνει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ (των εβδομήκοντα) ο Μαθουσάλας ζούσε όταν έγινε ο κατακλυσμός. Άρα κολυμπούσε για 14 χρόνια.
Το πρόβλημα αυτό το έλυσε η ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΑΧΩΒΑ). Τροποίησε το κείμενο των εβδομήκοντα αφαιρώντας 100 περίπου χρόνια από κάθε έναν από τους προπάτορες και αφαίρεσε συνολικά 586 έτη.

Γιατί;

Για να δηλώσουν ότι ο Μαθουσάλας πέθανε έναν χρόνο πριν τον κατακλυσμό.
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ (των εβδομήκοντα)

ΒΙΒΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΑΧΩΒΑ)

Διαφορά


Ήταν όταν γεννήθηκε ο γυιός του

Έζησε συνολικά

Ήταν όταν γεννήθηκε ο γυιός του

Έζησε συνολικά


Αδάμ

230

930

130

930

-100

Σήθ

205

912

105

912

-100

Ενώς

190

905

90

905

-100

Καϊναν

170

910

70

910

-100

Μαλελεήλ

165

895

65

895

-100

Ιάρεδ

162

962

162

962

-

Ενώχ

165

365

65

365

-100

Μαθουσάλας

167

969

187

969

+20

Λάμεχ

188

753

182

777

-6 (+24 έτη έζησε)

Νώε

500

950

500

950

-

Σύνολο

-586 έτηΠΡΩΤΟΤΥΠΟ (των εβδομήκοντα)

Ο Αδάμ ήταν 230 ετών όταν γεννήθηκε ο γυιός του Σήθ

Ο Αδάμ έζησε 930 έτη.

Ο Σήθ ήταν 205 ετών όταν γεννήθηκε ο γυιός του Ενώς.

Ο Σηθ έζησε 912 έτη.

Ο Ενώς ήταν 190 ετών όταν γεννήθηκε ο γυιός του Καϊναν.

Ο Ενώς έζησε 905 έτη.

Ο Καϊναν ήταν 170 ετών όταν γεννήθηκε ο γυιός του Μαλελεήλ.

Ο Καϊναν έζησε 910 έτη.

Ο Μαλελεήλ ήταν 165 ετών όταν γεννήθηκε ο γυιός του Ιάρεδ.

Ο Μαλελεήλ έζησε 895 έτη.

Ο Ιάρεδ ήταν 162 ετών όταν γεννήθηκε ο γυιός του Ενώχ.

Ο Ιάρεδ έζησε 962 έτη.

Ο Ενώχ ήταν 165 ετών όταν γεννήθηκε ο γυιός του Μαθουσάλας.

Ο Ενώχ έζησε 365 έτη.

Ο Μαθουσάλας ήταν 167 ετών όταν γεννήθηκε ο γυιός του Λάμεχ.

Ο Μαθουσάλας έζησε 969 έτη.

Ο Λάμεχ ήταν 188 ετών όταν γεννήθηκε ο γυιός του Νώε.

Ο Λάμεχ έζησε 753 έτη.

Ο Νώε ήταν 500 ετών όταν γεννήθηκε οι γυιοί του Σήμ, Χάμ και Ιάφεθ. ( παρέλειψε να γεννήσει τους Εσκιμώους, τους Ινδιάνους της Αμερικής, τους Μάγιας, τους Ίνκας, τους Αμπορίτζιναλ της Αυστραλίας, τους Πυγμαίους της Αφρικής κ.ο.κ.)

Ο Νώε ήταν 600 ετών όταν έγινε ο κατακλυσμός.Όχι. Δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο για τις ηλικίες των προπατόρων....