θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, September 19, 2010

Bronze Thracian ruler Sculptured by Phidias found in tuday' s Bulgaria.

Bulgaria's Bronze King Sculptured by Phidias
The ancient Greek sculptor Phidias might have created the unique bronze head of a Thracian ruler, recently found in Bulgaria. Photo by bTV
The ancient Greek sculptor Phidias might have created the unique bronze head of a Thracian ruler, recently found in Bulgaria.

The founder of the bronze head archaeologist Georgi Kitov said that Phidias might have scultured the head dated back to 5 century BC. Phidias is one of the greatest sculptors of ancient Greece some of greatest achievements were the Athena Parthenos at Athens and the Zeus in the temple of Olympia, both colossal figures of chryselephantine workmanship.

The bronze head of a Thracian ruler was discovered by a team of Bulgarian archeologists near the city of Shipka a few days ago. They say that the head might have been a part of a sculpture created in Athens for a Thracian king.

In the words of the head of the archeological team, Georgi Kitov, the sculpture was placed at the grave of the Thracian king, but was later destroyed. Kitov also claims that very soon an ancient city would be unearthed in the Valley of the Thracian kings, where the bronze head was found.