θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, September 19, 2010

Μυστηριώδης θησαυρός στην Ελλάδα με ανιχνευτή μετάλλων

Mysterious treasure finding in Greece with OKM metal detector

These mysterious signs on some rocks in a hidden place in Greece (see images below) has been discovered by a passionate hobby detectorist. Finding these signs in the mountains of Greece was the inducement for him to search for a buried treasure in this specific area and the beginning of an exciting treasure hunt for gold, silver and other valuable items hidden somewhere under these rocks.

Mysterious signs leads to gold treasure


Treasure map painted on greek rocks

Signs show where to metal detect for gold and silver


The golden treasure seems to be very close


Hand-carved stone looks like pig's head
The hand-carved stone which looks
like a pig's head.