θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, September 11, 2010

«ΔΑΝΕΙΖΕΤΕ ΜΗΔΕΝ ΑΠΕΛΠΙΖΟΝΤΕΣ» Ή ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ.
Ο ισχυρισμός «να δανείζετε, χωρίς νά αποβλέπετε είς καμμίαν ανταπόδοση» αλλάζει το νόημα του ρήματος δανείζω. Σημαίνει πλέον χαρίζω.

ΛΟΥΚΑΣ στ΄
34 και εάν δανείζητε παρ' ών ελπίζετε άπολαβείν, ποία υμίν χάρις εστί; και γάρ αμαρτωλοί άμαρτωλοίς δανείζουσιν ίνα απολάβωσι τά ίσα.
35 πλην αγαπάτε τους εχθρούς υμών και άγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες, και εσται ο μισθός υμών πολύς, και εσεσθε υιοι ύ­ψιστου, οτι αυτός χρηστός εστίν επί τους αχάριστους και πονηρούς.
(34 Και έάν δανείζετε εις εκείνους, απο τους όποιους περιμένετε νά πάρετε πίσω τά δανεικά, ποία εύμένεια και άνταπόδοσις από τον θεόν σας αρμόζει; Διότι και οι αμαρτωλοί δανείζουν τους αμαρτωλούς, διά νά λάβουν άπό αυτούς τά ίσα.
35 Άλλα σείς νά αγαπάτε τους έχθρούς σας,
να ευεργετείτε και να δανείζετε, χωρίς νά αποβλέπετε είς καμμίαν ανταπόδοση και θα είναι ό μισθός σας πολύς και θα είσθε παιδιά του Υψίστου, διότι και αυτός είναι αγαθός και ευερ­γετικός και προς αυτούς ακόμη τους αχάρι­στους και πονηρούς.)

Tο αποκαλούμενο και «ιερό βιβλίο» αποτέλεσε για μία και πλέον χιλιετηρίδα το μόνο ανάγνωσμα για τα εκατομμύρια των Ελλήνων που βρέθηκαν κάτω από τον ζυγό της ιδεολογικής και φυσικής αυτής παρακμής του Ελληνισμού.
Στα δύο αυτά αποσπάσματα του «ευαγγελιστού» Λουκά συναντάμε τους ακρογωνιαίους λίθους της Εθνικής μας συντριβής.
1.Την υλική μας εξουθένωση συστήνοντας: «σκόρπιζε τα χρήματα σου σε όποιον απατεώνα σου ζητάει δανεικά και αγύριστα»
2.Τον ηθικό μας εκμαυλισμό προτείνοντας ως παγκόσμια πρωτοτυπία να αγαπάμε τους εχθρούς μας.
Όσον αφορά το πρώτο, οι «Οικονομικές» συμβουλές που υπάρχουν στο «ιερό βιβλίο» συνοψίζονται στην φράση: «Οι καλοί χριστιανοί πρέπει να πεθαίνουν στην πείνα». Τέτοιο μάλιστα ήταν το μέγεθος της εξαπάτησης που επέβαλαν τον θεσμό της «νηστείας» στο Χριστεπώνυμο πλήρωμα. Πολλοί δεν μπορούν να κατανοήσουν γιατί το λάδι δεν είναι νηστίσιμο, ενώ οι ελιές που το παράγουν, είναι.
Μα είναι τόσο απλό. Το ελαιόλαδο στον Χριστιανικό Μεσαίωνα παρήγετο σε τόσο μικρές και άρα ανεπαρκείς ποσότητες, που μετά βίας επαρκούσε μόνο για το ανάλγητο για τα βάσανα του λαού ιερατείο. Με την πρόφαση ότι το χρησιμοποιούν στα καντήλια των εκκλησιών κατάφερναν να μαζέψουν την μεγαλύτερη ποσότητα. Κάποιοι Έλληνες για να θρέψουν τα παιδιά τους έμπαιναν στις εκκλησίες και έπαιρναν το λάδι από τα καντήλια. Μερικοί ισχυρίζονται ότι από την συμπεριφορά αυτή βγήκε η έκφραση «κατέβασε καντήλια».
Το υπόλοιπο λάδι που απέμενε, υπόκειτο στον περιορισμό της νηστείας.
Όσον αφορά το δεύτερο: «πλην αγαπάτε τους εχθρούς υμών», έχουμε φτάσει σε τέτοια ηθική και πνευματική κατάντια που μας έπεισαν πως πρόκειται για μιά ύψιστη φιλοσοφική αρχή που δεν κατάφεραν ούτε οι φιλόσοφοι πρόγονοί μας να διατυπώσουν. Συμπέρασμα λανθασμένο αλλά βολικό: Ο Χριστιανισμός είναι ανώτερος του Ελληνισμού.
Επειδή το παράλογο έχει μεταβληθεί σε εγγενές χαρακτηριστικό του Έλληνα, με την λογική αυτή θα έπρεπε ο Ισοκράτης να γράφει λόγια αγάπης προς τους Πέρσες, ο Κολοκοτρώνης και όλοι οι αγωνιστές της επανάστασης θα έπρεπε να πετάξουν τα όπλα τους και να αγκαλιάσουν τον πολυλατρεμένο τους εχθρό τον Τούρκο, οι Ελληνικοί πληθυσμοί να στήσουν αγάλματα στους εκπολιτιστές Βανδάλους και στους γενοκτόνους κάθε φυλής και ιδεολογίας που ασέλγησαν στο ιερό σώμα του έθνους μας.


Πηγή: Γιώργος Γρηγορομιχελάκης συγγραφέας των βιβλίων: «Το βιβλίο που η εκκλησία σου δεν θέλει να διαβάσεις», «15 Εσταυρωμένοι και αναστημένοι σωτήρες», «Βίοι αγίων – πρότυπα προς αποφυγήν» Τηλ. 6945.638884