θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, September 19, 2010

Ελληνικά χειροποίητα αντικείμενα βρέθηκαν στην Ουκρανία

Greek artefacts detected by OKM's Cavefinder in the Ukraine

A small team of treasure hunting enthusiasts discovered an interesting archaeological area where Greeks settled down in former times near to the river Dnepr in the Ukraine. With the help of their geoelectrical instrument Cavefinder B they located voids at a depth of about 1,5 m up to 3 m.

Research for voids and caches on archaeological sites. This area is rich of different artifacts and    archaeological research in this place lead to many finds.
Research for voids and caches on archaeological sites. This area is rich of different artifacts and archaeological research in this place lead to many finds.

Inside these small caves they successfully excavated various ceramic utensils like these antique vases and many coins. This discovery is not only by chance because the terrain where the team concentrated their research is of great historic interest.

These greek pottery are probably traces from the Scytian Empire.
These greek pottery are probably traces from the Scytian Empire.

The city of Kherson, where the specialists came from, has been named the door to Europe. In ancient times there was the largest Greek policy - Olviya. This was the area which was also known as the Scythian Empire, here the Scythians settled down in the south of Ukraine and Russia. Scythians were nomadic herders of the steppes north of the Black Sea. The Scythians roamed and ruled much of what is now Ukraine and southern Russia, trading with Greeks, burying their dead in kurgans, and plundering villages. Starting from the 6th century the Scytians imported greek goods such as wine jars (Oinochen) to the Ukraine.

A small object of pottery from the ancient world.
A small object of pottery from the ancient world.
This dish is just another artefact from the Ukrainian archeological find.
This dish is just another artefact from the Ukrainian archeological find.
Some pottery from the ancient world, including a dish with historic paintings.
Some pottery from the ancient world, including a dish with historic paintings.

Fragment of terracotta ornament, found in one of the Greek settlements on the coast of the Black Sea - IV. - II.    century B.C.
Fragment of terracotta ornament, found in one of the Greek settlements on the coast of the Black Sea - IV. - II. century B.C.
Another small dish of the treasure find from the Ukraine.Another small dish of the treasure find from the Ukraine.

,


This photo shows two different type of ancient coins. The dolphins was in a turn in the Greek colonies.   And the arrows served as coins for Scythians.
This photo shows two different type of ancient coins. The dolphins was in a turn in the Greek colonies. And the arrows
served as coins for Scythians.The picture shows a historic amphora, that was used as container for storage and transport in the    ancient world.
The picture shows a historic amphora, that was used as container for storage and transport in the ancient world.