θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, July 25, 2010

Μήπως η Βαβαυρική σημαία προέρχεται από την Ελληνική;
Τον ισχυρισμό ότι η Ελληνική σημαία προέρχεται από την Βαβαυρική ανατρέπουμε με το ακλόνητο τεκμήριο πως το μοτίβο της Βαβαυρικής σημαίας είναι πανάρχαιο Ελληνικό σύμβολο όπως φαίνεται από το ανωτέρω μωσαϊκό της Αρχαίας Ολύνθου.