θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, May 02, 2010

Οι θεσσαλοι μιλούν ΩΣ ΓΝΩΣΤΩΝ και απο γονιδίο και αγγλικα


Οι θεσσαλοι μιλούν ΩΣ ΓΝΩΣΤΩΝ και απο γονιδίο και αγγλικα


Θα το διαπιστώσετε μόνοι σας από τα παρακάτω παραδείγματα:


Into the spot.......... .............. ... είν' του Δεσποτ'


To you too funny......... ........... του γιού τ.. Φάν(η )


Sleep for us............ .............. . σλιπ φ(o)ράς


A nice party......... .............. ... ε, να η Σπάρτ(η )


She has many.......... ............ (e)συ χεσμένη ?


Kill kiss.......... .............. .......... Κιλκίς


Its up to you........... ............. Η τσάπ(α) του γιου


The necklaces..... .............. ... δεν( έ)κλασες !!!