θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, April 23, 2010

Ο Π Α Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ Α Ι Γ Υ Π Τ Ο ΥΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ "Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ " Ο Π Α Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΤΗΣ
Α Ι Γ Υ Π Τ Ο Υ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ι Μ Υ Σ Τ Η Ρ Ι Ο
ΜΕΤΑ ΤΟΝ Θ Α Ν Α Τ Ο ΤΟΥ Α Υ Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ο Ρ Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ Σ Ε Ρ Α Π Ε Ι Ο Υ 392 μ. χ. ( μαρκελλινος) ΩΣ
Ο Λ Α Μ Π Ρ Ο Τ Ε Ρ Ο Σ Ν Α Ο Σ ΤΗΣ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε Ι Α Σ Α Φ Η Σ Ε ΝΑ
Ν Ο Η Θ Ε Ι ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑΤΡΕΙΩΝ.

ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Ε Π Ι Φ Α Ν Ι Ο Υ ( ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΥΠΡΟΥ) Π Α Ν Α Ρ Ι Ο Ν 51.22.9-11
ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ... ΠΕΡΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ
Π Α Γ Α Ν Ι Σ Τ Ι Κ Η Τ Ε Λ Ε Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α ΤΩΝ Ε Π Ι Φ Α Ν Ι Ω Ν ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ
Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Π Α Ρ Α Λ Λ Η Λ Α ΜΕ ΤΗΝ Γ Ε Ν Ν Η Σ Η ΤΟΥ Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ ΟΚΤΩ ( 8 ) Η Μ Ε Ρ Ε Σ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ Κ Α Λ Ε Ν Δ Ε Σ
ΤΑ Σ Α Τ Ο Υ Ρ Ν Α Λ Ι Α ΣΤΗ Ρ Ω Μ Η ΤΑ Κ Ρ Ο Ν Ι Α ΣΤΗΝ Α Ι Γ Υ Π Τ Ο
ΜΙΑ Γ Ι Ο Ρ Τ Η ΤΑ Κ Ι Κ Η Λ Λ Ι Α ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΜΙΑ Ε Ο Ρ Τ Α Σ Τ Ι Κ Η Τ Ε Λ Ε Τ Η ΠΟΥ Ε Ξ Ε Λ Ι Σ Σ Ε Τ Α Ι ΤΗΝ
Ν Υ Χ Τ Α ΤΗΣ 5"ης προς την 6"ην ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΟ Ι Ε Ρ Ο ΤΗΣ
Κ Ο Ρ Η Σ ΑΥΤΟ ΜΕΤΑΞΥ 375μ.χ. και 378 μ.χ ΤΟ Κ Ο Ρ Ε Ι Ο Ν !!!

ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΜΕΝΟΥΝ Α Γ Ρ Υ Π Ν Ο Ι ΟΛΗ ΤΗΝ Ν Υ Χ Τ Α ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΓΙΑ
ΝΑ ΑΠΟΔΩΣΟΥΝ Τ Ι Μ Ε Σ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ Α Υ Λ Ω Ν ΣΤΟ Ε Ι Δ Ω Λ Ο ΤΗΣ
Θ Ε Α Σ ΜΟΛΙΣ ΔΕ Λ Α Λ Η Σ Ε Ι Ο Π Ε Τ Ε Ι Ν Ο Σ (θυμιζει Κ Α Τ Ι ;)
Λ Α Μ Π Α Δ Η Δ Ο Φ Ο Ρ Ο Ι ΚΑΤΕΒΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΙ
Α Ν Ε Β Α Ι Ν Ο Ν Τ Α Σ ΦΕΡΝΟΥΝ ΕΝΑ Ξ Ο Α Ν Ο Γ Υ Μ Ν Ο !!

ΤΟ Ξ Ο Α Ν Ο Α Υ Τ Ο ΦΕΡΕΙ Χ Ρ Υ Σ Ε Σ Σ Φ Ρ Α Γ Ι Δ Ε Σ
ΣΤΟ Σ Χ Η Μ Α ΤΟΥ Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ
Μ Ι Α ΣΕ Κ Α Θ Ε Χ Ε Ρ Ι Μ Ι Α ΣΤΟ Μ Ε Τ Ω Π Ο ΚΑΙ ΑΠΟ
Μ Ι Α ΣΕ Κ Α Θ Ε Γ Ο Ν Α Τ Ο

ΟΙ ΛΑΜΠΑΔΗΔΟΦΟΡΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΟΥΝ Α Υ Τ Ο Ε Π Τ Α Φ Ο Ρ Ε Σ ΜΕ
Σ Υ Ν Ο Δ Ε Ι Α Α Υ Λ Ω Ν Τ Υ Μ Π Α Ν Ω Ν ΚΑΙ Υ Μ Ν Ω Ν

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΙ Π Ι Σ Τ Ο Ι Ρ Ω Τ Ο Υ Ν
""ΤΙ Σ Η Μ Α Ι Ν Ο Υ Ν ΟΛΑ ΑΥΤΑ ??""
ΩΣ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΗ ; Α Ν Τ Ι Λ Α Β Η !!

"" Α Υ Τ Η ΤΗ Σ Τ Ι Γ Μ Η Σ Η Μ Ε Ρ Α Η Κ Ο Ρ Η
Η Π Α Ρ Θ Ε Ν Ο Σ !!
Γ Ε Ν Ν Η Σ Ε ΤΟΝ Α Ι Ω Ν Α !!"""

Ο ΑΙΩΝ Ε Μ Φ Α Ν Ι Ζ Ε Τ Α Ι ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑ ΣΤΑ Ν Ο Μ Ι Σ Μ Α Τ Α ΤΩΝ
Α Ν Τ Ω Ν Ι Ν Ω Ν
ΩΣ Σ Υ Μ Β Ο Λ Ο Θ Α Ν Α Τ Ο Υ ΚΑΙ Α Ν Α Γ Ε Ν Ν Η Σ Η Σ
Η ΓΙΟΡΤΗ ΑΥΤΗ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΩΣ "Π Τ Ο Λ Ε Μ Α Ι Κ Η " ΣΤΟΝ ΨΕΥΔΟ-ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗ.1,33,2 αιων..

Ο Α Ι Ω Ν ΤΙΜΑΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε Λ Ε Υ Σ Ι Ν Α (ΕΠΙΓΡΑΦΗ ) ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
Ρ Ω Μ Η
ΖΩ Φ Ο Ρ Ο Σ ΖΩΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΦΡΟΔΙΣΙΑΔΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ
ΦΕΡΕΙ ΤΟ "Α Ι Ω Ν "
ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΑΦΟ Ο ΘΕΟΣ ΑΙΩΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΚΑΘΕΔΡΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ
Κ Α Σ Σ Ι Ο Π Ε Ι Α

ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ( ΕΠΙΦΑΝΙΟ) ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η Ι Δ Ι Α ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ Π Ε Τ Ρ Α ΤΗΣ
Ι Ο Ρ Δ Α Ν Ι Α Σ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ Ε Λ Ο Υ Σ Α ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ Ν Ε Γ Κ Ε Β
ΣΤΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΚΟΡΗ ΕΙΝΑΙ Χ Α Α Μ Ο Υ

Ε Π Ι Σ Η Σ ΛΕΞΙΚΟ ΣΟΥΔΑ ΛΕΞΗ Η Ρ Α Ι Σ Κ Ο Σ
ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ Α Δ Ω Ν Ι Σ ΑΝΤΙ ΑΙΩΝ ( ΒΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΥ )

ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ .... ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ = ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ....