θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, March 16, 2010

Σωτήρης Σοφιανόπουλος: Τα ξένα συμφέροντα έσβησαν το κερί
Αυγούστου 1995 Κυριακάτικη 6.8.1995
κοινωνία
«ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ». Τα μυρίστηκαν πρώτοι οι Αγγλοι το 1927, τα δοκίμασε το πολεμικό μας ναυτικό το 1928, η ιδιωτική τους εκμετάλλευση άρχισε το 1965 και η ζωή τους έκλεισε το 1979. Μία απίστευτη περιπέτεια του πρώην ιδιοκτήτη της ΧΡΩΠΕΙ, που
έγινε... αρχηγός κόμματος και καταγγέλλει:
Τα ξένα συμφέροντα έσβησαν το κερί»Της ΕΦΗΣ ΜΑΡΙΝΟΥ Φωτ.: Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Όταν ο βάλτος στο Κερί της Ζακύνθου πιάνει φωτιά, το πετρέλαιο που υπάρχει στην περιοχή «τον κάνει να καίγεται σαν κερί», λένε οι κάτοικοι. Στο ίδιο μέρος γράφει ο Ηρόδοτος, χιλιάδες χρόνια πριν, είχε δει άσφαλτο να αναβλύζει από το νερό της θάλασσας...
Πρώτοι οι Άγγλοι μυρίστη­καν το πετρέλαιο της Ζακύν­θου και πολύ αργότερα οι ανα­θυμιάσεις οδήγησαν εκεί και τη μύτη ενός επιχειρηματία: του ιδιοκτήτη της διαλυμένης σήμερα βιομηχανίας φαρμά­κων ΧΡΩΠΕΙ, Σωτήρη Σοφιανόπουλου. Δεκαέξι χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο φάκελος «Πετρέλαια Ζακύν­θου» έκλεισε για τον Σωτήρη Σοφιανόπουλο, όμως, έναν παράξενο επιχειρηματία, ση­μερινό πρόεδρο... του κόμμα­τος «Ελληνισμός», «το πετρέ­λαιο είναι εκεί και παραμένει ανεκμετάλλευτο».
• Το 1927 η αγγλική εταιρεία «Νίαρ Ιστ Πετρόλεουμ Κόμπανι Γ.Τ.Ο.» έρχεται στη Ζάκυνθο, για να μελετήσει τις δυ­νατότητες αντλήσεως πετρε­λαίου. Δεν γίνεται όμως εντα­τική άντληση, των φρεατίων, γιατί λείπουν τά επαρκή μηχα­νήματα και οι δεξαμενές.
• Το 1928, η ελληνική κυβέρ­νηση στέλνει το τορπιλοβόλο «Πέργαμος» για να κάνει δο­κιμές καύσεως. Η έκθεση που συντάσσεται καταλήγει σε ένα αισιόδοξο συμπέρασμα: «Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι τ' αποτελέσματα των δοκιμών ή­σαν ικανοποιητικά».
• Το 1965, ο Σωτήρης Σοφια-νόπουλος επισκέπτεται για πρώτη φορά τη Ζάκυνθο και μαθαίνει ότι στο Κερί, σ' ένα βάλτο 1.000 στρεμμάτων, υ­πάρχει πετρέλαιο! Τα χρόνια της δικτατορίας αποφασίζει να ασχοληθεί επιχειρηματικά με την υπόθεση της Ζακύνθου. Η χούντα είχε τότε παραχωρήσει άδεια για γεωτρήσεις στην α­μερικανική εταιρεία ΑΝΚΑΡΟΪΛ. Ο Σωτήρης Σοφιανόπουλος συναντιέται στα γραφεία της ΧΡΩΠΕΙ με τον ελληνικής καταγωγής πρόεδρο της ΑΝΚΑΡΟΪΛ Στερτζ (Στέργιου), καταλήγουν σε συμφωνία και αποφασίζεται να γίνει το συντομότερο γεώ­τρηση βάθους 2.500 μέτρων: «Η ΑΝΚΑΡΟΪΛ και η ΧΡΩΠΕΙ θα είχαν ποσοστά ε­πί της παραγωγής και της εκ­μετάλλευσης του πετρελαίου. Παρασκευή, θα ερχόταν ξανά ο Στερτζ για να υπογράψουμε τη σύμβαση και την Τρίτη γίνε­ται το πραξικόπημα στην Κύ­προ. Ο Στερτζ δεν έρχεται και βέβαια η σύμβαση ναυαγεί. Γί­νονται τα γνωστά, έρχεται η μεταπολίτευση και εγώ εξακο­λουθώ να ενδιαφέρομαι για τα πετρέλαια. Επισκέπτομαι τον καθηγητή Ζάχο, διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΠ (Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου). Πραγματικά, στέλνει στη ΧΡΩΠΕΙ την άδεια να προχω­ρήσω τις εργασίες στο Κερί». • Ο Σωτήρης Σοφιανόπουλος πηγαίνει στη Ζάκυνθο και στή­νει εκεί ένα κανονικό εργοτάξιο επανδρωμένο με μηχανι­κούς και τεχνικούς της ΧΡΩΠΕΙ. «Η μεγαλύτερη γεώτρηση που είχα κάνει ήταν βάθους 120 μέτρων το περισ­σότερο, όμως, πετρέλαιο έ­βγαινε από μια των 18 μέτρων. Εφτασα να βγάζω, ανάλογα με τις υδροστατικές πιέσεις, μέ­χρι και 70 βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα. Για μήνες ολόκλη­ρους τα πετρελαιοκίνητα φορ­τηγά της ΧΡΩΠΕΙ εκινούντο με αυτό το καύσιμο, ενώ επί χρόνια μου ζητούσαν να τους πω το μυστικό - πώς, δηλαδή, κατάφερα να βγάλω ντίζελ σε πρώτη φάση χωρίς διυλιστή­ριο».
Ο Σωτήρης Σοφιανόπουλος ζητά από το υπουργείο Βιομη­χανίας άδεια εκμεταλλεύσε­ως: «Ετρεχα από το υπουργείο Βιομηχανίας στη ΔΕΠ και τούμπαλιν. Σ' αυτά τα δρομολόγια με κορόιδευαν όλοι μαζί. Τρά­βηξα μια εταιρεία στη Ζάκυν­θο και πουλούσα το πετρέλαιο που έβγαζα με κανονικό τιμο­λόγιο στη ΧΡΩΠΕΙ».
• Η δουλειά στο Κερί κρατάει δύο χρόνια και σταματάει με τη σύλληψη του Σωτήρη Σοφιανόπουλου. Οπως υποστη­ρίζει ο ίδιος, «ενώ ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε ζητήσει από τον υπουργό Βιομηχανίας να μου δοθεί άδεια εκμεταλλεύ­σεως, αντ' αυτού μια ωραία πρωία έρχονται στο Κερί και με συλλαμβάνουν ως παραβά­τη του νόμου επειδή παράγω αργό πετρέλαιο.
• Ο Σωτήρης Σοφιανόπουλος δικάζεται τον Μάιο του 1979 και αθωώνεται. Με δικαστική απόφαση, όμως, αναστέλλο­νται οι δύο άδειες που είχε για παραγωγή πετρελαίου.
...Από τότε, κανείς δεν α­σχολήθηκε πια με τα πετρέ­λαια της Ζακύνθου. Η περιοχή αναδίδει ακόμα τη μυρωδιά του πετρελαίου και ο βάλτος βουλιάζει στα περασμένα υ­γρά γυαλιστερά μεγαλεία...
Ο Σωτήρης Σοφιανόπουλος
υποστηρίζει ότι εσκεμμένα σκέπασαν την ιστορία του, και κατηγορεί όλες τις κυβερνή­σεις της μεταπολίτευσης ότι παραδίδουν τη χώρα στις πολυεθνικές. Ισχυρίζεται ότι το κράτος τον «τορπίλλισε απ' όλες τις μεριές σταματώντας, μέχρι στιγμής, ε­πτά κολοσσιαίες επιχειρήσεις μου».
Εμφανίζεται πολυπράγμων: Εκτός από το πετρέλαιο, ασχο­λήθηκε με την καλλιέργεια της σόγιας, με τις κτηνοτροφές, τον ορυκτό πλούτο και το υπέ­δαφος, το ουράνιο και τα ό­πλα.
Ο Σωτήρης Σοφιανόπουλος δεν κάνει σήμερα τίποτε από τα παραπάνω. Ίσως γι' αυτό έ­γινε πρόεδρος του κόμματος «Ελληνισμός» και σπεύδει να αναλύσει εθνικά και άλλα θέ­ματα από την τηλεόραση του «ΤΗΛΕ-ΤΩΡΑ» με αγαπημέ­νο του θέμα το «Σιωνιστικό κίνδυνο».
Η Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (ΔΕΠ) υποστη­ρίζει ότι το πετρέλαιο της περιοχής Κερί Ζακύνθου δεν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο, διότι είναι «βαρύ» (έ­χει δηλαδή μεγάλο ειδικό βάρος) και η ποσότητα του μι­κρή (μπορούν να αντληθούν περίπου 30-40 βαρέλια την η­μέρα). Το κοίτασμα αυτό, σύμφωνα με έρευνες της ΔΕΠ, προέρχεται από την περιοχή του Κυπαρισσιακού Κόλπου, όπου σύμφωνα με τις ενδείξεις υπάρχει πετρέλαιο σε βά­θος 1.000 μέτρων. Εξαιτίας του μεγάλου βάθους δεν έγι­ναν γεωλογικές μελέτες για να φανεί αν το κοίτασμα πετρελαίου στην Κυπαρισσία είναι μικρό ή μεγάλο.