θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, August 10, 2009

Σύνθεση χαμένων έργων του Ευριπίδη


Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΞΗΝΤΑΡΑ
Βασισμένη σε αποσπάσμα­τα, εκτεταμένα ή μη, από τις χαμένες τραγωδίες του Ευριπίδη είναι η παράσταση «Ευριπίδου σπαράγματα» συμπαρα­γωγή του ΔΗΠΕΘΕ Αγρινίου και του Ελληνικού Φεστιβάλ, που παρουσιάζεται σε μεγάλα Φεστι­βάλ σε όλη την Ελλάδα. Απόψε το έργο θα ανέβει στο Αρχαίο Θέατρο Αργούς και στη συνέχεια στην Πετρούπολη (27/7) και στο Αττικό Άλσος (30/7) κ.ά.
Ως γνωστόν σώζονται ακέραια 19 δράματα του μεγάλου τραγι­κού. Υπάρχουν όμως και αρκετά σπαράγματα (αποσπάσματα) από πολλές τραγωδίες του, που δεν διασώθηκαν ολόκληρες. Απο­φθέγματα, διδάγματα, μέρη δια­λόγων, μονολόγων, χορικά, υλικό πλουσιότατο, άκρως ενδιαφέρον, ακριβώς γιατί προσφέρει ερεθί­σματα, νύξεις, εξαιρετικά γοη­τευτικές στον μυστηριώδη και όχι ξεκάθαρο ειρμό τους.
Σώζονται εκτεταμένα μέρη από τα έργα: Υψιπύλη, Κρήτες, Ανδρομέδα, Φαέθων. Υπάρχουν όμως και ενδιαφέροντα μέρη από πολλές άλλες τραγωδίες όπως: Τήλεφος, Οιδίπους (με παραλ­λαγή του γνωστού μύθου), Βελλεροφόντης, Μελανίππη κ.ά. Από σκηνοθετική πλευρά, επι­χειρείται, όπως εξηγεί ο Βασίλης Νικολαΐδης που κρατά το σκη­νοθετικό πηδάλιο, «μια σύνθεση των σπαραγμάτων, χωρίς "λογικό" σύνδεσμο μεταξύ τους, βασισμέ­νη ακριβώς στον αποσπασματι­κό τους χαρακτήρα, τονίζοντας την έννοια των "χαμένων" έργων, των "χαμένων" κόσμων. Η μου­σική συνδέει τις διάφορες ατμό­σφαιρες, δημιουργώντας έναν καμ­βά βασισμένο στον αποσπασμα­τικό χαρακτήρα του όλου θέμα­τος. Ο θεατής κάθε φορά εισδύει με κάποιο τρόπο στον κάθε μύθο, στον κόσμο του κάθε έργου, χωρίς ωστόσο να μπορεί να τον συμπληρώσει ή να τον ολοκλη­ρώσει λογικά».
Η όλη σύνθεση έγινε με τη συνεργασία του φιλολόγου Γιάν­νη Λιγνάδη, που έχει ασχοληθεί ειδικά με τον Ευριπίδη κι έχει ήδη μεταφράσει όλα τα σπαράγματα από τα χαμένα δράματα του. Η δραματουργική επεξεργασία και οι στίχοι είναι της Αγαθής Δημητρούκα.

Την επιμέλεια του σκηνικού χώρου και το σχεδιασμό των κοστουμιών έχει ο Γιάννης Μετζίκώφ, τη μουσική ο Πέτρος Ταμπούρης, τις χορογραφίες η Έρση Πήττα, και τους φωτισμούς η Ελευ­θερία Ντεκώ.
Τους ρόλους ερμηνεύουν: Λού­κια Πιστιόλα, Γιάννης Κρανάς, Άννα Κουτσαφτίκη, Θανάσης Κουρλαμπάς, Λευτέρης Ζαμπετάκης, Μαρία Παρασύρη, Ανα­στασία Κατσιναβάκη, Παναγιώ­της Λάρκου, Βαγγέλης Ψωμάς. Ζαχαρούλα Κλειματσάκη, Βασι­λική Κυπραίου.