θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, March 22, 2009

Αρχαίο ελληνικό θέατρο και Μαφία
Το δίκτυο της Μαφίας που διαχειριζόταν το αρχαίο ελληνικό θέα­τρο των Συρακουσών, από το 1996 έως το 1998, αποκόμιζε σημαντικά κέρδη προσφέροντας ποικίλες πα­ροχές υπηρεσιών, όπως μαξιλαρά­κια για πς κερκίδες και χώρο στάθ­μευσης αυτοκινήτων. Στο πλαίσιο της λεγόμενης επιχείρησης «Αγα­μέμνων» συνελήφθησαν 14 ύπο­πτοι αυτού του δικτύου της Μαφίας και αναζητείται ένας ακόμη. Οι αρ­χές διαπίστωσαν ότι κάτι δεν πή­γαινε καλά στη διαχειρηση του θεάτρου απο το γεγονός της κατακό­ρυφης πτώσης των εσόδων του. Ως το 1994, το 2500 ετών αρχαίο θέα­τρο των Συρακουσών είχε μέτρια κέρδη, άλλα το 1996 σημείωσε ζη­μία ύψους 1.7 δις λιρετών και το 1998 π ζημία έφτασε τα 5.1 δις λι­ρέτες, δηλαδή 2,46 εκ. δολάρια.
Αυριανή
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΡΩΪΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Τηλ.. 244.738-9
15 ΜΑΡ. 2001