θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, January 31, 2009

ΠΛΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ Γ': Τι παθαίνει μια κοινωνία όταν αφήνει τα παιδιά της στις φροντίδες των γυναικών.

.
.
.

Εικόνα: Ευνούχος της Κυβέλης

.
.
.
.
.
.
.
.
.
(......) Αναφισβητητα ήταν καλός στρατηγός κι αγαπούσε την πατρίδα του, δεν έδωσε ποτέ σημασία στο πρόβλημα της καλής ανατροφής και των οικονομικών ζητημάτων.
ΚΛ. Και τι νόημα βγαίνει απ' αυτό;
ΑΘ. Θέλω να πω ότι πιθανόν από πολύ νέος να ασχο­λήθηκε μόνο με τις εκστρατείες κι άφησε τα παιδιά του στις φροντίδες των γυναικών. Εκείνες τα ανέθρεψαν από μικρά μέσα στην περιποίηση και την καλοπέραση, προσφέ­ροντας τους όλα τα καλά. Δεν άφηναν κανέναν να τους φέρει αντίρρηση σε οποιοδήποτε ζήτημα αλλά τους ανά­γκαζαν όλους να υποτάσσονται στις ιδιοτροπίες των παι­διών. Καταλαβαίνετε τι είδους χαρακτήρες δημιούργησαν.
ΚΛ. Ωραία ανατροφή τους έδωσαν, όπως είπες.
ΑΘ. Θα 'λεγα καλύτερα γυναικεία ανατροφή μέσα στην πολυτέλεια. Οι γυναίκες αυτές, πραγματικές νεόπλουτες, ανέθρεψαν τα παιδιά τους χωρίς τη βοήθεια των ανδρών, που ήταν συνεχώς απασχολημένοι με τον στρατό και τους πολέμους.ΚΛ. Πολύ σωστά.
ΑΘ. Ο πατέρας τους πάλι συνέχιζε να αποκτά κοπάδια ζώων κάθε είδους και πολλούς σκλάβους αλλά δεν ήξερε ότι οι γιοι του — για τους οποίους μάζευε όλα αυτά τα πλού­τη — δεν είχαν την παραδοσιακή περσική αγωγή. Η εκ­παίδευση αυτή ήταν πολύ σκληρή, αφού οι Πέρσες ζούσαν ποιμενική ζωή σε ορεινή χώρα αλλά δημιουργούσε δυνα­τούς βοσκούς, που μπορούσαν να ζουν στο ύπαιθρο, να μένουν άγρυπνοι πολλές νύχτες και να γίνονται καλοί στρα­τιώτες όποτε το απαιτούσαν οι περιστάσεις. Δεν καταλά­βαινε λοιπόν ότι οι γυναίκες κι οι ευνούχοι έδιναν στα παιδιά του μηδική αγωγή, η οποία τα έκανε κακούς και διεφθαρμένους χαρακτήρες, αφού οι εκπαιδευτές τους δεν τολμούσαν να τα επιπλήξουν ή να τα τιμωρήσουν. Έτσι, όταν πέθανε ο Κύρος, οι γιοι του που τον διαδέχτηκαν άρχισαν να αλληλοτρώγονται, μαθημένοι όπως ήταν στον αυταρχισμό και την ασυδοσία. Πρώτα ο ένας σκότωσε τον άλλο μη μπορώντας να τον βλέπει ως ίσο του και στη συνέχεια, παρασυρμένος απ' το ποτό και την έλλειψη σύνεσης έφτασε στο σημείο να χάσει την εξουσία από τους Μήδους και τον ονομαζόμενο Ευνούχο που περιφρονούσε τον Καμβύση για την ανοησία του.