θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, January 04, 2009

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΓΙΑ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΛΩΤ.

.
.
.
.

Lucas van Leyden (ca. 1490-1533): "Lot and his daughters" (ca. 1509)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Από τη ΓΕΝΕΣΗ 6:1-8

2 άγγελοι επισκέφτηκαν τον Λώτ (ανηψιό του Μωυσή) στο σπίτι του και εκεί που έτρωγαν μαζί τους κατά τα ήθη της περιοχής -περί φιλοξενουμένων- μαζεύτηκε κόσμος απέξω για να βιάσει τους Αγγέλους, οπότε ο άγιος Λώτ βγήκε και τους πρόσφερε τις 2 παρθένες θυγατέρες του (με τις οποίες έκανε σεξ και τεκνοποίησαν μάλιστα και ο ίδιος ο Λωτ λίγα εδάφια παρακάτω)


6 Εξήλθε δε ο Λωτ προς αυτούς εις το πρόθυρον, και έκλεισε την θύραν οπίσω αυτού,
7 και είπε, Μη, αδελφοί μου, μη πράξητε τοιούτον κακόν·

8 ιδού, έχω δύο θυγατέρας αίτινες δεν εγνώρισαν άνδρα· να σας φέρω λοιπόν αυτάς έξω· και κάμετε εις αυτάς, όπως φανή εις εσάς αρεστόν· μόνον εις τους άνδρας τούτους μη πράξητε μηδέν, επειδή διά τούτο εισήλθον υπό την σκιάν της στέγης μου.


συνιστώ ανεπιφύλακτα για όποιον ενδιαφέρεται -άγιες ημέρες που είναι- το σεξ της Αγίας Γραφήςαπο αυθεντικά αποσπάσματα της στο βιβλίο του Ben Edward Akerley απο το AMAZON.


http://www.amazon.com/gp/reader/0922915555/ref=sib_dp_pt#reader-link