θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, January 10, 2009

Ποια ποινή επιβάλλεται εάν η γυναίκα του αδελφού σου σε πιάσει από τα αρχίδια..
.
.
.
.
.
.
.
ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 25. 11

Έάν δε μάχωνται άνθρωποι έπι τό αυτό, άνθρωπος μετά του αδελφού αυτού, και προσέλθη ή γυνή ενός αυ­τών έξελέσθαι τον άνδρα αυτής έκ χειρός του τύπτοντος αυτόν και έκτείνασα την χείρα έπιλάβηται τών διδύμων αυτού, 12 αποκόψεις την χείρα αυτής ού φείσεται ό οφθαλμός σου έπ' αύτη.ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ:


11 Σε περίπτωση που παλεύουν μεταξύ τους δύο άντρες, και η σύζυ­γος του ενός πλησιάσει για να ελευ­θερώσει το σύζυγο της από το χέρι εκείνου που τον χτυπάει, και απλώ­σει το χέρι της και τον αρπάξει από τα αρχίδια του. 12 τότε πρέ­πει να της κόψεις το χέρι. Το μάτι σου δεν πρέπει να νιώσει λύπη.