θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, January 14, 2009

ή Σταυροφορία των Παιδιών άρ­χισε το 1213, όταν δυό καλόγεροι έπιασαν τήν Ιδέα να συγκεν­τρώσουν στρατιές παιδιών και να τα πουλήσουν σκλάβους.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.

Και υστέρα ο Ο' Χέαρ διάβασε τούτο:
Ποίον, λοιπόν, υπήρξε το μεγαλειώδες αποτέλεσμα ό­λων αυτών των αγώνων; Ή Ευρώπη έδαπάνησεν εκατομμύ­ρια από τους θησαυρούς της και το αίμα δύο εκατομμυρίων λαού της: Μία δράξ δέ έριζόντων ιπποτών κράτησε τήν κυριαρχίαν της Παλαιστίνης επί έκατόν περίπου έτη!
Ό Μακαίη μάς είπε οτι ή Σταυροφορία των Παιδιών άρ­χισε το 1213, όταν δυό καλόγεροι έπιασαν τήν Ιδέα να συγκεν­τρώσουν στρατιές παιδιών στή Γερμανία και τή Γαλλία και νατα πουλήσουν σκλάβους στή Βόρεια Αφρική. Τριάντα χιλιάδες παιδιά προσφέρθηκαν εθελοντικά, νομίζοντας πώς θα πήγαινανστην Παλαιστίνη.
Επρόκειτο αναμφιβόλως περί εγκαταλελειμμένων και ανεπάγγελτων παιδιών, εξ εκείνων τα όποια αφθονούν εις τάς μεγαλουπόλεις, τρεφόμενα μέ τήν άμαρτίαν και τήν τόλμην, λέει ό Μακαίη, πρόθυμα δια τα πάντα.
Και ο Πάπας Ίννοκέντιος ο Τρίτος πίστεψε πώς θα πή­γαιναν στην Παλαιστίνη και έκστασιάσθηκε. «Τα παιδιά αυτά έχουν ξυπνήσει, ενώ εμείς κοιμόμαστε!» είπε.
Τα περισσότερα παιδιά σάλπαραν από τή Μασσαλία και κά­που τά μισά άπ' αυτά πνίγηκαν σε ναυάγια. Τά υπόλοιπα μισά έφθασαν στή Βόρεια Αφρική, όπου και πουλήθηκαν.
Άπό κάποια παρεξήγηση, μερικά από τά παιδιά παρουσιά­στηκαν για νά φύγουν στη Γένοβα, όπου δέν περίμεναν πλοία δουλεμπόρων. Εκεί τά δέχθηκαν και τά έθρεψαν και τους μί­λησαν καλοί άνθρωποι — και υστέρα τους έδωσαν κάτι λίγα χρήματα και πολλές συμβουλές και τά 'στειλαν πίσω σπίτια τους.