θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Thursday, December 25, 2008

John Acton: Τίποτα δεν κινείται σ ' αυτόν τον κόσμο που δεν έχει Ελληνική καταγωγή.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Save for the wild force of Nature, nothing moves in this world that is not Greek in its origin.

Εκτός από την άγρια δύναμη της φύσης, τίποτα δεν κινείται σ 'αυτόν τον κόσμο που δεν έχει Ελληνική καταγωγή.