θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, December 20, 2008

ΠΑΛΛΑΔΑΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ: "Είμαστε αλήθεια ζωντανοί, ώ Έλληνες;"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.

ΠΑΛΛΑΔΑΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ

Χ-82

Άρα μη θανόντες τω δοκείν ζώμεν μόνον, Έλληνες άνδρες, συμφορά πεπτωκότες,
όνειρον εικάζοντες είναι τον βίον;
Ή ζώμεν ημείς, του βίου τεθνηκότος;


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Είμαστε αλήθεια ζωντανοί, ώ Έλληνες
καθώς μάς πήρε τώρα ή συμφορά
κι έγινε ή ζωή μας εφιάλτης;
Η μήπως ζούμε εμείς κι έχει ή ζωή πεθάνει;


Χ-82
Άπό τους συγκλονιστικότερους στίχους του Αλεξανδρινού επιγραμματοποιού. Έδώ οί έννοιες δέν αντιστρέφονται μόνο άλλα καί συγκρούονται, μέ αποτέλεσμα τό ερώτημα πού διατυπώνεται νά αποκτήσει τήν τραγική εκείνη διάσταση πού αργότερα θά επιβεβαιώσει ή Ιστορία. Τώρα πλέον οι χριστιανοί δέν είναι οι διωκόμενοι των προηγούμενων εποχών, (δεν υπήρξαν ποτέ άλλωστε πραγματικά διωκόμενοι) άλλα οι πολίτες της Νέας Ρώμης. Ή λέξη «Έλλην» δέν υποδηλώνει μόνο τόν Έλληνα που αποκαλούν «ειδωλολάτρη» και είναι ο θρη­σκευτικός τους αντίπαλος, άλλα εκείνον ό οποίος διαπράττει αδίκημα καί πρέπει νά διωχθεί επειδή οί ιδέες του είναι αντίθετες μέ τους νόμους του Κράτους που επέβαλλαν οι ίδιοι καί τά διατάγματα που αυτοί υπαγόρευσαν στην μαριονέττα τους, τον εκάστοτε χριστιανό αυτοκράτορα. Πράγματι, στον Ιουστινιάνειο Κώδικα (Α, 11) οι Έλληνες το γένος αποκαλούνται μυσαροί καί ανόσιοι.
Ό Παλλάδας ήταν καί παρέμεινε έλληνας, καί διατυπώνει μέ ολο τό περίσσευμα της πικρίας του τό τέλος μιας γενναίας διαδρομής, πού δέν θά επαναληφθεί έκτοτε μέ τήν ίδια λάμψη στην ιστορία του κόσμου.