θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, December 14, 2008

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΥΝΙΚΟΙ ( ΔΙΟΓΕΝΗΣ): "ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ"

Diogenes, Jean-Léon Gérôme, 1860, Walters Art Museum, USA


Κατά τον Διογένη ο Ελεύθερος άνθρωπος είναι αποτέλεσμα της παιδείας518. ΦΙΛΩΝ, Περί του πάντα σπουδαίον ελεύθερον είναι 157.

Ό γούν Διογένης ίδών τίνα των λεγομένων απελεύθερων άβρυνόμενον και πολλούς αύτω συνηδομένους, θαυμάσας το άλογον και άκριτον, «ομοίον» είπεν «ως ει τίς άνακηρύξειέ τίνα των οίκετών από ταύτης της ημέρας είναι γραμματικόν η γεωμέτρην η μουσικόν, ούδ' όναρ των τεχνών έπησθημένον». Ώς γαρ επιστήμονας ου ποίεί το κήρυγμα, ούτως ούδέ ελευθέρους — έπεί μακάριον ήν τι — άλλα μό­νον ουκ οίκέτας.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Έτσι ό Διογένης, οταν είδε κάποιον από τους λεγόμενους απε­λευθερωμένους δούλους να καμαρώνει και πολλούς να τον συγ­χαίρουν, έμεινε έκπληκτος άπο την έλλειψη λογικού και κρί­σης. «Αυτό», είπε, «είναι σαν να διακήρυχνε κανείς ότι από τούτη την ήμερα ό τάδε δούλος είναι φιλόλογος ή γεωμέτρης ή μουσικός, ενώ εκείνος δέν τίς έχει ιδεί αυτές τίς επιστήμες ού­τε στον ύπνο του». Όπως δηλαδή ή διακήρυξη δέν κάνει τους άλλους επιστήμονες έτσι δέν τους κάνει κι ελεύθερους — γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν αξιοζήλευτο — αλλά απλώς κάνει να μήν είναι πια δούλοι.