θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, November 08, 2008

ΑΝΘΡΩΠΟΔΙΑ'

"Feet-board". German
illustration. XIX.

Torture used by Italian inquisitors.

Torture used by Italian inquisitors.
Modern illustration.

Torture of Anna de Castro. Rack. Old engraving.

Torture of Anna de Castro. Old engraving.

Jan Luyken. Holy office. Haning by a thumb. Engraving. XVII.

Jan Luyken. Holy office. Engraving. XVII.

Jan Luyken. Interrogation of Ursula, a teacher's wife in 1570. Flogging. Engraving. XVII.

Jan Luyken. Interrogation of Ursula, a teacher's wife in 1570.
Engraving. XVII.

Interrogation. Girl hanged up with weights on her feet. Illustration. XIX.

Interrogation. Illustration. XIX.

Strappado. Illustration. XIX.

Strappado. Illustration. XIX.

Torture in Spanish Holy Office. Illustration. XIX.

Torture in Spanish Holy Office. Illustration. XIX.