θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, November 09, 2008

ΤΟ ΣΑΪΤ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ!

στο:


http://www.akwn.net/
ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΑΝΟ:
Joan Coderch-i-Sancho

[in Spain we use two surnames; moreover, in Catalonia we use to include this little “i” (“and”) between both; what some Catalan people do nowadays is adding those little hyphens to transform it into a single surname that includes both. By the way, “Joan” means “John” in Catalan, it is a masculine name, it is not the feminine name “Joan” in English.]

PLACE OF RESIDENCe:
When not in the UK: Barcelona and Lloret de Mar (Costa Brava).
When in the UK: St. Andrews, Scotland.

UNIVERSITY DEGREES:
-Ph.D. in Classical Philology (Universitat de Barcelona, 1991).Director of the Thesis: Prof. Josep Alsina-i-Clota.Title of the Thesis: “Tradición y aportación personal en Apolonio de Rodas”
-M.A. in Greek (University of Sheffield, 1986).Directors of the Course: Dr. J. H. Molyneux and Dr. J. C. Davies.An M.A. dedicated to Homeric Studies.
-”Llicenciat” in Classical Philology (Universitat de Barcelona, 1985).5 years with different subjets each year.The basic background formation both in Latin and Greek (language, literature, etc.).[since 1994, 5-year degrees have been reduced to 4-year in Spanish universities.]

CONTACT ME!
If you want to tell me:
- anything about the content of my web page,- anything about mistakes you have found in the Greek text (please, tell me!),- any ideas you have which could be useful,- about questions relating Ancient Greek studies,- that you cannot see the texts in your computer properly,- etc.,
please e-mail me without any hesitation; to know readers' opinions is of great importance.
My e-mail: http://www.st-andrews.ac.uk/~jc210/myself.htm# or jc210@st-andrews.ac.uk