θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, November 22, 2008

ADDENDUM ή ZEITGEIST No.2 . Τώρα στα Ελληνικά...για υποψιασμένους πολίτες.
ADDENDUM: Πρόταση για ανυποψίαστους. Η συνέχεια του πρώτου ντοκιμαντέρ με τίτλο ZEITGEIST. Προτείνουμε να δείτε το Α' ΜΕΡΟΣ εδώ και κατόπιν αυτό που ακολουθεί εδώ.