θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, September 26, 2008

Τα ιερά και ανόσια του Αγίου Ορους

περιοδικο "Ε" 14.09.2008
Το χάος περιγράφει με μελανά χρώματα σε συνέντευξη του στην «Ε» το 2002 ο βιβλιογράφος Θ. Παπαδόπουλος, συγγραφέας ενός μοναδικού βιβλίου για τις σπάνιες εκδόσεις που βρίσκονται στο Άγιον Όρος. Βιβλία 500 ετών τα τρώνε η υγρασία κι οι μύκητες και χά­νονται μυστηριωδώς. Από 60 σπάνιες εκδό­σεις που είχαν μετρηθεί παλιότερα, βρήκε μό­νο 12 στα 23 χρόνια των ερευνών του. Και όταν ρώτησε μοναχό γιατί δεν δίνει τα βιβλία που έχει στο κελί του για συντήρηση, πήρε την α­πάντηση, «Εμένα μου τα έδωσε η Παναγία».

Μέχρι και λείψανα του Αγίου Κοσμά σήκωσαν άγνωστοι από το κονάκι της Μεγίστης Λαύρας το 2007, μαζί με πολλά εκκλησιαστι­κά σκεύη και άλλα αντικείμενα μεγάλης αξίας.

Μαρτυρίες αναφέρουν τη χρήση αρχαίων ενεπίγραφων σαρκοφάγων ως δοχείων για λάδι και αρχαίων μαρμάρων ως οικοδομικών υλικών. Γενικά υπάρχει μια αρνητική αντιμετώπιση για οτιδήποτε προχριστιανικό εκ μέ­ρους των μοναχών, που απαγορεύουν ακόμη και τη συγκεκριμένη έρευνα σε αρχαιολόγους.