θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, May 31, 2008

ΠΟΣΟΥΣ ΣΚΟΤΩΣΕ Ο "ΘΕΟΣ" ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ;

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
ΘΕΟΣ ΣΥΝΟΛΟ: 2,391,421
ΣΑΤΑΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ: 10

http://dwindlinginunbelief.blogspot.com/2006/08/how-many-has-god-killed.html


SAB, Brick Testament
Lot's wife for looking back
Gen.19:26, BT
Number Κilled 1
Er who was "wicked in the
sight of the Lord"
Gen.38:7, 1 Chr.2:3, BT
1 Onan for spilling his seed
Gen.38:10, BT
3
Pharaoh and 600 chariot captains (plus his entire army)
Ex.14:8-26
601+
For dancing naked around Aaron's golden calf
Ex.32:27-28, 35, BT
3000
Aaron's sons for offering strange fire before the Lord
Lev.10:1-3, Num.3:4, 26:61, BT
2
A blasphemer
Lev.24:10-23, BT
1
A man who picked up sticks on the Sabbath
Num.15:32-36, BT
1
Korah, Dathan, and Abiram (and their families)
Num.16:27, BT
12+
Burned to death for offering incense
Num.16:35, 26:10, BT
250
For complaining
Num.16:49, BT
14,700
For "committing whoredom with the daughters of Moab"
Num.25:9, BT
24,000
Midianite massacre (32,000 virgins were kept alive)
Num.31:1-35, BT
90,000+
God tells Joshua to stoned to death Achan (and his family) for taking the accursed thing.
Joshua 7:10-12, 24-26, BT
5+
God tells Joshua to attack Ai and do what he did to Jericho (kill everyone).
Joshua 8:1-25, BT
12,000
Joshua kills 5 kings and hangs their dead bodies on trees
Joshua 10:24-26, BT
5
God delivered Canaanites and Perizzites
Judges 1:4, BT
10,000
Ehud delivers a message from God: a knife into the king's belly
Jg.3:15-22, BT
1
God delivered Moabites
Jg.3:28-29, BT
10,000
God forces Midianite soldiers to kill each other.
Jg.7:2-22, 8:10, BT
120,000
The Spirit of the Lord comes on Samson
Jg.14:19, BT
30
The Spirit of the Lord comes mightily on Samson
Jg.15:14-15, BT
1000
Samson's God-assisted act of terrorism
Jg.16:27-30, BT
3000
"The Lord smote Benjamin"
Jg.20:35-37, BT
25,100
More Benjamites
Jg.20:44-46
25,000
For looking into the ark of the Lord
1 Sam.6:19
50,070
God delivered Philistines
1 Sam.14:12
20
Samuel (at God's command) hacks Agag to death
1 Sam.15:32-33
1
"The Lord smote Nabal."
1 Sam.25:38
1
Uzzah for trying to keep the ark from falling
2 Sam.6:6-7, 1 Chr.13:9-10
1
David and Bathsheba's baby boy
2 Sam.12:14-18
1
Seven sons of Saul hung up before the Lord
2 Sam.21:6-9
7
From plague as punishment for David's census (men only; probably 200,000 if including women and children)
2 Sam.24:13, 1 Chr.21:7
70,000+
A prophet for believing another prophet's lie
1 Kg.13:1-24
1
Religious leaders killed in prayer contest
1 Kg.18:22-40
450
God delivers the Syrians into the Israelites' hands
1 Kg.20:28-29
100,000
God makes a wall fall on Syrian soldiers
1 Kg.20:30
27,000
God sent a lion to eat a man for not killing a prophet
1 Kg.20:35-36
1
Ahaziah is killed for talking to the wrong god.
2 Kg.1:2-4, 17, 2 Chr.22:7-9
1
Burned to death by God
2 Kg.1:9-12
102
God sends two bears to kill children for making fun of Elisha's bald head
2 Kg.2:23-24
42
Trampled to death for disbelieving Elijah
2 Kg.7:17-20
1
Jezebel
2 Kg.9:33-37
1
God sent lions to kill "some" foreigners
2 Kg.17:25-26
3+
Sleeping Assyrian soldiers
2 Kg.19:35, 2 Chr.32:21, Is.37:36
185,000
Saul
1 Chr.10:14
1
God delivers Israel into the hands of Judah
2 Chr.13:15-17
500,000
Jeroboam
2 Chr.13:20
1
"The Lord smote the Ethiopians."
2 Chr.14:9-14
1,000,000
God kills Jehoram by making his bowels fall out
2 Chr.21:14-19
1
Judean soldiers
2 Chr.28:6
120,000
Ezekiel's wife
Ezek.24:15-18
1
Ananias and Sapphira
Acts 5:1-10
2
Herod
Acts 12:23, BT
1
2,391,421+