θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, March 11, 2008

Mία σημειολογική προσέγγιση σε μία ανατριχιαστική "αγιογραφία".

(κάνετε κλικ πάνω στο έγγραφο για να μεγαλώσει και να το διαβάσετε).«Όταν δέ έλθη ό υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού καί πάντες οι άγιοι άγγελοι μετ' αυτού, τότε καθησει επί θρόνου δόξης αυτού. Καί συναχθήσεται έμπροσθεν αυτού πάντα τά έθνη, καί άφοριεί αυτούς άπ' αλλήλων ώσπερ ό ποιμήν αφορίζει τά πρόβατα άπό των έρίφων. Καί στήσει τά μέν πρόβατα εκ δεξιών αυτού, τά δέ ερί­φια εξ ευωνύμων. Τότε έρει ό βασιλεύς τοις εκ δεξιών αυτού δεύτε οί ευλογημένοι του πατρός μου, κληρονο­μήσατε τήν ήτοιμασμένην υμίν βασιλείαν άπό καταβολής κόσμου... Τότε ερεί καί τοις εξ ευωνύμων πορεύεσθε άπ' εμού οί κατηραμένοι εις τό πυρ τό αιώνιον τό ήτοιμασμένον τω διαβόλω καί τοις άγγέλοις αυτού... Καί απελεύσονται ούτοι εις κόλασιν αιώνιον, οί δέ δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον.»
ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ, κεφ. κε.' στίχ. 31-47.

Επάνω: Βρίσκονται οι «καλοί». Υπάρχει τάξις, ευγένεια, ηρεμία, άρπες, τρομπέτες, βιολιά, κιθάρες. Όλοι είναι φρεσκοπλυμένοι, χτενισμένοι και λίγοι ξυρισμένοι (διότι ο πώγων πρέπει να είναι Βιβλικός). Η ιεραρχία κλιμακώνεται από τα κάτω προς τα άνω.

Κάτω οι πιστοί.

Κέντρο: οι απόστολοι και λίγο πιο πάνω τους οι ευαγγελιστές
Κέντρο και λίγο πιο πάνω ο Δαυΐδ (αριστερά), ο Ιωάννης ο πρόδρομος με δύο κεφάλια (η έναρξις του σουρεαλιστικού παραλόγου).
Πάνω αγγελοι, φτερά γονυκλυσίες και δεξιά ο Μωϋσής.

Πάνω Κέντρο: Η τριάς ο εις μετά ολοστρόγγυλου φωτοστεφάνου και το χέρι στο σχήμα της ευλογίας των τριών δακτύλων και το Ιερόν Βιβλίον ο έτερος μετά τριγωνικού φωτοστεφάνου, και ράβδον βασιλικήν (ίνα μας συντρίψει ως κεράμους) και το χέρι στο σχήμα της ευλογίας των τριών δακτύλων, κατέχοντες την πλήρως εκχριστιανισθείσαν υδρόγειον (όνειρον θερινής νυκτός). Κάτωθεν της τριάδος η μητέρα σχηματίζοντας με τα χέρια το Αιγυπτιακό ιερογλυφικό «Πιστεύω».

Κέντρον: Ο οφθαλμός του Όσιρι, ο σταυρός του μαρτυρίου, 9μελές δικαστήριον. Οι καλοί ανεβαίνουν, οι κακοί κατεβαίνουν. (Άν προσέξουμε θα παρατηρήσουμε πως το σχέδιο υποκρίπτει το ΓΙΝ_ΓΙΑΝ). Ο βασιλεύς εκλιπαρεί (σύμβολο της υποταγής της κοσμικής εξουσίας στο ιερατείο). Ο Μητροπολίτης ανάμεσα στους καλούς ανεβαίνει. Δίπλα του με φερετζέ και σε στάση γονυκλυσίας, (υποταγής προς το ιερατείο) η πιστή (το πιθανότερον μέλος κάποιας παραθρησκετικής οργανώσεως).

Αριστερή πύλη: Τρία ρόδα (Ροδοσταυρικός δάκτυλος;) άγγελος με τρομπέτα – θριαμβικός, δύο δισκοπότηρα (δια την καλλιτεχνική συμμετρία), εικονίτσες, το σύμβολον της πλήρως εκχριστιανισθείσας υδρόγειου.

Δεξιά πύλη: Ο εωσφόρος, το χρήμα, νεκροκεφαλή, ζάρια, πιστόλι, μαχαίρι, κέρατα. Γυμνόστηθος αμαρτωλή ποινικοποίησις της ωραιότητος του υγιούς γυμνού σώματος.

Κάτω: Το χάος. Η αταξία. Γυμνά σώματα. Φίδια. Δαίμονες με φτερά νυχτερίδας. Ο λατρεύων το χρήμα (δεν είναι μέλος του ιερατείου).

Μία τρομακτική εικονογράφηση που τα ψυχικά τραύματα που προκαλεί υπονομεύουν την κοινωνία μας.