θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Saturday, March 22, 2008

ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙ ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


Παυσανίας Κορινθιακά II, 24, 2-4

Στάδιο τον Άργους. Ιερά στήν ακρόπολη του Άργους.


Στην κορυφή τής Λάρισας υπάρχει ναός του λαρισαίου Δία, χωρίς στέγη - το λατρευτικό άγαλμα, καμωμένο από ξύλο, δεν ήταν πιά στημένο στο βάθρο του. Υπάρχει επίσης και ναός τής Αθηνάς αξιοθέατος. Σ' αυτόν, μεταξύ τών άλλων αναθημάτων, υπάρχει και ξόανο του Δία πού έχει δυο μάτια στή φυσική τους θέση και ένα τρίτο στο μέτωπο - λένε πώς ο Δίας αυτός ήταν του Πριάμου, του γιου του Λαομέδοντα, προγονικό άγαλμα στημένο στο μή στεγασμένο μέρος τής αυλής- όταν κυριεύονταν από τους έλληνες το Ίλιο, ό Πρίαμος είχε καταφύγει σ' αυτού του αγάλμα­τος το βωμό. Κατά τή μοιρασιά τών λαφύρων πήρε το άγαλμα ό Σθένελος, ό γιος του Καπανέα, και γι' αυτό το λόγο βρέθηκε αφιερωμένο εδώ. Γιά τά τρία μάτια του θά μπορούσε νά δώσει κανείς τήν έξης εξήγηση: πώς ό Δίας κυβερνάει στον ουρανό, αυτό είναι κοινός λόγος όλων τών ανθρώπων. Γιά κείνον πού κυβερνάει κάτω από τή γή τα νερά του Ερασίνου.