θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Wednesday, March 05, 2008

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ: ΤΟ ΣΚΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΞΗ ΜΙΣΟΥΣ.

Η ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΝΑ ΣΚΟΡΠΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΑΧΤΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ. Νά τι γράφει ο ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ στα "ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑ":
Να εξετάσεις, όμως, και την αντίθετη διάθεση, κατανοώντας τη μέσω παραδειγμά­των.
Οι κάτοικοι της Ιταλίας, λοιπόν, αφού χρησιμοποί­ησαν σαν πόρνες τις κόρες και τη γυναίκα του Διονυσίου, τις σκότωσαν και μετά έκαψαν τα σώματα τους και σκόρ­πισαν από ένα πλοίο την τέφρα στη θάλασσα. Όταν, όμως, κάποιος Μένανδρος, που βασίλευσε δίκαια στη Βακτρία, πέθανε στο στρατόπεδο, οι πόλεις τέλεσαν κατά τ’ άλλα την κηδεία του όπως συνηθιζόταν, αλλά σχετικά με τα λείψανα του ήρθαν σε διαμάχη και με δυσκολία συμβιβά­στηκαν, ώστε, αφού μοίρασαν την τέφρα του σε ίσα μέρη, έφυγαν και έφτιαξαν μνημεία του άνθρωπου σε όλες τις πόλεις.