θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Monday, December 03, 2007

Η ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ & ΓΙΑΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΩΡΑ 10:10:30;ΓΙΑΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΩΡΑ (10:10:30) ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ;

Εάν σχηματοποιήσουμε την ώρα θα δούμε πως μοιάζει με το σήμα μεγάλων εταιριών (Μερσεντές, το σήμα της ειρήνης κ.λ.π.). Ε­άν παρατηρήσουμε τον ωροδείκτη του θα ανακαλύψουμε το ίδιο σήμα.
Για μια ακόμη φορά, ακόμη και στον σύγχρονο συμβολισμό βλέπουμε να θριαμ­βεύει η Ελληνική σκέψη.
Το περίφημο Πυθαγόρειο Υ συμβόλιζε την δύναμη της εκλογής και χρησιμοποιείτο στα Μυστήρια σαν έμβλημα της διακλάδω­σης των οδών. Η κεντρική οδός χωρίζεται σε δύο μέρη, με το ένα να οδηγεί δεξιά και το άλλο αριστερά. Το δεξιό ονομαζόταν Θεία Σοφία και το αριστερό Γήινη Σοφία. Ο νέος που προσωποποιείται από τον υποψήφιο των Μυστηρίων περπατώντας την Οδό της ζωής που συμβολίζεται από την κεντρική οδό Υ, φθάνει στο σημείο όπου ο δρόμος χωρίζει. Εκεί πρέπει να επιλέξει εάν θα ακολουθήσει τον αριστερό δρόμο, που του προτείνει η κα­τώτερη φύση, μπαίνοντας σ' ένα διάστημα τρέλας, απρονοησίας που θα τον οδηγή­σουν στην αναπό­φευκτη καταστροφή, ή θα επιλέξει την δεξιά οδό, και μέσω της ακεραιότητας και της φιλοπονίας θα ξανακερδίσει την ένωση του με τους Αθανάτους των ανω­τέρων σφαιρών.Πρόκειται για μία αθώα φαινομενικά διαφήμιση. Μία αποκρυφιστική όμως ομάδα μπορεί να μεταδώσει το μήνυμά της με έναν έξυπνο τρόπο. Στην εικόνα η τετρακτύς:

., .., ..., ....


Στον μύθο του Οιδίποδα είναι το ερώτημα της σφίγγας.


Η απάντηση: Ο άνθρωπος, το ένα.