θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, December 14, 2007

BΙΤΡΟΥΒΙΟΣ "Στην ελληνική πόλη της Εφέσου..."

Ο Άνθρωπος του Βιτρούβιου του Λεονάρντο ντα Βίντσι
BΙΤΡΟΥΒΙΟΣ
ΠΕΡΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (
De architectura),ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΚΑ
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΚΑΤΟ Προοίμιο

1. Στην ξακουστή και σημαντική ελληνική πόλη της Εφέσου λέγεται ότι υπάρχει ένας αρχαίος νόμος, οι όροι του οποίου είναι αυστηροί όχι όμως και άδικοι. 'Οταν ένας αρχιτέκτονας αναλαμβάνει την ευθύνη της κατασκευής ενός δημόσιου έργου, είναι υποχρεωμένος να υπολογίσει ποιο θα είναι το κόστος του. Η εκτίμηση που κάνει δίνεται στο δικαστή και η περιουσία του δεσμεύεται ως ενέχυρο μέχρι την αποπεράτωση του έργου. Όταν τελειώσει και αν η τελική δαπάνη συμφωνεί με την προη­γούμενη εκτίμηση του, τότε του απονέμονται τιμές. Αν στην εκτίμηση πρέπει να προστεθεί λιγότερο από το ένα τέταρτο της αξίας της, τότε αυτό δίνεται από το Δημόσιο Ταμείο και δεν επιβάλλεται ποινή. 'Οταν, όμως, πρέπει να δαπανηθούν επιπρόσθετα για το έργο περισσότερα χρήματα από το ένα τέταρτο της αρχικής εκτίμησης, τότε τα επιπλέον χρήματα που απαιτούνται, για να διεκπεραιωθεί, τα παίρνουν από την περιουσία του.
2. Μακάρι οι αθάνατοι θεοί να είχαν οδηγήσει και τους Ρωμαίους να θεσπίσουν παρόμοιο νόμο, όχι μόνο για τα δημόσια αλλά και για τα ιδιωτικά κτίρια. Έτσι, λοιπόν, οι μη γνώστες της αρχιτεκτονικής δε θα έμεναν ατιμώρητοι και μόνο άντρες με πολλά προσόντα χάρη στην επαρκή επιστημονική τους κατάρτιση θα επέλεγαν αναμφισβήτητα το επάγγελμα του αρχιτέκτονα. Οι ευγενείς δε θα εξαπατούνταν σε ατε­λείωτες σπατάλες και δαπάνες ή στην εγκατάλειψη των κτημάτων τους. Οι αρχιτέκτονες θα αναγκάζονταν από το φόβο της τιμωρίας να είναι πιο προσεκτικοί, όταν υπολόγιζαν και δήλωναν το μέγεθος της δαπάνης, έτσι ώστε οι ευγενείς θα αποκτούσαν τα κτίρια τους έναντι του ποσού που περίμεναν ή καταβάλλοντος μόνο λίγα επιπλέον χρήματα. Είναι αλήθεια ότι όσοι μπορούν να διαθέσουν για ένα έργο τετρακόσιες χιλιάδες, μπορούν να το συνεχίσουν, αν πρέπει να συμπληρώσουν άλλες εκατό χιλιάδες, από την ευχαρίστηση που τους δίνει η ελπίδα αποπεράτωσης του έργου. Αν, όμως, τους φορτώσουν μια αύξηση πενήντα τοις εκατό ή ακόμη περισσότερα έξοδα, τότε χάνουν την ελπίδα τους, θυσιά­ζουν ό,τι έχουν ήδη δαπανήσει και αναγκάζονται να τα εγκαταλείψουν με κατεστραμμένη την περιουσία και τη διάθεση.
3. Αυτό το λάθος δε συμβαίνει μόνο όσον αφορά τα κτίρια, αλλά διαπιστώνεται επίσης και στις παραστάσεις που οργανώνουν οι αρ­χές, είτε πρόκειται για μονομάχους στην αγορά είτε για θεατρικά έργα πάνω στη σκηνή. Σ' αυτήν την περίπτωση δεν επιτρέπεται ούτε καθυ­στέρηση ούτε αναβολή, αλλά οι ανάγκες της περίπτωσης απαιτούν όλα να είναι έτοιμα σε συγκεκριμένο χρόνο: οι θέσεις για το κοινό και οι τέντες που εξασφαλίζουν σκιά για τους θεατές και ό,τι χρειάζεται σύμφωνα με τις συνήθειες και τις ανάγκες της σκηνής παρέχεται με μηχανήματα, για να τέρψει τα μάτια του κοινού. Αυτά τα πράγματα απαιτούν προσεκτικό στοχασμό και σχεδιασμό από μια καλά εκπαι­δευμένη διάνοια, αφού κανένα από αυτά δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς μηχανήματα και χωρίς σκληρή και πολύπλευρη μελέτη επιδέξια εφαρμοσμένη.
4. Συνεπώς, εφόσον έτσι είναι οι παραδόσεις μας και οι πρακτικές που εφαρμόζουμε, είναι προφανώς εύλογο ότι τα σχέδια και οι υπολο­γισμοί προετοιμάζονται με τη μεγαλύτερη προσοχή, προτού αρχίσουν οι κατασκευές. Κατά συνέπεια, αφού δεν έχουμε ούτε νόμο ούτε εθιμική πρακτική να το καθορίζει αυτό και κάθε χρόνο και οι πραίτορες και οι αγορανομοι πρέπει να προμηθεύουν τα μηχανήματα για τα θεάματα, δεν το θεώρησα άσκοπο, Αυτοκράτορα, εφόσον στα προηγούμενα βιβλία μου πραγματεύτηκα σχετικά με τα κτίρια, να διατυπώσω και να διδάξω σ' αυτό, που αποτελεί και το τελικό συμπέρασμα της πραγματείας μου, τις αρχές που διέπουν τις μηχανές.


Ο Μάρκος Πολλίωνας Βιτρούβιος ήταν Ρωμαίος συγγραφέας, αρχιτέκτονας και μηχανικός ο οποίος έζησε τον 1ο αιώνα Π.Κ.Χ. Έγραψε μια πραγματεία σχετικά με την αρχιτεκτονική και άλλες επιστήμες (αστρονομία, μαθηματικά, φυσιολογία, μουσική, πολεοδομία, κλπ) στη λατινική γλώσσα που ονομάστηκε De architectura, γνωστό στις μέρες μας με τον τίτλο Δέκα Βιβλία Αρχιτεκτονικής.
Φαίνεται πως απέκτησε βαθιά ελληνική παιδεία διατρίβοντας στα έργα του
Ερμογένη, ο οποίος έζησε τον 3ο αιώνα Π.Κ.Χ.

Βιβλιογραφία
Vitruvius, Δέκα Βιβλία, Απόδοση-επιμέλεια Στέλιος Ζερεφός, εκδόσεις Παρατηρητής, 1997.
Βιτρούβιου, Περί Αρχιτεκτονικής, Βιβλία I-V, Μετάφραση-Σχόλια Παύλος Λέφας, Εκδόσεις Πλέθρον,2000.
Βιτρούβιου, Περί Αρχιτεκτονικής, Βιβλία VI-X, Μετάφραση-Σχόλια Παύλος Λέφας, Εκδόσεις Πλέθρον,2000.