θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Friday, March 02, 2007

ΑΡΧΑΙΟ ΚΟΜΜΑ ΜΕ … ΑΡΩΜΑ ΑΠΟ ΚΟΡΑΗ

EPISHS

ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΤΑΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΕΩΔΗ ΤΟΥ

Εσπρέσσο Παρασκευή 2 Μαρτίου 2007
Του ΘΑΝΟΥ ΜΑΚΡΟΓΑΜΒΡΑΚΗ
Ενα νέο πολιτικό κόμμα, με το όνομα Ελληνικό Ανανεωτικό Ρεύ­μα (Ε.Α.Ρ.), έρ­χεται να «ταρά­ξει» με τις αρ­χές και τα ιδεώδη του την πολιτι­κή σκηνή του τόπου. Η επίσημη, αναγγελία της ίδρυσης προς τα ΜΜΕ θα γίνει σήμερα στα γρα­φεία της ΕΣΗΕΑ, ενώ αύριο τα ιδρυτικά μέλη του κόμματος προσκαλούν για ενημέρωση όσους «πιστούς» θέλουν να μοχ­θούν περισσότερα για τη νέα αυτή κίνηση, στο ξενοδοχείο «Τιτάνια». Όταν τους ρωτήσαμε «Ποιοι είστε;» και «Τι πρεσβεύω τε;», με συνοπτικές διαδικασίες μας απάντησαν: «Είμαστε κόμμα ελληνιστών». Οι καλά γνωρίζο­ντες, πάντως, τους χαρακτηρί­ζουν και κόμμα των πολυθεϊστών. «Η πολιτική μας ιδεολογία είναι η άμεση δημοκρατία, όπως αυτή εφαρμοζόταν μέχρι το 1850», λέει στην «Εσπρέσσο» ο Στέφανος Μυτιληναίος, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και γραμματέας Διαφωτισμού του Ε.Α.Ρ.. «Ιδεολογικά, το κόμμα μας εμπνέεται από τον Ευρωπαϊ­κό και το Νεοελληνικό Διαφωτι­σμό, ενώ αν μας ρώταγε κάποιος ποιος είναι ο πνευματικός μας προπάτορας, θα του λέγαμε ο Αδαμάντιος Κοραής. Επίσης, εί­ναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε και την έτερη αναφορά μας, που έχει να κάνει με τον αρχαιοελληνικό ανθρωπισμό, απ' όπου επηρεαζόμαστε από τη σκέψη των Ελλήνων φι­λοσόφων και έτσι όπως αυτοί εκφράζονταν μέσα στις εποχές». Η πολιτική ταυτότητα του νέου αυτού κόμματος δεν έχει να κάνει με τη θρησκευτική συ­νείδηση των μελών του και είναι λογικό, αφού όπως μας πληρο­φορεί και ο κ. Μυτιληναίος: «Οι Ελληνες πολίτες δεν γνώριζαν ποτέ για τις θρησκευτικές πε­ποιθήσεις των τριακοσίων της Βουλής. Αραγε, γιατί να το κά­νουν τώρα για εμάς;» και προσθέτει: «Είναι αλήθεια ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των μελών μας ακολουθεί τον αρχαιοελλη­νικό τρόπο λατρείας, και είναι λογικό, γιατί για το Ε.Α.Ρ η αρ­χαία Ελλάδα είναι έμπνευση, πολιτική και φιλοσοφική. Είναι λογικό, άνθρωποι που είναι θαυ­μαστές της αρχαίας Ελλάδας και του αρχαίου ελληνικού πολιτι­σμού να πρεσβεύουν ιδέες άμε­σα δημοκρατικές. Το θέμα, όμως, δεν είναι τι πρεσβεύουν τα μέλη μας. Κανονικά, αυτό που θα έπρεπε να αναρωτιέστε, είναι πόσα από τα μέλη των με­γάλων κομμάτων είναι αυτά που σέβονται το θείο κατά τα πάτρια. Ξέρετε πόσοι είναι αυτοί; Καλύ­τερα να μη μάθετε!»
Στην εκδήλωση το Ε.Α.Ρ θα κάνει σαφές στον ελληνικό λαό τις αρχές του, το πολιτικό του πρόγραμμα, καθώς και τους τρό­πους με τους οποίους θα ενα­ντιωθεί από εδώ και πέρα στα πολιτικά σφάλματα των μεγάλων κομμάτων. Η νέα αυτή πολιτική κίνηση έχει ήδη πλαισιωθεί από ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, όπως καθηγητές πα­νεπιστημίου, δασκάλους, αλλά και αρκετούς επωνύμους. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Στέφανος Μυτιληναίος, πέρα από την ιδιό­τητα του γραμματέα Διαφωτι­σμού στο Ε.Α.Ρ, είναι αρχισυντά­κτης σε τηλεοπτικό περιοδικό.
«Το Ε.Α.Ρ, ως ένα πολιτισμικό και εκπαιδευτικό κίνημα πολιτι­κής δράσης, δεν θα ήταν δυνατόν να μην έχει γύ­ρω του ανθρώ­πους διανοού­μενους. Χαρα­κτηριστικά, να σας πω ότι με­ταξύ των ιδρυ­τικών μελών μας έχουμε τον Γιώργο Τσαγκά­ρη, ο οποίος έχει διατελέσει διευθυντής του Γ' Προγράμμα­τος της Ελληνικής Ραδιοφω­νίας, τον ηθοποιό Νίκο Καλογε­ρόπουλο, τον γνωστό ρεμπέτη Αγάθωνα Ιακωβίδη και πάρα πολ­λούς άλλους επωνύμους».

Αξίες και ελευθεροπρέπεια

«ΤΟ Ε.Α.Ρ. υιοθετεί τις αξίες και τα ιδανικά που άνθησαν στην αρχαία Ελλάδα», λέει το μέλος του νέου κόμματος και της πολυθεϊστικής ομάδας, Βασίλης Τσαντίλας (φωτ.), και συμπληρώνει: «Οπότε, όταν μιλάμε για άμεση δημοκρατία, δικαιοσύνη και ελευθεροπρέπεια, δεν αναφερόμαστε στην αρχαία Ελλάδα γενικά, αλλά μιλάμε νια τις αξίες και τα ιδανικά εκείνων των ανθρώπων που δημιούργησαν τέτοιο πολιτι­σμό. Σήμερα, αυτό που έχω να καταθέσω, είναι ότι σε περίπτωση που καταφέρουμε όλοι μαζί να επαναφέρουμε αυτές τις αρ­χές και τις αξίες, θα μπορέσει να ανακάμψει από το τέλμα της η ελληνική κοινωνία».

«Πάνω από πολιτικές παρατάξεις» - «ΣΥΜΦΩΝΩ απόλυτα με τις αρχές και τις ιδέες που πρεσβεύει η νέα αυτή πολιτική κίνη­ση», λέει ο Αγάθων Ιακωβίδης και συμπλη­ρώνει: «Το Ε.Α.Ρ. είναι πάνω από κόμματα και πολιτικές παρατάξεις και έτσι πρέπει να είναι πάντα. Δεν έχουμε κα­μία σχέση με γραφικό­τητες και με ό,τι άλλο
θα προσπαθήσουν να μας κατηγορήσουν. Εμείς οι Ελληνες θα πρέπει να μάθουμε κά­ποια στιγμή να είμαστε και λίγο ρεαλιστές, για­τί όσο υπάρχουν οι με­γάλες πολιτικές οικογέ­νειες στη χώρα μας, δυστυχώς, φτάνουμε σ' ένα σημείο να κυβερ­νιόμαστε συνεχώς από τα ίδια πρόσωπα».


Ευκαιρία νια να εκφραστώ»
Ο ΗΘΟΠΟΙΟΣ Νίκος Καλογερόπουλος (φωτ.) δέχτηκε με χαρά να στηρίξει την πολιτική αυτή κίνηση, αφού όπως χα­ρακτηριστικά μας αναφέρει, είναι η πρώ­τη φορά που αισθάνεται ότι βρίσκεται δί­πλα σε ανθρώπους, απ' όλους τους πολιτι­κούς κύκλους της Χώρας, που ουσιαστικά μάχονται για ένα κοινό στόχο. «Εγώ, προ­σωπικά, στηρίζω αυτή την πολιτική κίνη­ση για ένα και μοναδικό λόγο: γιατί μέσα από την Αριστερά, που εδώ και χρόνια υποστηρίζω, δεν μπορούσα να εκφράσω τις ελληνιστικές μου απόψεις. Ετσι, είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε μαζί άνθρωποι απ' όλα τα κόμματα και έχουμε κοινές ελληνικές αναφορές».