θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα
θεοῖς σωτῆρσιν ἔθυον καὶ ἀναθήματα ἀνέθηκα

NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, October 10, 2006

ΤΟ "ΚΟΥΙΖ" ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ ΤΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΑΤΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;

Μια σπαζοκεφαλιά για τις ευσεβείς σας γνώσεις


1. Όταν ο Θεός ήθελε να σκοτώση τον πρωτότοκο γιό του Μωυσή, τι τον έκανε να αλλάξη γνώμη;
α. Μια ακροβυστία.
β. Μιά θυσία.
γ. Ένας αινετικός ύμνος.
δ. Ένας άγγελος.
ε. Τίποτε. Ο Θεός της αγάπης ποτέ δεν ήθελε να σκοτώση κάποιον!

Η σωστή απάντηση είναι η "α" (μιά ακροβυστία.)
Έξοδος, δ΄ 23-26

2. Σύμφωνα με τον Ψαλμό 90, ο Θεός είναι "η καταφυγή μου". Με τι θα σας καλύψη ο Θεός, ώστε να βρήτε καταφύγιο;
α. Mε την αγάπη του.
β. Με το Άγιο Πνεύμα.
γ. Με ένα πολύχρωμο ένδυμα.
δ. Με τις πτέρυγές του.
ε. Τίποτε από τα παραπάνω.

Η σωστή απάντηση είναι η "δ" (με τις πτέρυγές του.)
Ψαλμός 90, 4: "επισκιάσει σοι, και υπό τας πτέρυγας αυτού".


3. Ποίος είναι ο πρωτότοκος γιός του Θεού, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη;
α. Ο Αδάμ.
β. Ο Ιησούς.
γ. Ο Ισραήλ.
δ. O όφις.
ε. Ένα χερουβείμ.

Η σωστή απάντηση είναι η "γ" (ο Ισραήλ.)
Έξοδος, δ΄ 22: "Τάδε λέγει Κύριος· υἱὸς πρωτότοκός μου ᾿Ισραήλ".

4. Σύμφωνα με το βιβλίο Βασιλειών Δ΄, πόσα μικρά παιδιά κατασπάραξαν δύο αρκούδες, επειδή κορόιδευαν τον Άγιο Ελισαίο ως φαλακρό και αυτός τα καταράστηκε;
α. Κανένα. Οι άγιοι δεν καταρώνται!
β. Ένα παιδί.
γ. Ένα παιδί αλλά δεν ήταν από αρκούδες. Στο κείμενο αναγράφεται: "από αγάπη".
δ. Περισσότερα από 40 παιδιά.
ε. Τίποτε από τα παραπάνω.

Η σωστή απάντηση είναι η "δ" (περισσότερα από 40 παιδιά.)
Βασιλειών Δ΄, β΄ 23-24


5. Σύμφωνα με το Δευτερονόμιο, ποιό ήταν το αποτέλεσμα της συνάντησης των ισραηλιτών με τον βασιλέα Εσεβών τὸν ᾿Αμορραῖο;
α. Οι ισραηλίτες σκότωσαν όλους τους άνδρες σε όλες τις πόλεις του βασιλείου, αλλά άφησαν ζωντανές τις γυναίκες, τα παιδιά και τα ζώα.
β. Οι ισραηλίτες σκότωσαν όλους τους άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά σε όλες τις πόλεις του βασιλείου, αλλά άφησαν ζωντανά τα ζώα.
γ. Οι ισραηλίτες σκότωσαν όλους τους άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά σε όλες τις πόλεις του βασιλείου και πήραν μαζί τους τα ζώα και τα λάφυρα.
δ. Ο Κύριος παρενέβη και απέτρεψε τον πόλεμο μεταξύ των δύο λαών.
ε. Τίποτε από τα παραπάνω.

Η σωστή απάντηση είναι η "γ" (οι ισραηλίτες σκότωσαν όλους τους άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά σε όλες τις πόλεις του βασιλείου και πήραν μαζί τους τα ζώα και τα λάφυρα.)
Δευτερονόμιο, β΄ 33-35:

6. Ο Θεός πρόσταξε τον προφήτη Ιεζεκιήλ να φτιάξη και να τρώη επί 190 ημέρες ψωμάκια ανακατωμένα με βολβουδάκια από ........................................... Όταν ο Ιεζεκιήλ διαμαρτυρήθηκε, ο Θεός του επέτρεψε να αντικαταστήση τα βολβουδάκια αυτά με άλλα βολβουδάκια από ........................................... Συμπληρώστε τα κενά:
α. "φλοιό κέδρων του Λιβάνου" και "κρέας μικρού μοσχαριού".
β. "αίμα" και "ιδρώτα".
γ. "ανθρώπινα περιττώματα" και "κοπριά βοδιών".
δ. "άψητο αμνό" και "ψημένο αμνό".
ε. "φλεγόμενη βάτο" και "μή φλεγόμενη βάτο".

Η σωστή απάντηση είναι η "γ" ("ανθρώπινα περιττώματα" και "κοπριά βοδιών".)
Ιεζεκιήλ, δ΄ 9-15

7. Ποιός άγιος προπάτορας κατέστησε εγκύους και τις δύο θυγατέρες του;
α. Ο Νώε.
β. Ο Αβραάμ.
γ. Ο Αυνάν.
δ. Ο Λώτ.
ε. Ουδείς άγιος προπάτορας ήταν αιμομίκτης!

Η σωστή απάντηση είναι η "δ" (ο Λώτ.)
Γένεσις, ιθ΄ 30-38

8. Τι συνέβη όταν ένα πτώμα ανδρός ακούμπησε στο πτώμα του Αγίου Ελισαίου;
α. To πτώμα του άνδρα αναστήθηκε.
β. Το πτώμα του Αγίου Ελισαίου αναστήθηκε.
γ. Τα κόκκαλα και των δύο πτωμάτων άρχισαν να ευωδιάζουν.
δ. Ένας άρρωστος περαστικός θεραπεύτηκε.
ε. Τίποτε από τα παραπάνω. Η Αγία Γραφή δεν ασχολείται με πτώματα!

Η σωστή απάντηση είναι η "α" (το πτώμα του άνδρα αναστήθηκε.)
Βασιλειών Δ΄, ιγ΄ 20-21


9. Τι διατάχθηκε να μαζέψη ο Δαβίδ από τους Φιλισταίους, προκειμένου να παντρευτή την κόρη του Σαούλ, Μελχόλ;
α. 100 ακροβυστίες Φιλισταίων.
β. 100 λάρυγγες Φιλισταίων.
γ. 100 κύπελα με αίμα Φιλισταίων.
δ. 100 χρυσά νομίσματα Φιλισταίων.
ε. 100 ουρές χοίρων από τα κοπάδια των Φιλισταίων.

Η σωστή απάντηση είναι η "α" (100 ακροβυστίες Φιλισταίων.)
Βασιλειών Α΄, ιη΄ 25


10. Ο βασιλιάς των ασσυρίων κατέλαβε τη Σαμάρεια κι εξεδίωξε από εκεί τους ισραηλίτες. Επειδή οι ασσύριοι δεν φοβούνταν τον Θεό, αυτός τους έστειλε κάτι. Τι ήταν αυτό, που έστειλε ο Θεός στους ασσυρίους;
α. Έναν προφήτη.
β. Έναν άγγελο.
γ. Διάφορα θεϊκά σημάδια.
δ. Λεοντάρια (τα οποία σκότωσαν μερικούς).
ε. Τίποτε από τα παραπάνω.

Η σωστή απάντηση είναι η "δ" (λεοντάρια, τα οποία σκότωσαν μερικούς.)
Βασιλειών Δ΄, ιζ΄ 24-26


11. Πόσα παιδιά είχε ο Αβραάμ;
α. 0
β. 1
γ. 2
δ. 4
ε. 8

Η σωστή απάντηση είναι η "ε" (8.)
Γένεσις, ιστ΄ 15, Γένεσις, κα΄ 2-3, Γένεσις, κε΄ 1

12. Γιατί ο Νώε καταράστηκε τον εγγονό του, Χαναάν;
α. Γιατί ο Χαναάν μέθυσε, γυμνώθηκε κι ο Νώε τον είδε γυμνό.
β. Γιατί ο πατέρας τοῦ Χαναάν, Χάμ, μέθυσε, γυμνώθηκε και ο Νώε κι ο Χαναάν τον είδαν γυμνό.
γ. Γιατί ο Νώε μέθυσε, γυμνώθηκε και ο Χαναάν τον είδε γυμνό.
δ. Γιατί ο Νώε μέθυσε, γυμνώθηκε και ο πατέρας τοῦ Χαναάν, Χάμ, τον είδε γυμνό.
ε. Γιατί ο Χαναάν θυσίασε στον Μολώχ.

Η σωστή απάντηση είναι η "δ" (γιατί ο Νώε μέθυσε, γυμνώθηκε και ο πατέρας τοῦ Χαναάν, Χάμ, τον είδε γυμνό.)
Γένεσις, θ΄ 20-25

13. Τί έκανε ο Μωυσής όταν είδε έναν αιγύπτιο να κτυπάη έναν εβραίο;
α. Ο Μωυσής προσευχήθηκε στον Κύριο κι ένας άγγελος, που κατέβηκε από τον ουρανό παρενέβη και σταμάτησε τον αιγύπτιο.
β. Ο Μωυσής φώναξε στον αιγύπτιο: "Σταμάτα εν ονόματι Κυρίου".
γ. Ο Μωυσής μετέτρεψε το ραβδί του σε φίδι, προκειμένου να τρομοκρατήση τον αιγύπτιο.
δ. Ο Μωυσής κοίταξε τριγύρω κι αφού βεβαιώθηκε ότι δεν τον έβλεπαν σκότωσε τον αιγύπτιο κι έκρυψε το πτώμα στην άμμο.
ε. Ο Μωυσής είπε στον εβραίο να γυρίση και το άλλο μάγουλο.

Η σωστή απάντηση είναι η "δ" (ο Μωυσής κοίταξε τριγύρω κι αφού βεβαιώθηκε ότι δεν τον έβλεπαν σκότωσε τον αιγύπτιο κι έκρυψε το πτώμα στην άμμο.)
Έξοδος, β΄ 11-1214. Σε τί παράκουσε τον Θεό ο Σαούλ και ο προφήτης Σαμουήλ του είπε ότι γι΄ αυτό τον λόγο ο Θεός τον καθαιρεί από βασιλιά του Ισραήλ;
α. Ο Σαούλ σκότωσε όλους τους εχθρούς, άνδρες, γυναικες, παιδιά, βρέφη και ζώα.
β. Ο Σαούλ σκότωσε όλους τους εχθρούς, άνδρες, γυναικες, παιδιά, βρέφη, αλλά άφησε ζωντανά μερικά ζώα.
γ. Ο Σαούλ σκότωσε άνδρες, παιδιά, βρέφη και ζώα, αλλά κράτησε μερικές γυναίκες γι΄ αυτόν.
δ. Ο Σαούλ σκότωσε τους άνδρες, αλλά άφησε να ζήσουν οι γυναικες, τα παιδιά, τα βρέφη και τα ζώα.
ε. Ο Σαούλ βλασφήμησε το Άγιο Πνεύμα.

Η σωστή απάντηση είναι η "β" (ο Σαούλ σκότωσε όλους τους εχθρούς, άνδρες, γυναικες, παιδιά, βρέφη, αλλά άφησε ζωντανά μερικά ζώα.)
Βασιλειών Α΄, ιε΄ 3-9

15. Όταν οι εβραίοι επέστρεφαν, αφού ο Δαυίδ σκότωσε τον Γολιάθ, οι γυναίκες τους υποδέχονταν με τραγούδια και χορούς. Τί ήταν αυτό που τραγουδούσαν οι γυναίκες, το οποίο ερέθισε το βασιλιά Σαούλ;
α. Τραγουδούσαν θρησκευτικούς ύμνους.
β. Τραγουδούσαν: "Ο Σαούλ μας έσωσε από το λιμό, αλλά ο Δαυίδ μας έσωσε από τον γίγαντα".
γ. Τραγουδούσαν: "Ο Σαούλ επάταξε τους εχθρούς, αλλά ο Δαυίδ επάταξε τον δυνατώτερο".
δ. Τραγουδούσαν: "Ο Σαούλ επάταξε χιλιάδες, αλλά ο Δαυίδ επάταξε μυριάδες".
ε. Τραγουδούσαν: "Επί γής ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία".

Η σωστή απάντηση είναι η "δ" (ο Σαούλ επάταξε χιλιάδες, αλλά ο Δαυίδ επάταξε μυριάδες.)
Βασιλειών Α΄, ιη΄ 6-8

16. Ποιοί από τους παρακάτω βιβλικούς χαρακτήρες πέθαναν και πήγαν στον Παράδεισο;
α. Ο Αδάμ και η Εύα.
β. Ο Αβραάμ, ο Ισαάκ κι ο Ιακώβ.
γ. Ο Νώε, ο Δαυίδ κι ο Σολωμών.
δ. Οι προφήτες Σαμουήλ, Ιεζεκιήλ, Δανιήλ, Ιωήλ, Ζαχαρίας και Μαλαχίας.
ε. Ουδείς.

Η σωστή απάντηση είναι η "ε" (ουδείς.)
Σε κανένα εδάφιο της Βίβλου δεν αναφέρεται ότι, κάποιος από τους βιβλικούς χαρακτήρες πήγε στον Παράδεισο.


17. Ποιός από τους παρακάτω βιβλικούς πατριάρχες είχε μία μόνο γυναίκα;
α. Ο Αβραάμ ή ο Ιακώβ.
β. Ο Μωυσής.
γ. Ο Δαυίδ ή ο Σολομών.
δ. Όλοι οι παραπάνω.
ε. Κανείς από τους παραπάνω.

Η σωστή απάντηση είναι η "ε" (κανείς από τους παραπάνω.)
Ο Αβραάμ είχε δύο συζύγους, την Σάρρα και τη Χεττούρα και μιά ερωμένη, την παιδίσκη Άγαρ. Γένεσις, ιζ΄ 15, Γένεσις, κε΄ 1, Γένεσις, ιστ΄ 1-4
Ο Ιακώβ είχε τέσσερις γυναίκες (την Λεία, τη Ραχήλ και δύο παιδίσκες, την παλλακίδα Βαλλάν και την Ζελφάν.) Γένεσις, κθ΄ 23, Γένεσις, κθ΄ 28, Γένεσις, λ΄ 4, Γένεσις, λ΄ 9
Ο Μωυσής είχε δύο γυναίκες (τη Σεπφώρα και μία αιθιόπισσα.) Έξοδος, β΄ 21, Αριθμοί, ιβ΄ 1
Ο Δαυίδ είχε τέσσερις γυναίκες (την Μελχόλ, την Αβιγαία, την Αχινόομ και τη χήρα του Ουρίου.) Βασιλειών Α΄, ιθ΄ 11, Βασιλειών Α΄, κε΄ 42-43, Βασιλειών Β΄, ια΄ 26-27
Ο Σολομών είχε 700 συζύγους και 300 παλλακίδες! Βασιλειών Γ΄, ια΄ 1


18. Τι κάνει ένας λευίτης, άν του βιάσουν και του σκοτώσουν την παλλακίδα;
α. Ευχαριστεί το Θεό γιατί τον απάλλαξε από ένα αμάρτημα.
β. Ευχαριστεί τους βιαστές και τους φονιάδες γιατί τον απάλλαξαν από ένα αμάρτημα.
γ. Θάβει το πτώμα της παλλακίδας και προσεύχεται.
δ. Κομματιάζει το πτώμα της παλλακίδας και στέλνει από ένα κομμάτι σε κάθε μιά περιοχή, που έχουν κληρονομήσει οι υιοί Ισραήλ.
ε. Δεν υπάρχουν τέτοιες περιγραφές στη Βίβλο.

Η σωστή απάντηση είναι η "δ" (κομματιάζει το πτώμα της παλλακίδας και στέλνει από ένα κομμάτι σε κάθε μιά περιοχή, που έχουν κληρονομήσει οι υιοί Ισραήλ.)
Κριταί, κ΄ 5-6


19. Ποιός από τους δώδεκα υιούς του Ιακώβ κοιμήθηκε με την παλλακίδα τοῦ πατέρα του;
α. Ο πρωτότοκος, Ρουβήν.
β. Ο Ιούδας.
γ. Ο Βενιαμίν.
δ. Καί οι δώδεκα.
ε. Κανείς από τους δώδεκα.

Η σωστή απάντηση είναι η "α" (ο πρωτότοκος, Ρουβήν.)
Γένεσις, λε΄ 21


20. Ο προφήτης Ηλίας διωργάνωσε ένα είδος διαγωνισμού με 450 ιερείς του Βάαλ, για το ποιανού ο Θεός θα ανάψη θαυματουργά -χωρίς την επέμβαση κανενός- τη φωτιά μιάς θυσίας. Ποιό ήταν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού αυτού;
α. Νίκησαν οι ιερείς του Βάαλ, αλλά ο προφήτης Ηλίας τους κατηγόρησε ότι έκλεψαν ανάβοντας μυστικά τη φωτιά με ένα δαυλό.
β. Νίκησε ο προφήτης Ηλίας, αλλά οι ιερείς του Βάαλ τον κατηγόρησαν ότι έκλεψε ανάβοντας μυστικά τη φωτιά με ένα δαυλό.
γ. Νίκησε ο προφήτης Ηλίας και μετά μαζί με τους ισραηλίτες έσφαξαν όλους τους ιερείς του Βάαλ.
δ. Ήλθαν ισόπαλοι.
ε. Κανένα από τα παραπάνω. Ο Θεός δεν συμμετέχει σε διαγωνισμούς.

Η σωστή απάντηση είναι η "γ" (νίκησε ο προφήτης Ηλίας και μετά μαζί με τους ισραηλίτες έσφαξαν όλους τους ιερείς του Βάαλ.)
Βασιλειών Γ΄, ιη΄ 22-40

21. Σύμφωνα με το κεφ. 23, παρ. 13 της Εξόδου: "Όνομα θεῶν ἑτέρων οὐκ ἀναμνησθήσεσθε, οὐδὲ μὴ ἀκουσθῇ ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν". Έχοντας αυτό υπ΄ όψη, αναφέρεται κάποιο από τα παρακάτω ονόματα θεών ή θεαινών στη Βίβλο;
α. Ναί, του Βάαλ.
β. Ναί, της Αστάρτης.
γ. Ναί, του Δία και του Ερμή.
δ. Ναί, όλων των παραπάνω.
ε. Όχι, δεν αναφέρεται κανένα όνομα άλλου Θεού.

Η σωστή απάντηση είναι η "δ" (ναί, όλων των παραπάνω.)
Του Βάαλ: Ιερεμίας, ια΄ 13, Της Αστάρτης: Βασιλειών Γ΄, ια΄ 33, Του Δία και του Ερμή: Πράξεις, ιδ΄ 12

22. Τι θα πρέπει να κάνετε εάν ο αδελφός σας, ο/η σύζυγός σας, ο γιός σας, η κόρη σας ή κάποιος στενός σας φίλος σας προτρέψουν να λατρεύσετε άλλους Θεούς αντί του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης;
α. Θα προσποιηθήτε ότι λατρεύετε τους άλλους Θεούς για να μήν δώσετε δικαιώματα, αλλά κατ΄ ιδίαν θα συνεχίσετε να λατρεύετε τον αληθινό Θεό.
β. Θα πρέπει να εργάζεσθε πρωί και βράδυ, προκειμένου να τους ξαναφέρετε στον ίσιο δρόμο.
γ. Θα προσευχηθήτε με όλη σας την καρδιά για τη σωτηρία τους.
δ. Θα το αναφέρετε στον τοπικό ιερέα.
ε. Θα τους σκοτώσετε.

Η σωστή απάντηση είναι η "ε" (θα τους σκοτώσετε.)
Δευτερονόμιο, ιγ΄ 7-11

23. Ποιά από τις παρακάτω υποσχέσεις δεν αποδίδεται στο Θεό, σύμφωνα με το βιβλίο του Ιεζεκιήλ;
α. Ο Θεος θα φέρη τους ισραηλίτες στη γή ρέουσα γάλα και μέλι.
β. Ο Θεός δεν θα φέρη τους ισραηλίτες στη γή ρέουσα γάλα και μέλι.
γ. Ο Θεός θα διασκορπίση τους ισραηλίτες σε όλα τα έθνη.
δ. Όλες τις παραπάνω υποσχέσεις τις έδωσε ο Θεός.
ε. Καμμία από τις παραπάνω υποσχέσεις δεν έδωσε ο Θεός.

Η σωστή απάντηση είναι η "δ" (όλες τις παραπάνω υποσχέσεις τις έδωσε ο Θεός.)
Ιεζεκιήλ, κ΄ 6΄, Ιεζεκιήλ, κ΄ 15, Ιεζεκιήλ, κ΄ 23

24. Άν κάποια κοπέλλα δεν βρεθή παρθένα, τι πρέπει να συμβή;
α. Η κοπέλλα πρέπει να προσαχθή στον ιερέα (όπου θα διερευνηθή η θέληση του Θεού).
β. Η κοπέλλα πρέπει να δαρή έως ότου αποκαλύψη την αλήθεια για την διακόρευσή της.
γ. Η κοπέλλα πρέπει να δικαστή.
δ. Η κοπέλλα πρέπει να λιθοβοληθή μέχρι θανάτου.
ε. Τίποτε από τα παραπάνω. Η κάθε κοπέλλα είναι ελεύθερη να αποφασίζη για την ερωτική της ζωή.

Η σωστή απάντηση είναι η "δ" (η κοπέλλα πρέπει να λιθοβοληθή μέχρι θανάτου.)
Δευτερονόμιον, κβ΄ 20-21

Οι γυναίκες της παρέας, ας δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ερώτηση 24.
Υπενθύμιση: Το βιβλίο αυτό θεωρείται ιερό για τους Έλληνες.