NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Sunday, November 23, 2014

Οι άθεοι έχουν έχουν μένος εναντίον των Δωκεκαθεϊστών.Θα το έχετε προσέξει. Οι άθεοι έχουν γενικά ένα μένος εναντίον των Δωκεκαθεϊστών. Όταν συζητάνε μαζί τους δεν προσπαθούν απλά να υποστηρίξουν την άποψη τους. Τους κοροϊδεύουν, τους λοιδωρούν, τους βρίζουν, τους χλευάζουν. Γιατί άραγε συμβαίνει αυτό; Ο λόγος είναι απλός... Οι άθεοι εκνευρίζονται που οι Δωκεκαθεϊστές είναι τόσο ευτυχισμένοι
ενώ "δεν θα έπρεπε να είναι".

Οι άθεοι εκνευρίζονται που οι Δωκεκαθεϊστές είναι τόσο ευτυχισμένοι ενώ είναι "αμόρφωτοι" και "αν ήξεραν περισσότερα δεν θα ήταν χαρούμενοι".


Οι άθεοι εκνευρίζονται που οι Δωκεκαθεϊστές είναι ευτυχισμένοι ακόμα και όταν τους συμβαίνουν άσχημα πράγματα θεωρώντας πως όλα είναι μέρος της  αμετάβλητης μοίρας .


Οι άθεοι εκνευρίζονται που οι Δωκεκαθεϊστές έχουν εν τέλει μεγαλύτερο έλεγχο στη ζωή τους - έναν έλεγχο που τους έχει υποσχεθεί η επιστήμη αλλά ποτέ δεν τους τον έχει δώσει.


 

Saturday, November 22, 2014

Πολιτικοί πίσω απ΄την σκηνή...

ΠΛΑΤΩΝ: Η αγάπη φέρνει ειρήνη ανάμεσα στους ανθρώπους....«Η αγάπη φέρνει ειρήνη ανάμεσα στους ανθρώπους, γαλήνη στην ταραγμένη θάλασσα, ύφεση στους ανέμους και γλυκό ύπνο στους δυστυχείς.»

Πέντε από τίς μειοδοτικές πράξεις τού Βενιζέλου.
Έγινε αυτό πού ήθελε ό Βενιζέλος και χάθηκε ό 'Ελληνισμός τής Μ Ασίας.

Σά νά μήν έφτανε ή καταστροφή μας, ό Βενιζέλος προβιβάστηκε σέ ΕΘΝΑΡΧΗ καί ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΘΑΛΑΣΣΩΝ!!! Γιά μεγαλύτερη άναγνώριση τών «ύπηρεσιών» του, γέμισαν τήν 'Ελλάδα μέ Λεωφόρους Βενιζέλου καί αμέτρητα άγάλματα! Μέχρι καί άεροδρόμιο του άφιέρωσαν, άπογειώνοντας έτσι κάθε (υπερβολή! ...

Οί Ιστορικοί μας, οί Ακαδημαϊκοί, οί Πανεπιστημιακοί, οί Καθηγητές καί Δάσκαλοι, γιατί ανέχονται τήν παραχάραξη τής Ιστορίας μας; Θά γίνω περισσότερο σαφής μέ πέντε από τίς μειοδοτικές πράξεις τού Βενιζέλου:

 1. Πρός ένίσχυσιν του Τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, οί Γερμανοί έστειλαν στούς Τούρκους συμμάχους τους δύο σύγχρονα καταδρομικά. Τό 1914 αυτά έμειναν άπό καύσιμα σέ μία ερημική παραλία τής Νάξου, ό Βενιζέλος
στήν παράκληση τοϋ Γερμανού πρεσβευτή στήν Αθήνα, τά άνθράκευσε μέ 800 τόνους γαιάνθρακα, πρίν προλάβουν νά τά βυθίσουν οί Αγγλοι!...

 2. Μετά τήν θριαμβευτική είσοδο του 'Ελληνικού Στρατού στά Γιάννενα τό 1913, ό Κωνσταντίνος, διέταξε τίς έλληνικές δυνάμεις νά συνεχίσουν τήν πρός βορράν νικηφόρο πο­ρεία, πρός άπελευθέρωσιν τής Β.Ήπείρου. Ό Βενιζέλος άνακάλεσε τή διαταγή του Αρχι­στρατήγου τήν 1η Μαρτίου 1913, χαρίζοντας τήν Βορ.  Ήπειρο στούς Αλβανούς Τό Μάϊο του 1914 δόθηκε λύση ικανοποιητική στούς άγώνες τών βορειοηπειρωτών μέ τό πρωτό­κολλο τής Κέρκυρας Πάλι ό Βενιζέλος τά ανέτρεψε όλα περνώντας από τή Βουλή τών 'Ελλήνων τόν Νόμο 272/1414 παραχωρώντας στήν Αλβανία τή νήσο Σάσων, ένα άπό τά Ίόνια Νησιά πού είχαν ενωθεί μέ τήν 'Ελλά­δα τό 1864 καί πού ελέγχει τόν κόλπο τού Αύλώνος
 
3.   Κατά τη διάρκεια έπισκέψεώς του στή Ρώμη τό 1913, ό Βενιζέλος απευθυνόμενος πρός τόν Ιταλό Υπουργό 'Εξωτερικών, είπε τό ανεπανάληπτο: «Τό τί θά κάνετε μέ τά Δω­δεκάνησα, είναι κάτι πού αφορά μόνον εσάς καί τήν Τουρκία»...!
 
3. Στίς 16 Απριλίου 1916 0 Βαλής τής Τραπεζούντας παρέδωσε επίσημα τη διοίκηση τής πόλης στούς Έλληνες πού δημιούργησαν τό Αυτόνομο έλληνικό κράτος του Πόντου. Πα­ρά τό γεγονός ότι αυτό αναγνωρίστηκε άπό τίς χώρες τής ΑΝΤΑΝΤ, ό Βενιζέλος αρνήθηκε νά κάνει τό ίδιο! Φαίνεται  ότι δέν ήθελε νά στενοχωρήσει τό φίλο του τόν Μουσταφά Κεμάλ, τόν όποιο πρότεινε τό 1932 γιά τό Νόμπελ Ειρήνης μέ έπιστολή του πρός τόν πρό­εδρο τής έπιτροπής τών Βραβείων Νόμπελ Ειρήνης. Νόμπελ Ειρήνης στό σφαγέα τών 'Ελλήνων!

ΕΛΕΟΣ!!!!


Απόσπασμα από την επιστολήν: "ΣΥΜΠΑΤΡΙΏΤΕΣ ΚΡΑΤΗΘΕΙΤΕ, ΜΗΝ ΠΕΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΟ ΣΤΟΝ ΑΠΟΠΑΤΟ"
Του  κ. Θωμά θεολόγη,
Συγγραφέως - Ιστοριοδίφη.

Γιατί τόν κρέμασαν οι Τούρκοι;Ο Γρηγόριος ό Ε' πού αφόρισε τήν ’Επανάσταση του 1821, τόν Ύψηλάντη, τό Σούτσο καί τόν Ρήγα Φεραίο καί πού μέ τήν «ΠΑΤΡΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ», πού προσυπέ­γραψαν όλα τά μέλη τής «ίεράς» Συνόδου, μάς πληροφορεί οτι οί κατακτητές - δηλαδή οί Τούρκοι - είναι από τό Θεό σταλμένοι, κι’ όποιος τούς πάει κόντρα «τή τού θεού διαταγή άνθέστηκε». "Ήμασταν ακόμα παιδάκια όταν μας δίδαξαν τό «γιατί  ναι θέλημα Θεού ή Πόλη νά τουρκέψει»! …

’Εμείς, δυστυχώς, τόν έθναρχοποιήσαμε καί του στήσαμε αγάλματα! Μήν πεταχτεί κα­νένας καί πει «τότε γιατί τόν κρέμασαν οι Τούρκοι». Καί οί Γερμανοί πρίν φύγουν τό 1944 σκότωσαν όλους τούς σπιούνους τους.
Καταλάβατε;

Απόσπασμα από την επιστολήν: "ΣΥΜΠΑΤΡΙΏΤΕΣ ΚΡΑΤΗΘΕΙΤΕ, ΜΗΝ ΠΕΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΟ ΣΤΟΝ ΑΠΟΠΑΤΟ"

Του  κ. Θωμά θεολόγη,
Συγγραφέως - Ιστοριοδίφη.

Πλάτων: «Η ψυχή είναι το κλειδί του σύμπαντος και το σώμα είναι ο τάφος της ψυχής.»

 
Πλάτων: «Η ψυχή είναι το κλειδί του σύμπαντος και το σώμα είναι ο τάφος της ψυχής.»

Φαντασθείτε εάν θέλετε, έναν κόσμο να διοικείται από ψυχοπαθείς.
 Φαντασθείτε εάν θέλετε, έναν κόσμο να διοικείται από ψυχοπαθείς.


Η μεγαλόψυχος Ελλάς.

Η μεγαλόψυχος  Ελλάς.     
 Η Ελλάς είναι τόσο μεγαλόψυχη που χαρίζει τους προδότες της στους εχθρούς της για να έχουν και αυτοί ήρωες.

 

Τρία παραδείγματα.

1. Ο Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα, ή πιο γνωστός στους ευρωπαίους ως «Κοκκινογένης» (περ. 1475–4 Ιουλίου 1546) ήταν ναύαρχος ελληνικής καταγωγής της οθωμανικής αυτοκρατορίας και κουρσάρος των ακτών της Μπαρμπαριάς, της σημερινής Αλγερίας.
 

2. Ο Γεώργιος Καστριώτης (Σκεντέρμπεης)
Παππούς του ήταν ο Κων/νος Καστριώτης (+ 1390), ηγεμόνας της Ημαθίας και της Καστοριάς (εξ ου και Καστοριώτης, Καστριώτης). Υιός του Κωνσταντίνου ήταν ο Ιωάννης Καστριώτης, ο άρχοντας της Κρούγιας (Κρόιας), με σύζυγό του την Σερβίδα Βοϊσάβα. Έφεραν στη ζωή 9 παιδιά : 5 θυγατέρες και 4 υιούς, με τελευταίο στην σειρά (1404) τον Γεώργιο Καστριώτη. 

3. O Έλληνας στρατηγός Ζαγανός, τον οποίο αργότερα ο Μωάμεθ ο Πορθητής (Φατίχ Σουλτάν Μεχμέτ Χαν) τον έκανε πρωθυπουργό

Friday, November 21, 2014

Δημ. Καψάλας: Για τον Αριστ. Βρίτσιο.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ: «Οἱ ἄγνωστοι στρατιῶτες τῆς ΕΛΔΥΚ». 
 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ: «Οἱ ἄγνωστοι στρατιῶτες τῆς ΕΛΔΥΚ».
Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014. Στο βιβλιοπωλείο Αριστοτέλειον.
 
Μιλούν γιά τό ὁμώνυμο βιβλίο o δημοσιογράφος Παντ. Σαββίδης, ο Γεώργιος Τσάπανος  καί ὁ δημοσιογράφος Ἀνδρέας Χαρίτος.
Τραγουδά τό ντουέτο Ἀνδρέας Χαρίτος καί Κατερίνα.
Στο πιάνο ο Παναγιώτης Παυλίδης.
 


 
 

Saturday, November 15, 2014

Οι Χριστιανοί γιορτάζουν τον θάνατό της επιστήμης.


Οι Χριστιανοί πήραν την επιστήμη από τους Έλληνες και την μετέτρεψαν σε μάρτυρα - κυριολεκτικά.
γιορτάζουν άλλωστε τον θάνατό της στις 5 Νοεμβρίου εκάστου έτους.
 
 
Η δολοφονία της Ελληνίδος επιστήμονος Υπατίας, από τον Χριστιανικό όχλο.
 
 
Η Ελληνίς επιστήμων Υπατία.
 
 
 

Άρχαῖες Ἑλληνῖδες διανοούμενες,δημιουργοὶ καὶ πρωταθλήτριες

 
 
Ο ομιλητς: Γρηγόρης Νικηφ. Κοσσυβάκης
 


 
 
 

Άρχαες λληνδες διανοούμενες,δημιουργοκαπρωταθλήτριες
 
μιλία μθμα: «Άρχαες λληνδες διανοούμενες,δημιουργοκαπρωταθλήτριες»
Στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014, ὧρα 7:00 9:30 μ.μ.
Ξενοδοχεον Ηλέκτρα Παλλς, Θεσσαλονίκη (πλατεα ριστοτέλους)
μιλητς: Γρηγόρης Νικηφ. Κοσσυβάκης, δικηγόρος
    2. http://youtu.be/Yzn74UOZm3c

 

Ο πρόεδρος των Δεσμών Ελλήνων, Ιωάννης Κουριανίδης.
 
 
 

Tο ISIS ξεπήδησε από μια τρύπα στο έδαφος;


 
 
Τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης θέλουν να πιστεύσουμε ότι το ISIS ξεπήδησε από μια τρύπα στο έδαφος και έγινε αρκετά ισχυρό για να καταλάβει μεγάλες πόλεις , χωρίς καμία βοήθεια από τις μεγάλες δυνάμεις .

Η ανικανότητα αυτής της αφήγησης αποτελεί προσβολή στη νοημοσύνη του καθενός .

Δολοφονίες χαρακτήρος
ΠΗΓΗ: http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/hiddenevil/hiddenevil17.htm

Τακτική (Μέρος 2)
 
 Δολοφονίες χαρακτήρος

Ρυθμίσεις και Αντιπαραθέσεις

  Οι πληροφοριοδότες έχουν προφανώς χρησιμοποιηθεί για να παγιδεύσουν τους στόχους για εγκλήματα ή για να συμμετάσχουν σε σκηνοθετημένα γεγονότα που οργάνωσαν και προώθησαν για δολοφονίες χαρακτήρα. Ένα άτομο δεν μπορεί να γνωρίζει κάποιες από αυτές τις παγιδεύσεις. Κάποιες οργάνωμένες παγιδεύσεις μπορεί να περιλαμβάνουν ανθρώπους που προκαλούν τους στόχους σε αντιπαραθέσεις. Ο McKinney έγραψε για «Επαναλαμβανόμενες συγκρούσεις με ασυνήθιστα εχθρικούς αγνώστους." "Φαινομενικά άστεγοι άνθρωποι που είναι καλοντυμένοι και πολύ καθαροί θα μπούν σε αντιπαραθέσεις με τους στόχους ... και να δημιουργήσουν μεγάλες δημόσιες σκηνές," προειδοποίησε ο Moret.
  Ο McKinney περιγράφεται ένα επεισόδιο που αφορούσε ένα αρσενικό στόχο ο οποίος μίλησε με μια γυναίκα που περπατούσε συχνά με ρυθμό πάνω από το διαμέρισμα του. Αφού μίλησε μαζί της για αυτόν τον βηματισμό , ο οποίος μάλιστα συνέβη και κατά τη διάρκεια της απουσίας της, αυτή «αμέσως τον κατήγγειλε στον διαχειριστή του κτιρίου πως  την καταδίωκε," έγραψε ο McKinney. "Πλύ  βολικά ξέχασε να ενημερώσει τον διαχειριστή του κτιρίου που είχε επιμελώς«φλερτάρει»το άτομο αυτό για αρκετούς μήνες, χωρίς επιτυχία. Και ότι  έκλεβε τις εφημερίδες του σε τακτική βάση"  .  Προφανώς, αυτές οι παγιδεύσεις και οι οργανωμένες  αντιπαραθέσεις γίνονται για να  στοχοποιηθούν οι άνθρωποι  ποινικά ή στο ψυχικό σύστημα υγείας. Τουλάχιστον μπορούν να βοηθήσουν με  στρατολόγηση.
Επίσης, φωτογραφίες, ή βίντεο που ελήφθησαν από ένα εξοργισμένο στόχο , αφού έχει υποστεί παγίδευση (setup), μπορούν επίσης να βοηθήσουν με μια εκστρατεία λασπολογίας κατά την ώθηση της υποστήριξης της κοινότητας για να διευκολύνουν την εξόντωση του στόχου. Υποβλήθηκαν ανεξάρτητα πολλαπλές καταγγελίες οποίες οδηγούν στην ίδια αναφορά που μπορεί επίσης να το πετύχει αυτό.

  Σύμφωνα με πληροφορίες, η τοπική αστυνομία συμμετέχει στην καταδίωξη και έχει παγιδεύσει άτομα για εγκλήματα. Αναφερόμενος στις επανειλημμένες συναντήσεις ενός στόχου με έναν αστυνομικό, ο McKinney έγραψε, "Μία από τις πρόσφατες πράξεις του ήταν να την «παγιδεύσει» με μια κατηγορία κατοχής ναρκωτικών. Μετά το τράβηγμα της μακριά από το δρόμο (μία συχνή ενέργεια) και την υποβολή της σε παράνομη έρευνα (γίνεται, δύο φορές, μέχρι τώρα), βολικά κατάφερε να βρει ένα πακέτο χαρτί γλασέ κοκαΐνης οκτώ πόδια μακριά, μπροστά από το αυτοκίνητό του. "
  Ομοίως, κατά τη διάρκεια της πρώην COINTELPRO, υπήρχαν παγιδεύσεις ρουτίνας  , και η κατασκευή των αποδεικτικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για να καταστρέψουν το χαρακτήρα ενός ατόμου ή να τους φυλακίσουν. Αλλά αυτό προφανώς δεν έχει σταματήσει. Σύμφωνα με το θέμα της Sunday Herald της 7 Δεκεμβρίου 2003, το FBI έχει καταγράψει με τη χρήση πολλαπλών πληροφοριοδοτών για να παγιδεύσει αθώους ανθρώπους για εγκλήματα, χρησιμοποιώντας πληροφοριοδότες που έχουν διαπράξει ψευδορκία. Αυτό μπορεί να γίνει νομίμως προς το συμφέρον της "εθνικής ασφάλειας". Το άρθρο ανέφερε μια έκθεση 141 σελίδων από την Κοινοβουλευτική  Επιτροπή  για τις κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις, η οποία δήλωνε ότι το FBI έστηνε αποδεικτικά στοιχεία, και χρησιμοποιούσε πληροφοριοδότες για την παροχή «ψευδών μαρτυριών," έτσι ώστε αθώοι άνθρωποι να φυλακίζονται  . Περιέργως, ορισμένοι από αυτούς τους πληροφοριοδότες ήταν   δολοφόνοι!
   « Πάνω από 20 δολοφονίες διαπράχθηκαν από τους πληροφοριοδότες του FBI», η έκθεση αποκάλυψε, και για να τους προστατεύσει η ομοσπονδιακή αστυνομία "εργάστηκε δραστήρια για την αποτροπή να επιλυθούν περιπτώσεις ανθρωποκτονίας  . " Η επιτροπή κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι «οι υπάλληλοι στο γραφείο του Διευθυντή του FBI J. Edgar Hoover γνώριζαν πολύ καλά ότι οι ομοσπονδιακοί πληροφοριοδότες διέπρατταν δολοφονίες". Το άρθρο συνεχίζει αναφέροντας την δικαστή Nancy Gertner να λέει,
«Είναι δύσκολο να φανταστούμε τις κατηγορίες που κλονίζουν το νομικό σύστημα έως τα θεμέλιά του, που θα κάνει τους περισσότερους να αμφισβητήσουν τις πιο βασικές παραδοχές αυτού του έθνους για την ειλικρίνεια, την εντιμότητα, και την εμπιστοσύνη στην απονομή της δικαιοσύνης. " Και πρόσθεσε: "Όλα στο όνομα της« εθνικής ασφάλειας »."
  Στο βιβλίο του, The Franklin Cover-up, ο πρώην γερουσιαστής John DeCamp έγραψε, «Σε μία περίπτωση  μετά την περιβόητη υπόθεση που ήταν εντελώς άσχετη με την  υπόθεση Franklin, το προσωπικό του Υπουργείου Δικαιοσύνης [DOJ] εμφανίζετο ως ψεύτες, διεστραμμένοι, απατεώνες, και ακόμα και Δολοφόνοι". Προφανώς ο γερουσιαστής DeCamp ένοιωσε σημαντική αναταραχή, ενώ ερευνούσε ένα κύκλωμα παιδοφιλίας που συμπεριλάμβανε   εξέχοντα άτομα στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τον DeCamp, η ελίτ χρησιμοποίησε το FBI για να ενορχηστρώσει την συγκάλυψη.


  Καταστήματα και εστιατόρια

  Το προσωπικό των καταστημάτων και των εστιατορίων λειτουργούν σε συνδυασμό με πολίτες πληροφοριοδότες που παρενοχλούν τους στόχους. Σερβιτόροι - στα εστιατόρια θα είναι αγενείς ή θα παρέχουν στους στόχους κακές υπηρεσίες. Ή μπορεί να φαίνεται το προσωπικό πως είναι φιλικό, καθώς θα κολλήσει τους αγκώνες του στο πρόσωπο ενός στοχευμένου ατόμου, κατ' επανάληψη θα κλωτσήσει την καρέκλα τους, ή θα τους παρενοχλήσει, λαμβάνοντας παράλληλα μια παραγγελία ή την παράδοση των τροφίμων. Επίσης, θα μπερδέψει τις παραγγελίες, και θα εμφανίζονται αδέξιοι ή ανίκανοι καθώς θα ρίπτουν από λάθος τα τρόφιμα ή τα ασημικά σε στοχευμένους ανθρώπους.
  Αν είστε στοχευμένος και  κάνετε μία βόλτα στο μπάνιο, θα σας αποκόψουν με το προσωπικό που εμφανίζεται   γύρω από γωνίες ή μέσα από τις πόρτες. Απλά-ντυμένοι πολίτες θα τους βοηθήσουν στην παρενόχληση καθώς ένα πλήθος, θα μπαίνει στα πόδια σας στον δρόμο προς και από το τραπέζι σας. Μπορούν, επίσης, να σας ακολουθήσουν στο μπάνιο όπου θα βρεθείτε με ένα πλήθος που φαίνεται να μιλάει με κάποιον στο κινητό του, ενώ θα παπαγαλίζουν πληροφορίες σχετικά με την προσωπική σας ζωή.
  Στα εστιατόρια, οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να κάθονται γύρω από το στόχο, φορώντας ένα χρώμα που αυτός ή αυτή έχει ευαισθητοποιηθεί . Μπορεί κάλλιστα να έχουν συνομιλίες που περιέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την προσωπική ζωή του στόχου. Αυτό είναι προφανώς ένα πολύ ενδυναμωτικό ταξίδι για ορισμένους . Αυτό φαίνεται να γίνεται, τόσο για να παρενοχλήσουν τους στόχους και να προσπαθήσει να προκαλέσει μια αίσθηση  αδυναμίας σε αυτούς με το να μην γίνουν πιστευτοί αν πει σε κάποιον για την παρενόχληση.
  Παρόμοια με το προσωπικό του εστιατορίου, υπάλληλοι κατάστημάτων εργάζονται με πολίτες πληροφοριοδότες στο κατάστημά τους για να, μπλοκάρουν και να αποκόψουν τους  στόχους . Μπορούν να συμμετέχουν σε συζητήσεις με τους πληροφοριοδότες πολίτες στο γραμμή του ταμείου ή στα προϊόντα καθώς περνά ο στόχος από δίπλα, και προορίζονται προφανώς για να τους κρυφακούσει, και περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την προσωπική ζωή του στόχου. Μια παραλλαγή αυτής της τακτικής χρησιμοποιήθηκε στην Ανατολική Γερμανία, όπου η Στάζι θα συν-επιλέξει έναν ιδιοκτήτη επιχείρησης να προφέρει κάποιες λέξεις στην παρουσία ενός στοχευμένου πελάτη, προκειμένου να τον αφήσει να γνωρίσει ότι τον περιμένανε .
  Καταστήματα και εστιατόρια συμμετέχουν επίσης σε εκστρατείες θόρυβου χτυπώντας τα εμπορεύματα στα ράφια  , ρίχνοντας κουτιά στο πάτωμα καθώς οι στόχοι περνούν από δίπλα, χτυπούν την πόρτα, χτυπούν αντικείμενα στα ταμεία , καθώς και πράτουν και άλλα είδη αναταραχής. Εάν υπάρχουν χαμηλά ταβάνια, μπορεί να χτυπούν ακριβώς πάνω από το στόχο που θα τους ακολουθεί επίσης γύρω από το κατάστημα. Οι εκστρατείες θορύβου και το Θεάτρο Δρόμου   προφανώς προορίζονται για να δημιουργήσουν ένα μανδύα με εχθρικό περιβάλλον για να πείσουν το στόχο να φύγει, και να  γνωρίζει ότι  παρακολουθείται.
  Επίσης, συγκεκριμένα προϊόντα που αγοράζει ο στόχος    μπορούν να εξαφανισθούν από τα καταστήματα που συχνάζει. Προφανώς έχουν αφαιρεθεί από τα ράφια πριν από την άφιξη του στόχου. Επιπλέον, εάν οι στόχοι αγοράζουν προϊόντα από προμηθευτές από το τηλέφωνο ή το διαδίκτυο, θα συναντήσετε συχνά εκπροσώπους οι οποίοι δεν   απάντησαν στις τηλεφωνικές κλήσεις, φαίνονται ασαφείς, ή ανίκανοι. Σε γενικές γραμμές, οι στόχοι θα έχουν κακή εξυπηρέτηση. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν σε όλους μας, αλλά και για τους στόχους είναι φαινόμενο επαναλαμβανόμενο.
   

Φίλοι και οικογένεια

Αν είστε στοχευμένος,  οι φίλοι σας και η οικογένεια σας μπορεί να προσληφθούν για να σας τσακίσουν. Μπορούν να συμμετέχουν σε σκετς παρενόχλησης που προορίζεται να σας κάνει να φαίνεστε  ανίκανοι, ασυνεπείς, υποκριτικοί, και να σας κοροϊδεύουν για να σας σπάσουν το ηθικό. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την στρατολόγηση των φίλων και της οικογένειας θα πρέπει να καλύπτονται στο τμήμα των Πληροφοριοδοτών.
  Νέοι φίλοι, μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε μια προσπάθεια να κάνουν το ίδιο. "Ένας αριθμός   ατόμων σε επαφή μαζί μας αναφέρει μια σειρά από εμπειρίες με νέους «φίλους»",  έγραψε ο McKinney. Αυτοί οι «φίλοι» εμφανίζονται σαν έμπιστοι και θέτουν απότομα τέλος σε αυτές τις «φιλίες» με σκόπιμα εξευτελιστικές και ταπεινωτικές συνθήκες. Και πρόσθεσε, "Όταν λαμβάνονται στο πλαίσιο των εν εξελίξει επιτηρήσεων και της παρενόχλησης, οι ασκήσεις αυτές εμφανίζονται να προορίζονται να αυξήσουν το συναισθηματικό τραύμα, και ίσως να προκαλέσουν μια ανεξέλεγκτη αντίδραση  ή να επιβάλουν την απομόνωση."
  Αν είστε στοχευμένος και  ζείτε με κάποιον που είναι συνεργάτης  , ίσως ένα φίλο ή ένα μέλος της οικογένειας,   πιθανότατα θα αναγκαστεί να πραγματοποιήσει κάποια από αυτές τις τακτικές παρενόχλησης. Στο σπίτι μπορούν να κτυπούν συχνά τις πόρτες, τα ντουλάπια, τα συρτάρια, και να κάνουν και άλλα είδη θορύβων. Μπορούν συχνά να δημιουργούν πλήθος ή να σας εμποδίζουν. Περιοχές που συνήθως συχνάζετε, ή χώροι που χρησιμοποιείτε κανονικά, θα πρέπει να είναι γεμάτοι με αντικείμενα (κλείδωμα), που έχετε ευαισθητοποιηθεί σε αυτά.
  Συχνά χρησιμοποιούμενες οδοί θα πρέπει επίσης να αποκλειστούν. Μπορεί να στήσουν παγίδες, όπως αντικείμενα συχνά να πέφτουν από καταψύκτες ή ντουλάπια, όταν τα ανοίγετε. Τηλεφωνικές συνομιλίες που συμβαίνουν  ενώ είστε παρόντες θα είναι θορυβώδεις  και θα περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την προσωπική σας ζωή. Στους δημόσιους χώρους, αυτοί οι φίλοι ή τα μέλη της οικογένειας μπορεί να αναγκαστούν από τους χειριστές τους  να σας καθοδηγήσουν και να συμμετάσχουν στο  Θεάτρο του δρόμου, όπου θα αλληλεπιδρούν με άλλους πληροφοριοδότες πολίτες που θα  σας παρενοχλούν. Αυτά τα σκετς θα προορίζονται να σας κάνουν να αισθανθείτε ανόητοι, ανίκανοι, ή ασυνεπείς.
 
 
Κλοπές και διαρρήξεις

Όταν συμβαίνουν διαρρήξεις συνήθως δεν υπάρχει σημάδι της βίαιης εισόδου, και  συμβαίνουν όταν ο στόχος κοιμάται ή βρίσκεται αλλού. Αυτό συμβαίνει , ακόμη και αν υπάρχει  σύστημα ασφαλείας υψηλής τεχνολογίας (Hi-Tech) στη θέση του. «Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις αυτές [που έχουν διερευνηθεί], οι διαρρήκτες αφήνουν αποδεικτικά στοιχεία των επισκέψεων τους, όπως η μετεγκατάσταση αντικειμένων, ή διαπράττοντας μικροκλοπές και όχι και τόσο ασήμαντες πράξεις βανδαλισμού," έγραψε ο McKinney.
  Αυτό συμβαίνει στο σπίτι,  και στο χώρο εργασίας, αν ο στόχος είναι αρκετά τυχερός και είναι εργαζόμενος. Οι στόχοι έχουν αναφέρει ότι τους άρπαξαν τα ρούχα, έχυσα γάλα, καφέ και άλλα αντικείμενα, και προκάλεσαν ζημιές μικρής κλίμακας. Τα αντικείμενα μπορεί να εκλάπησαν  και να τα έφεραν πίσω σε μια μεταγενέστερη ημερομηνία, και  μπορεί να μετακίνησαν αντικείμενα   και να τα έβαλαν σε ένα ελαφρώς διαφορετικό σημείο. Αυτές είναι ουσιαστικά τακτικές Gaslighting.
  Ο Victor Santoro ισχυρίζεται ότι αυτά τα οι λεπτά παιχνίδια μνήμης μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να οδηγήσουν τους ανθρώπους στην τρέλα. Μικρά πράγματα, όπως στυλό, παπούτσια, και ασημικά αφαιρούνται  ή παραποιηούνται  , ώστε οι άνθρωποι θα φανούν  παράφρονες, αν συμπληρώσουν  μια έκθεση της αστυνομίας. «Εάν αδειάζσουν το σπίτι σας αυτό είναι κάτι πολύ, πολύ κοινό," δήλωσε ο Moret, και "πολλές φορές  θα αφήσουν αποδεικτικά στοιχεία των επισκέψεων τους, δημιουργώντας   μικρές αλλαγές στο σπίτι του στόχου που είναι αισθητές." Εκτελεστικό Διάταγμα Νο 12333 αναφέρει ότι αυτές οι διαρρήξεις μπορούν να γίνουν νόμιμα.
  Είναι αρκετά ενδιαφέρον, πως οι συγκεκαλυμμένες διαρρήξεις, οι κλοπές, και τα σαμποτάζ ήταν ένα βασικό μέρος της παλιάς COINTELPRO. Άλλες τακτικές ο Santoro υποστηρίζει  περιλαμβάνουν το γέμισμα της δεξαμενής φυσικού αερίου ενός στόχου, ή αντικαθιστώντας τα είδη ένδυσης του με άλλα σε ένα μέγεθος μικρότερο. Εάν είστε απληροφόρητοι ότι είστε στοχευμένοι, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι, τότε αυτές οι μικρές αλλαγές μπορούν να αποδοθούν σε ένα ολίσθημα στη μνήμη σας. Εάν αυτές οι τακτικές που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλες, τότε, όπως δείχνει ο Santoro, μπορεί να νομίζετε ότι  τρελένεστε.
  Ο Gunderson μίλησε επίσης για την τακτική Gaslighting, την οποία περιέγραψε ως "ψυχολογικό πόλεμο". Στην προσωπική του εμπειρία που ήτο πιθανώς παρενόχληση με κρατική χορηγία, έχει παρατηρήσει   έπιπλα και άλλα αντικειμένα να μετακινούνται κατά τη διάρκεια της συγκαλυμμένης διαρρήξεις. Δηλώνει ότι είναι, "τόσο αλαζόνες ώστε να αφήνουν σχεδόν πάντα υποσυνείδητα μηνύματα της ... εισβολής τους.»  Η λογική είναι ότι ένας κλέφτης ποτέ δεν θα μπεί στο σπίτι σας και θα αφήσει τον υπολογιστή ή το στερεοφωνικό και απλά θα κλέψει μια οδοντόβουρτσα, ή θα ρίξει μια μερίδα από το γάλα σας.
  Στο βιβλίο του, “Subliminal Mind Control”  (“Υποσυνείδητος έλεγχος του νου”) , ο John J. Williams έγραψε, "Αν υφίστασθε   μια μυστική και ακούσια υποσυνείδητη εμπειρία, είναι κακόβουλες, σκοτεινές και συχνά επικίνδυνες οι επιθέσεις εναντίον σας και έχετε κάθε δικαίωμα να αντιταχθείτε σθεναρά και να ματαιώσετε ως εάν είσασταν ένας αιχμάλωτος πολέμου ή κάποιος που έχουν εισβάλει στο σπίτι του για να τον ληστέψουν ότι είναι δικαιωματικά δικό του. "Ο ίδιος προειδοποιεί, "Στην πραγματικότητα, έχουν εισβάλει στο μυαλό σας και  προσπαθούν να σας κλέψουν την ελεύθερη σας βούληση. Ακόμη και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει πραγματικά ένα αναμενόμενο θετικό αποτέλεσμα."
 

Σαμποτάζ, Βανδαλισμοί και Σκηνοθετημένα γεγονότα.


  Οι στόχοι μπορεί να δεχθούν  πράξεις βανδαλισμού. Ο Ηλεκτρονικός εξοπλισμός μπορεί συχνά να καταρέει.   Πολίτες  έχουν αναφέρει  ότι ηλεκτρικά συστήματα στα αυτοκίνητά τους, ολοκαίνουργιες συσκευές, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, υπολογιστές, και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές πεθαίνουν ξαφνικά, ή λειτουργούν  με περίεργο τρόπο.
  Οι στόχοι μπορεί να εμφανίσουν συχνά προβλήματα στον υπολογιστή, όπως ελαττωματικό υλικό. Μπορούν επίσης να συμβούν συνεχιζόμενα  προβλήματα στον υπολογιστή που δεν ακολουθούν κανένα   λογικό μοτίβο. Μερικά από αυτά μπορούν να αποδοθούν σε  E-bomb που μπορεί να καταστρέψει τον ηλεκτρικό εξοπλισμό, ενώ δεν βλάπτει τον άνθρωπο.
  Πολλές φορές αυτός ο βανδαλισμός είναι συνήθως ακριβώς κάτω από το επίπεδο ζημιάς που θα αναφέρατε στην αστυνομία. Για παράδειγμα, ένα μικρό  αλλά αισθητό τμήμα της τοιχοποιίας σας έχει αφαιρεθεί,  ή  μια ρωγμή έχει εμφανιστεί σε ένα από τα παράθυρά σας. Αυτά μπορεί να περιορίζονται σε μικρούς βανδαλισμούς, απλά για να σας αφήσει να μάθετε ότι είστε υπό επιτήρηση. Ωστόσο μεγάλης κλίμακας υλικές ζημιές γίνονται επίσης σε σπίτια και οχήματα, όπως κομμένα ελαστικά, σπασμένα παράθυρα, παραποίηση με γραμμές εισβολής, και   καταστροφή του ηλεκτρικού εξοπλισμού.
  Ορισμένοι στόχοι έχουν αναφέρει ότι τα κατοικίδια ζώα τους πεθαίνουν ξαφνικά από μυστηριώδη ασθένεια. Για παράδειγμα, έρχονται σπίτι για να βρούν ένα απόλυτα υγιές κατοικίδιο ζώο νεκρό. Οι βανδαλισμοί και οι βασανισμοί   τα κατοικίδιων ζώων να μπορεί επίσης να είναι αντίποινα όταν ένας στόχος αναλάβει   δράση  για να τους εκθέσει.
  "Τα αυτοκίνητα είναι ένας από τους μεγαλύτερες στόχους», δήλωσε ο Moret, προσθέτοντας "ότι σχίζουν τα ελαστικά,   συνθλίβουν τα παράθυρα, στραγγίζουν  το λάδι από τα αυτοκίνητα, καταστρέφουν τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και τις μπαταρίες." και συνέχισε, "Πολλοί άνθρωποι έχουν διαμαρτυρηθεί για τα φρένα που χαλούν ξαφνικά  , και τους συμπλέκτες που αποτυγχάνουν."  Η McKinney συμφωνεί   περιγράφοντας  να συμβαίνουν όλα τα ανωτέρω. Έχουν επίσης αναφερθεί επαναλαμβανόμενες κλοπές αυτοκινήτων.
  Η McKinney εξήγησε ότι κάποιοι από αυτούς που ήταν σε επαφή   είχαν βιώσει σκηνοθετημένα ατυχήματα. Ένα συμπεριελάμβανε την καταστροφή των φρένων ενός ελκυστήρα που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του οδηγού.   Ένα άλλο επεισόδιο περιελάμβανε ένα άτομο που μόλις διέφυγε  από ένα λεωφορείο εκτός υπηρεσίας. "Δύο άλλοι», πρόσθεσε η McKinney "ξέφυγαν απ' ό, τι φαίνεται από    εσκεμμένη συγκρούση με   οδηγούς που γρήγορα επιτάχυναν και έφυγαν μακριά από τη σκηνή."
  Ένα άλλο επεισόδιο αφορά ένα στοχευμένο  πρόσωπο που αποφεύγει τρεις προσπάθειες σε τέσσερις μέρες από το να  τον βγάλουν από το δρόμο. Ακόμα ένας άλλος επέζησε όταν βγήκε  από το δρόμο δύο φορές μέσα σε εβδομάδα . "Καθοδηγούν επίσης  σκηνοθετημένα ατυχήματα όπου οι άνθρωποι  εξαναγκάζονται σε ατυχήματα στα αυτοκίνητά τους," επανέλαβε η Moret.
  Έτσι, σύμφωνα με την πληροφορία αυτή, πολλαπλά φαινομενικά ανεξάρτητα οχήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διευκολύνουν ένα ατύχημα το οποίο μπορεί να φαίνεται πως έχει προκληθεί από ένα στοχευμένο  άτομο. Προσθέστε σε αυτό, πολλαπλούς ανεξάρτητους μάρτυρες (πληροφοριοδότες) και έχετε μια συνταγή για   δολοφονία ή για παγίδευση. Στην πραγματικότητα, φέρεται πως έχουν συμβεί "κατά λάθος" θάνατοι . Για μια ακόμη φορά, η Στάζι θα κάνει παρόμοια πράγματα. "καλώδια φρένων  αυτοκινήτων  έχουν κοπεί, ατυχήματα και θάνατοι  προκλήθηκαν», σημείωσε ο Funder.
 
 Ταξίδια

  Όταν οι στόχοι οδηγούν, μπορεί να περιβάλλονται από   οχήματα που κινούνται από πληροφοριοδότες πολίτες που τους κόβουν από τον δρόμα συχνά  και τους ακολουθούν. Οι στόχοι θα ζήσουν  περισσότερα από αυτά τα φαινόμενα   από ό, τι συμβαίνουν  κανονικά. Τα οχήματα θα παραβλέψουν συχνά απ' ότι στο  παρελθόν τα σήματα  ΣΤΟΠ  , καθώς θα I πλησιάζουν σε  μια διασταύρωση. Αυτό προφανώς γίνεται για να τους τρομάξει.
  Ενώ ταξιδεύουν στην εθνική οδό θα υπάρξει μια περιστροφή   οχημάτων που θα περιβάλλουν τους στόχους. Τα οχήματα αυτά μπορούν να επισημαίνονται με ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα, ή ένα χρώμα που είμαστε ήδη ευαισθητοποιημένοι σε αυτό. Αυτό φαίνεται να λειτουργεί τόσο ως τακτική NLP (Νευρογλωσικός προγραμματισμός) να προκαλέσει αρνητικά συναισθήματα, τα οποία έχουν αγκιστρωθεί, καθώς και μια μέθοδο για να ενώσει την ομάδα και να προωθήσει τη συνοχή της ομάδας. Με άλλα λόγια, είναι παρόμοια με  ομοιόμορφα οχήματα, ή ένα περιπολικό.
  Θα υπάρξει επίσης μια περιστροφή των ανθρώπων που ακολουθούν τους στόχους. Τα οχήματα αυτά μπορεί να τους κόψουν το ρεύμα αφού έχουν παραμείνει στην ουρά για λίγο. Προφανώς αυτό γίνεται για να σημαίνουν ότι δεν πήγαιναν αρκετά γρήγορα. Όταν γίνει με ένα επαναλαμβανόμενο τρόπο από πολλά οχήματα, αυτό που ανταγωνίζεται η συμπεριφορά μπορεί επίσης να χρησιμεύσει για να ενθαρρύνουν το στόχο να επιταχύνουν, γεγονός που μπορεί να τους τράβήξουν   έξω. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό αν δεν είστε ενήμεροι πως είστε στόχοι.
  Δημαρχιακά και κρατικά οχήματα που μπορούν να καταδιώξουν τους στόχους δημόσια, περιλαμβάνουν: τα λεωφορεία του μετρό εκτός υπηρεσίας, τα σχολικά λεωφορεία, τα οχήματα τοπικής  παράδοσης των εστιατόριων, τοπικά και  οχημάτων κατασκευής, πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα, τα αυτοκίνητα της αστυνομίας, τα ταχυδρομικά και τα οχήματα UPS, τα ταξί, και οι  μοτοσικλέτες . Ελικόπτερα και μικρά αεροπλάνα έχουν επίσης αναφερθεί πως έχουν χρησιμοποιηθεί για να καταδιώξουςι τους ανθρώπους. Όπως θα αποκαλυφθεί στην ενότητα Πληροφοριοδότες, πολλά από αυτά είναι οχήματα που ανήκουν σε οργανώσεις που έχουν επιλεγεί για την πρόσληψη στα προγράμματα πληροφοριοδοτώνμ πολιτών.
  Συνοδείες οχημάτων που βρίσκονται σε απόσταση στην ίδια απόσταση και ταξιδεύουν με την ίδια ταχύτητα θα συμμετάσχουν στην καταδίωξη. Μέσα σε αυτό το κονβόι, μπορεί να υπάρχουν πολλά οχήματα που εμφανίζουν χαρακτηριστικά που στόχο έχουν να ευαισθητοποιηθεί με NLP. Αυτά τα γνωρίσματα είναι   συμβολικά και ομοιόμορφα. Για παράδειγμα, τα περισσότερα ή όλα   θα είναι σε μια απόχρωση του κόκκινου. Ή οι περισσότεροι από αυτούς θα έχουν τα φώτα τους αναμμένα, ακόμα και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ή μπορεί να έχουν τα ίδια αυτοκόλλητα στον προφυλακτήρα. Κατά τη νυχτερινή διάρκεια οι στόχοι μπορεί να εμφανίσουν συχνά εκτυφλωτικά φώτα (brighting) κατά την οδήγηση ή κατά το περπάτημα.

Εκτυφλωτικά Φώτα (Brighting)


(ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΟΥΜΑΝ ΣΩΟΥ)

  Τα εκτυφλωτικά φώτα είναι μια επίθεση. Φαίνεται να χρησιμοποιούνται   στρατηγικά στις γωνίες. Για παράδειγμα, αν είστε στοχευμένος και να είστε για περπάτημα σε ένα ήσυχο δρόμο, αργά το βράδυ, θα δείτε επανειλημμένα οχήματα να  στρίβουν εντός ή εκτός των δρόμων που συνδέουν τον δρόμο που περπατάτε. Ο συγχρονισμός τους είναι τέτοιος που συνεχώς στρίβουν τις γωνίες, ενώ είστε μπροστά τους. Αυτό σας τυφλώνει αποτελεσματικά. Αυτό συμβαίνει συχνά στις γωνίες. Ή, καθώς περπατάτε κάτω από μια πλευρά του δρόμου, υπάρχουν ένα ή περισσότερα αυτοκίνητα που σταθμεύουν στην πλευρά, που βρίσκονται προς την κατεύθυνση σας με τα φώτα αναμμένα. Θα περιμένουμε επίσης για να μπορείτε να τους προσεγγίσετε και, στη συνέχεια, τραβήξτε προς τα έξω στο δρόμο, έτσι μπορείτε brighting καθώς περπατάτε κατά.
  Αυτές οι τακτικές brighting μεγιστοποιείται όταν ένα όχημα έχει ένα προβολέα μη σωστά ευθυγραμμισμένο. Η κακή ευθυγράμμιση παράγει ένα Hi-Beaming   αποτέλεσμα. Όπως και οι άλλες τακτικές, η συχνότητα και η διάρκεια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο εδώ. Έχουν επίσης αναφερθεί φώτα που έλαμψαν στα παράθυρα ενός στόχου. "Μεταξύ των πιο κοινών μη-φονικών όπλων είναι τα λαμπρά φώτα," έγραψε ο Dr. Alexander, στο βιβλίο του, Winning the War.  Λέει, "Πρόθεση είναι να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού ... παρεμποδίζοντας προσωρινά την όραση των στοχευμένων ." Έγραψε επίσης για τη χρήση των λαμπρών λαμπτήρων σε στοχευμένες ανθρώπους στο βιβλίο του, “Μελλοντικός πόλεμος” (Future War) .
  

Μαύρη λίστα

  Θέσεις εργασίας θα διαγραφούν. Οι περισσότεροι στοχευμένοι άνθρωποι είναι άνεργοι. Πολλοί θα είναι στο δρόμο, αν δεν υπήρχαν οι  γονείς, τα αδέλφια ή οι φίλοι. Οι στόχοι οι οποίοι απασχολούνται είναι συνήθως μάζα. "Η προοδευτική οικονομική εξαθλίωση,  που προήλθε από τη λήξη της απασχόλησης του ατόμου, επιδεινώνεται από τις δαπάνες που σχετίζονται με την παρενόχληση," έγραψε η McKinney.
  Κατά τη διάρκεια της έρευνάς της, κατέληξε, «Η πλειοψηφία αυτών που τώρα είναι σε επαφή με το Έργο - μορφωμένοι, επαγγελματίες - λευκά κολάρα-- έχουν χάσει τη δουλειά τους Ο τερματισμός της απασχόλησης σε πολλές από αυτές τις υποθέσεις εμπλέκονται σε προοιμιακή παρενόχληση από τον εργοδότη και τους συναδέλφους [Επιθέσεις. ], η οποία συνέπεσε με τις άλλες εμφανείς μορφές παρενόχλησης ... "
  Σύμφωνα με ένα άρθρο στο The Christian Science Monitor με τίτλο, “Σε μαύρη λίστα από την Τράπεζα”, η μαύρη λίστα  είχε αρχικά χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Σε κάποιο σημείο οι ομοσπονδιακοί οργανισμοί προφανώς αποφάσισαν να αρχίσουν να το χρησιμοποιούν  και σε ιδιώτες . Η συκοφαντία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην μαύρη λίστα . Επίσης, υπάρχουν οι μαύρες λίστες και τα πακέτα λογισμικού που χρησιμοποιούνται για να ελέγξουν αυτές τις λίστες για ύποπτους "τρομοκράτες", για "απειλές για την εθνική ασφάλεια», κλπ . Προφανώς αυτή είναι μια ανθηρή επιχείρηση και απαιτούνται από το νόμο μερικοί οργανισμοί για να τις χρησιμοποιήσουν.
  Ένα Αύγουστο του 2004 ένα άρθρο με τίτλο, “The Surveillance-Industrial Complex”, Το Εποπτεύον-βιομηχανικό σύμπλεγμα, από την ACLU, δήλωσε: «Μια ολόκληρη βιομηχανία έχει ξεπηδήσει να παράγει λογισμικό που καθιστά ευκολότερο για τις επιχειρήσεις να επιβάλουν τις μαύρες λίστες της κυβέρνησης και των άλλων εντολών. Ένα παράδειγμα είναι το 'Homeland Tracker,'    'παράγεται από μια θυγατρική του γίγαντα της εταιρείας βάσης δεδομένων Choicepoint  να «βοηθήσει κάθε επιχείρηση να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς του OFAC και του USA Patriot Act.».  «το άρθρο σημειώνει ότι το λογισμικό έχει ένα χαρακτηριστικό που ονομάζεται " αποδέχομαι και  αρνούμαι   λίστες ... αλλιώς γνωστό ως μαύρες λίστες».
  Η ομοσπονδιακή επιβολή του νόμου έχει στείλει αυτές τις λίστες παρακολούθησης σε επιχειρήσεις. Περιείχαν τα ονόματα των ατόμων που δεν ήταν υπό επίσημη έρευνα ή καταζητούντο, αλλά απλά η υπηρεσίαείχε μόνο κάποιο ενδιαφέρον. Γνωρίζουμε ήδη ότι ορισμένοι από αυτούς τους οργανισμούς  στοχεύουν και παρενοχλούν  πολίτες. Εν αγνοία σε πολλούς, οι οργανισμοί αυτοί   προφανώς καταστρέφουν σκόπιμα σταδιοδρομίες σε μαζική κλίμακα. Το Wired NewsWire μίλησε για αυτές τις μαύρες λίστες στις 9 Αυγούστου του 2004, σε ένα άρθρο με τίτλο, Big Business Becoming Big Brother  . Το άρθρο κατέληξε στο συμπέρασμα, "Δεν υπάρχει κανένας τρόπος για να καθοριστεί πόσοι υποψήφιοι για θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να έχουν αρνηθεί την εργασία, επειδή τα ονόματά τους εμφανίζονται στον κατάλογο."
  Μια μορφή της μαύρης λίστας έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για ρώσων αντιφρονούντων από το κράτος. Στο βιβλίο του, The Persecutor, (ο διώκτης) του Sergei Kourdakov,  μέλος της απλά ντυμένης Λαϊκής Ταξιαρχίας δηλωσε πως, μιας και το άτομο  έχει γίνει   στόχος,   "αντιμετωπίζεται σαν λεπρός και   μπορεί να πάρει μόνο τις χειρότερες θέσεις εργασίας.» (*) Για την επιβολή  αυτής της μαύρης λίστας , η ΕΣΣΔ χρησιμοποιεί κάτι που ονομάζεται “βιβλίο εργασίας”. Το βιβλίο εργασίας χρησιμοποιήθηκε για να προωθήσει ή να καταστρέψει καριέρες. Αν ήταν συνεργάσιμοι με το κράτος, η καριέρα σας θα μπορούσε να είναι πολύ επιτυχής. Αν όχι, θα ζούσατε σε συνθήκες φτώχειας.
  Στην Ανατολική Γερμανία υπήρχαν αντιφρονούντες στη μαύρη λίστα  και η καριέρα τους καταστράφηκε. Μετά την πτώση του τείχους είχαν το δικαίωμα να επιθεωρήσουν  τα αρχεία τους, και να μάθει γιατί δεν ήταν σε θέση να βρουν δουλειά ή να εισέλθουν σε πανεπιστήμια. Ο Δρ Munzert, μιλά για την ομοιότητα ανάμεσα σε αυτό που συμβαίνει τώρα και το τι συνέβη στην Γερμανία.  λέει πως ο στόχος είναι «να καταστρέψουν τα οικονομικά τους  ," κάνοντας τους να «χάσουν τη δουλειά τους." Η "οικονομική σας κατάσταση έχει καταστραφεί», πρόσθεσε ο Moret.
  Εάν έχετε ήδη βγεί έξω από την απασχόληση και είστε στη μαύρη λίστα, η ηθική παρενόχληση μπορεί να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων. Προφανώς, αυτό χρησιμοποιείται για να σας τραυματίσει περαιτέρω. Για παράδειγμα, αν είστε σε στόχευση, μπορεί να σας θέσουν μια σειρά από ερωτήματα για τα οποία θα πρέπει να απαντήσετε "όχι" σε, όπως σας ζητά για   διαπιστευτήρια που δεν έχετε στην λίστα του βιογραφικού σας. Μπορούν να σας ρωτήσουν αν έχετε  δεξιότητες   που δεν απαριθμούνται στη αγγελία που είχε τοποθετηθεί. Αυτές οι τακτικές ηθικής παρενόχλησης προφανώς έχουν σχεδιαστεί για να σας ταπεινώσουν. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν σε όλους ... που και που. Υπάρχει ουσιαστικά μία «ασφαλής ζώνη» στην οποία αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να σας παρενοχλούν  έχοντας λίγο φόβο να πιαστούν .
  Ερωτήσεις στην συνέντευξη μπορεί να τεθούν με τόνο κατηγορίας, ή με σκωπτικό τόνο . Οι ερωτήσεις μπορεί επίσης να τεθούνμε  τη χρήση ορισμένων λέξεων κλειδιών, σχετικά με το περιβάλλον που μόλις φύγατε, που μόνο εσείς και οι πρώην συναδελφοί σας (που σας παρενοχλούσαν) θα ξέρουν. Αυτά τα ζητήματα προφανώς έχουν σχεδιαστεί για να προκαλέσουν αρνητικά συναισθήματα και έχουν συνδεθεί με ένα οδυνηρό παρελθόν στο περιβάλλον εργασίας, όπου   βιώσατε την ηθική παρενόχληση. Μπορούν να θέσουν αυτές τις ερωτήσεις ξανά και ξανά, χρησιμοποιώντας μια ελαφρώς διαφορετική σύνταξη.
  Αν είστε στοχευμένος, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης μπορεί να έχετε πιθανούς εργοδότες να απαιτούν διαπιστευτήρια που δεν έχουν καταγράφει ως απαίτηση στην αγγελία τους. Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών συνεντεύξεων που μπορεί  οι εργοδότες να σας ενημερώνουν ότι απαντάτε σε μια αγγελία, εκτός από εκείνη που όντως ανταποκρίθηκατε  . Μπορούν επίσης να σας πουν ότι δεν τοποθέτησαν  την αγγελία, ή ότι  τοποθέτησαν μία ελαφρώς διαφορετική. Μπορούν να σας πουν ότι   το βιογραφικό σας λέει ότι είστε σήμερα εργάζόμενος σε έναν τόπο που δεν έχετε εργαστεί ποτέ σε, ή σε έναν τόπο που εργαστήκατε σε μια δεκαετία πριν.
  Η παρενόχληση είναι καλυμμένη σε στρώματα του ευγένειας για να συμβάλει στην ενίσχυση της ψευδαίσθησης ότι δεν εργάζεστε, γιατί δεν το επιλέγετε  . Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε στρατολόγους που σας έχουν  παρενοχλήσει   στο παρελθόντα  να αφήνουν μηνύματα στον τηλεφωνητή σας ή   συγγενείς / φίλους, να υποδεικνύουν ότι υπάρχουν ευκαιρίες στη διάθεσή σας. Θα προσπαθήσουν να παρουσιάσουν πως  είστε άνεργοι εξαιτίας της δικής σας επιλογής. Το ευρύ κοινό δεν μπορεί να συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχει μαύρη  λίστα , επειδή τα ιδρύματα που τη χρησιμοποιούν λειτουργούν τα περισσότερα ως μεγάλα ειδήσεογραφικά κέντρα. Δημοσιογράφοι και ιστορικοί βρίσκονται επίσης στην μαύρη λίστα διότι ανέφεραν την διαφθορά ή ιστορικά γεγονότα που το συγκρότημα κυβέρνηση-εταιρίες δεν θέλει το κοινό να γνωρίζει.
  Το Publishers Weekly, δίνει μια συντακτική αναφορά στο Amazon.com για  ένα βιβλίο με τίτλο, Into the Buzzsaw (Μέσα στο Buzzsaw), έχει συγγράψει η Kristina Borjesson, στο  οποίο αναφέρει, "Το buzzsaw είναι αυτό που θα σας καταστέψει  όταν θα προσπαθήσετε να ερευνήσετε ή να εκθέσετε κάτι που σ' αυτή τη χώρα ένα μεγάλο ίδρυμα που είναι  μια  εταιρία ή η κυβερνηση   θέλουν μείνει στο σκοτάδι. "Αυτό το "buzzsaw" είναι ό, τι άλλοι έχουν ονομάσει  “Αόρατη Κυβέρνηση”. Η αναφορά συνεχίζει, "Δημοσιογράφοι που φλυαρούν κινδυνεύουν να χάσουν τις θέσεις εργασίας τους και να βρεθούν στη μαύρη λίστα ... [από] συντονισμένες εταιρικές ή από προσπάθειες της κυβέρνησης που επιθυμούν να εξαφανίσουν τις αμφιλεγόμενες ιστορίες τους και την καριέρα τους."ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ:


Παρεμβολή Επικοινωνιών.
 

Zersetzung ή "βιοαποδόμηση." Η διαβολική μέθοδος της Στάζι .

 
  Zersetzung  ή "βιοαποδόμηση."

 Η διαβολική μέθοδος που χρησιμοποιεί η Στάζι .

 

Οι αποδεδειγμένες μορφές Zersetzung περιγράφονται στην οδηγία 1/76:

 Μια συστηματική υποβάθμιση της φήμης, της εικόνας, του κύρους σε μια βάση δεδομένων κατά ένα μέρος πραγματική , επαληθεύσιμη και εξευτελιστική, και κατά ένα άλλο μέρος ψευδής, εύλογη, αδιάψευστη, και πάντα εξευτελιστική, μια συστηματική οργάνωση της κοινωνικής και επαγγελματικής αποτυχίας για την διάλυση της αυτοπεποίθησης του ατόμου, [...] Διέγερση των αμφιβολιών σε σχέση με τις προοπτικές για το μέλλον, διέγερση της δυσπιστίας ή της αμοιβαίας καχυποψίας μεταξύ των ομάδων [...], βάζοντας  χωρικά και χρονικά εμπόδια, καθιστά αδύνατες ή τουλάχιστον δύσκολες τις αμοιβαίες σχέσεις της ομάδας [...], για παράδειγμα, με [...] την ανάθεση μακρινών χώρων εργασίας.

Οδηγία Νο 1/76 Ιανουαρίου 1976 για την ανάπτυξη των «επιχειρησιακών διαδικασιών». [19]

 
Αρχίζοντας με τις πληροφορίες που λαμβάνονται με κατασκοπεία, η Στάζι ίδρυσε τα  "sociograms" (κοινωνικογραφήματα) και τα "ψυχογραφήματα" που εφαρμόζονται για τις ψυχολογικές μορφές του  Zersetzung.   Εκμεταλλεύτηκαν προσωπικές ιδιαιτερότητες και κλίσεις,   καθώς και οι αδυναμίες του χαρακτήρα του στοχοθετημένου ατόμου - για παράδειγμα, μια επαγγελματική αποτυχία, αμέλεια των γονικών καθηκόντων, πορνογραφικό ενδιαφέροντα, ένα διαζύγιο, τον αλκοολισμό, την εξάρτηση από τα φάρμακα, τις ποινική τάσεις, το πάθος για μια συλλογή ή ένα παιχνίδι, ή επαφές με κύκλους της δεξιάς - ή ακόμα και το πέπλο της ντροπής από τις φήμες που διαχέονται στον κύκλο των γνωστών κάποιων  [20] [21] από την άποψη της Στάζι, τα μέτρα ήταν τα πιο γόνιμα όταν εφαρμόστηκαν σε σχέση με μια προσωπικότητα, κάθε "σχηματοποίηση" έπρεπε να αποφεύγεται. [20]

 Επιπλέον, οι μέθοδοι της Zersetzung περιλαμβάνουν   κατασκοπεία , απροκάλυπτη, κρυφή, και προσποιητή, το άνοιγμα επιστολών και η ακρόαση τηλεφωνικών κλήσεων, οι καταπατήσεις   ιδιωτικής περιουσίας, ο χειρισμός οχημάτων, και ακόμη και τροφική δηλητηρίαση και η χρήση πλαστών φαρμάκων. [22] Ορισμένοι συνεργάτες της Στάζι σιωπηρά έλαβε υπόψη τους την αυτοκτονία των θυμάτων της Zersetzung. [23]

 Δεν έχει καθοριστεί οριστικά ότι η Στάζι χρησιμοποίησε ακτινογραφίες για να προκαλέσει μακροχρόνια προβλήματα υγείας των αντιπάλων του καθεστώτος. [24] Αυτό αφορά τους  Rudolf Bahro, Gerulf Pannach, και Jürgen Fuchs, τρείς  σημαντικούς αντιφρονούντες που είχαν φυλακιστεί στο ίδιο χρόνο, πέθαναν από καρκίνο μέσα σε ένα διάστημα δύο ετών. [25] Μια μελέτη από τον Ομοσπονδιακό Επίτροπο για τα αρχεία της Κρατικής Υπηρεσίας Ασφαλείας της πρώην GDR (ΛΔΓ) (Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der Deutschen ehemaligen Demokratischen Republik ή BStU) έχει εν τω μεταξύ απορριφτεί   βάσει των υπαρχόντων εγγράφων όπως μια δόλια χρήση των ακτίνων Χ, και αναφέρει μόνο μεμονωμένες και ακούσιες περιπτώσεις της επιβλαβούς χρήσης των πηγών ακτινοβολίας, για να σηματοδοτήσει για παράδειγμα, έγγραφα. [26]

 Στο όνομα του στόχου, η Στάζι έκανε μικρές ανακοινώσεις, παρήγγειλε προϊόντα, και έκανε κλήσεις έκτακτης ανάγκης, για να τον   τρομοκρατήσει. [27] [28] Για να απειλήσει    να εκφοβίσει, ή να προκαλέσει ψυχώσεις η Στάζι βεβαιώθηκε πως έχει πρόσβαση στη ζωή του στόχου   και άφηνε ορατά ίχνη της παρουσίας της, με την προσθήκη, αφαίρεση, και την τροποποίηση αντικειμένων. [17]

 
Ενάντια ομάδες και κοινωνικές σχέσεις   

 Οι Στάζι χειραγωγούσε τις σχέσεις φιλίας, έρωτα, και γάμου, την οικογένεια με ανώνυμες επιστολές, τηλεγραφήματα και τηλεφωνικές κλήσεις καθώς και ενοχοποιητικές φωτογραφίες, που συχνά μετάβαλλε. [29] Με τον τρόπο αυτό, οι γονείς και τα παιδιά θα έπρεπε να γίνουν ξένοι ο ένας με τον άλλο. [30] Για να προκαλέσουν συγκρούσεις και εξωσυζυγικές σχέσεις η Στάζι θέτει σε εφαρμογή στοχευμένες αποπλανήσεις από ερωτύλους παράγοντες. [16]

 Για την Zersetzung σε ομάδες, διεισδύει  με   επίσημους συνεργάτες, μερικές φορές ανηλίκους. [31] Το έργο των ομάδων της αντιπολίτευσης εμποδίστηκε από   μόνιμες αντι-προτάσεις και διχόνοια εκ μέρους των επίσημων συνεργατών κατά τη λήψη αποφάσεων. [32] Για να σπέρνει δυσπιστία μέσα στην ομάδα, η Στάζι έκανε να  πιστεύσουν ότι ορισμένα μέλη ήταν επίσημοι συνεργάτες.  Επιπλέον, με τη διάδοση φημών και χειραγωγημένες φωτογραφίες, [33] η Στάζι προσποιείτο συνεργασία με επίσημους συνεργάτες, ή τοποθετούσε μέλη των ομάδων-στόχων σε διοικητικές θέσεις ώστε να πιστεύσουν ότι αυτή ήταν η ανταμοιβή για τη δραστηριότητα ενός επίσημου συνεργάτη. [16] Μπορούν ακόμη να  ξυπνούσαν υποψίες σχετικά με ορισμένα μέλη της ομάδας με την ανάθεση προνομίων, όπως η στέγαση ή ένα προσωπικό αυτοκίνητο. [16] Επιπλέον, η φυλάκιση ορισμένων μόνο μελών της ομάδας γεννούσε υποψίες. [32]