NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

NOT IN THIS "NEW GREECE"  - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"
NOT IN THIS "NEW GREECE" - ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ "ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ"

Tuesday, February 09, 2016

Ο Αλέξανδρος παντρεύτηκε την Περσίδα Ρωξάνη σκανδαλίζοντας τους Έλληνες.

 
 
Ο Αλέξανδρος παντρεύτηκε την Περσίδα Ρωξάνη σκανδαλίζοντας τους Έλληνες σαν ο Μπούς να έπαιρνε μία από τις κόρες του Σαντάμ για ερωμένη του.
“Τακις” Θεοδωρακόπουλος
Για τον λόγο αυτό ο Κάσσανδρος απέκτεινε και τα δύο παιδιά του Αλεξάνδρου, το ένα από την Βαρσίνη, τον Ηρακλή και το άλλο από την Ρωξάνη, τον Αλέξανδρο τον 4ο. Όπως φαίνεται οι Μακεδόνες δεν πίστευαν στον πολυπολιτισμό και στην μίξη των λαών. Αυτό το επιβεβαιώνει επίσης και η ενδογαμία που παρατηρείται στις βασιλικές οικογένειες των επιγόνων του Αλεξάνδρου, στους Πτολεμαίους, στους Αντιγονίδες, στους βασιλείς της Συρίας, τους Σελευκίδες.
Η συμπεριφορά αυτή του Αλεξάνδρου, να νυμφευτεί δηλαδή αλλοδαπές, οφείλεται στην αντιπαλότητα που είχε με τον πατέρα του, ο οποίος εκτός των άλλων επέμενε να νυμφευτεί γνήσια Μακεδόνα σύζυγο.
Ο ισχυρισμός των αποδομητών, των χριστιανών “οικουμενιστών” και των κατασκευαστών πλαστών όρκων στην Όπι (Ζαλοκώστας) για λευκούς και μαύρους, πέφτει στο κενό. Ο Αλέξανδρος ούτε πρόδρομος του χριστιανισμού υπήρξε, άλλωστε τις περιοχές που κατέκτησε σήμερα είναι όλοι μουσουλμάνοι, ούτε προσκύνησε μεσανατολίτες, ούτε ονειρεύτηκε μία αυτοκρατορία που να μην κυριαρχεί η Ελληνική σκέψη, ο Ελληνικός πολιτισμός, οι Ελληνικές τέχνες.
Όλα τα άλλα είναι εκ του πονηρού.
 
Alexander married the Persian Roxane scandalizing the Greeks as Bush has taken one of the daughters of Saddam for his mistress. "Takis" Theodorakopoulos
For this reason Cassander killed the two children of Alexander, one of the Barsine, called Hercules and the other from the Roxane, the Alexander the 4th. The Macedonians did not believe in multiculturalism and the mixing of the peoples. This also confirms by the inbreeding that has been observed in the royal families of Alexander's successors, the Ptolemies, the Antigonides, the kings of Syria, the Seleucids.
This behavior of Alexander, to marry foreign brides, is due to the rivalry he had with his father, who among the other things insisted marry a genuine Macedonian bride.
The allegation of those who govern us, the Christian "ecumenists" and the manufacturers of false oaths at OPI (Zalokostas) for whites and blacks, falls on deaf ears. Alexander was not a precursor of Christianity, moreover, the areas won by him, today they are all Muslims, nor bowed at levantines nor dreamed one empire not dominated by the Greek thought, the Greek culture, the Greek art.
Everything else is of evil.
 

H συνωμοτική κλίκα είναι αποφασισμένη να καταστρέψει το έθνος.


 
H συνωμοτική κλίκα είναι αποφασισμένη να καταστρέψει το έθνος.

Αποτελεί σκόπιμη πολιτική μιας εμπιστευτικής και συνωμοτικής κλίκας μέσα στους κύκλους διαμόρφωσης της πολιτικής της κυβέρνησης, να σύρει και να διαμελίσει ένα έθνος που έριξε σε πλήρη φτώχεια. Η κλίκα αυτή εμπνέεται από ένα σαδιστικό και φανατικό μίσος και είναι αποφασισμένη να καταστρέψει το έθνος.

It is a deliberate policy of a confidential and conspiratorial scale within the configuration cycles of government policy, to draw and to dismember a nation threw to a complete poverty. The clique is inspired by a sadistic and fanatical hatred and is determined to destroy the nation.

Οι “Άγιοι" επικίνδυνοι.


Στα Κύθηρα υπάρχουν οι “Άγιοι Ακίνδυνοι”. Μία ουτοπική φαντασίωση σ' έναν χριστιανικό κόσμο γεμάτο από “Άγιους” επικίνδυνους. ΣΑΧ

At the island of Kythera there are the "Saints harmless". A utopian fantasy into a Christian world full of " Saints " dangerous.  ΣΑΧ

Monday, February 08, 2016

Tο σύμπαν διοικείται από ένα συμβούλιο Θεών.


Tο σύμπαν διοικείται από ένα συμβούλιο Θεών.

Είναι δύσκολο να φανταστείς πως το σύμπαν διοικείται από έναν σοφό, δίκαιο και παντοδύναμο Θεό, είναι όμως αρκετά εύκολο να  φανταστείς πως διοικείται από ένα συμβούλιο Θεών.

H. L. Mencken

The universe is governed by a council of Gods.
It is difficult to imagine that the universe is governed by a wise, fair and powerful God, but it is quite easy to imagine that it is run by a council of Gods.

H. L. Mencken

Henry Louis "H. L." Mencken was a German-American journalist, satirist, cultural critic and scholar of American English.

Το κατηχητικό είναι μία φυλακή


 
 
Το κατηχητικό είναι μία φυλακή

-Το κατηχητικό είναι μία φυλακή στην οποία τα παιδιά εκτίουν ποινή για την κακή συνείδηση των γονέων τους.

-Θέτοντας παράλογες ερωτήσεις οι “Θεολόγοι” ζουν με ανατολίτικη πολυτέλεια στα πανεπιστήμια, και γίνονται σεβαστοί ως εκπαιδευμένοι και εφυιείς άνθρωποι.

H. L. Mencken

The Sunday school is a prison

-The Sunday school is a prison in which children are serving a sentence for the bad conscience of their parents.
- Setting Absurd questions "Theologians" living with oriental luxury in universities, and respected as educated and intelligent people.

H. L. Mencken

Saturday, February 06, 2016

Ω! σωστή πίστη, πίστη καρβουνιασμένη. Πίστη που δείχνεις μια γριά γυναίκα να έχει εξήντα δόντια και δέκα χέρια του μάρτυρα Προκοπίου.

 
 

Ω! σωστή πίστη, πίστη καρβουνιασμένη. Πίστη που δείχνεις μια γριά γυναίκα να έχει εξήντα δόντια και δέκα χέρια του μάρτυρα Προκοπίου.
Ο Χριστόφορος προς τον μοναχό Ανδρέα:
[ Πολλοί λένε ότι έχεις πολλές λειψανοθήκες αγίων που τις ανοίγεις και τις δείχνεις στους φίλους:
έχεις δέκα χέρια του μάρτυρα Προκοπίου, δεκαπέντε σαγόνια του Θεοδώρου
και περίπου οχτώ ποδάρια του Νέστορα'
του Γεωργίου τέσσερα κεφάλια ταυτόχρονα
και πέντε μαστούς της αθλοφόρου Βαρβάρας και ως τώρα δώδεκα κόκαλα βραχιόνων του καλλινίκου μάρτυρα Δημητρίου
και ως τώρα είκοσι κνήμες από όλα τα σκέλη του Παντελεήμονα (ω, τι πλήθος!). (…)
Ω! σωστή πίστη, πίστη καρβουνιασμένη (…)
Ω! πίστη που που ανατρέπεις μόνο την τάξη και τη φύση
που τώρα δείχνεις μια γριά γυναίκα
να έχει εξήντα δόντια
τώρα πάλι ασπρίζεις τα μαλλιά ενός νέου
και δίνεις στά νήπια πλατιές γενειάδες! (…)
Τις κόρες τριών οφθαλμών ενός χερουβίμ, και μια λαμπερή λαβή μιας ρομφαίας που ανάβοντάς την ανάμεσα στα λείψανα δε θα χρειαστείς άλλο λυχνάρι (…)
Θα σου δώσω δωρεάν κάτι ξένο.
Τον αντίχειρα του τρισευτυχισμένου Ενώχ και τον ίδιο τον γλουτό του Ηλία του Θεσβίτη. Θέλεις να σου δώσω μαζί μ ’ αυτά τα λείψανα και το δάχτυλο του Αρχάγγελου Μιχαήλ; (…)
- από εκεί λοιπόν αυτά τα πούπουλα βγήκαν.
Όλα αυτά τα έχω μαζέψει τώρα τελευταία
και θα σ’ τα δώσω, πιστέ φίλε των λειψάνων!
(…)
επιθυμώντας να σε γνωρίσω και να σ ’ έχω φίλο για να γελάω καθημερινά με την καρδιά μου αφού βρήκα εσένα μέγα γιατρικό στις λύπες.]
Ένα από τα ελάχιστα έργα της εικονομαχικής περιόδου που διασώθηκαν από την πυρά των εικονολατρών.
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΠΡΩΤΟΣ ο Γάλλος Ελληνιστής Ζαν Φρανσουά Μπουασσονά (1774-1857)
Κων. Παπαρρηγόπουλος βιβλίο 10ο Λέοντας Ε΄. Μιχαήλ Β΄. Θεόφιλος σελ. 342 εκδόσεις κάκτος 1992
Oh! good faith belief charred. Faith that show that an old woman with sixty teeth and ten hands of the martyr Prokopios.
Christopher to the monk Andrew:
[Many say they have many reliquaries of saints who open it and show it to your friends:
has ten hands of the martyr Procopius,
fifteen jaws of Theodoros
and about eight legs of Nestor
George four heads simultaneously
five udder of Barbara and now twelve arm bones of martyr Demetrius
and now twenty shins from all strands of Panteleimonas (oh, what variety!). (...)
Oh! good faith belief charred (...)
O! faith that only upset the order and nature
now show an old woman
having sixty teeth
now again whitish hair a new
and give infants broad beards!
And those you accept as true and pleasant that you do not feel sorry of the money. (...)
Three eyes of a cherubim, and a shiny handle of a sword that the switching between the remnants will not need another lamp (...)
I will give you free something stranger.
The thumb thrilled Enoch and himself buttock Elias of Thesviti. You want to give you together with these relics and finger of the Archangel Michael? (...)
- From there they took these feathers.
All these have accumulated lately
and to give it to you, faithful friend of the remains!
One of the few works of the iconoclastic period that survived the fire of iconolaters.
It published first the French Hellenist, Jean Francois Bouassonant (1774-1857)
Kon. Paparrigopoulos book 10th Leo Ε΄, Michael Β΄, Theofilos. pp. 342 versions Kactus 1992

ΙΕΡΟΣ Ο ΦΟΝΟΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ "ΑΓΙΟ" ΙΩΑΝΝΗ "ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ".

 
 
 
ΙΕΡΟΣ Ο ΦΟΝΟΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ , ΚΑΤΑ ΤΟΝ  "ΑΓΙΟ"  ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ (ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ) !
 
«Κι αν ακόμη ΦΟΝΕΥΣΗ κάποιος κατά το θέλημα του Θεού, Ο ΦΟΝΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ, ενώ αν κάποιος από ΛΥΠΗ δείξει ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑ και ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ, παρά το θέλημα του Θεού, θα μπορούσε η ΦΕΙΔΩ ΑΥΤΗ να αποβεί ΠΙΟ ΜΙΑΡΗ ΑΠΟ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΦΟΝΟ»! Κατά Ιουδαίων, Λόγος Δ΄σελ. 195, Adversus Judaeos 48.873.18-
«Κάν φονεύσει τις κατά γνώμην Θεού, φιλανθρωπίας απάσης βελτί...ων εστίν ο φόνος. Καν φείσηταί τις και φιλανθρωπεύσηται παρά το δοκούν εκείνω, φόνου παντός ανοσιωτέρα γένοιτ' αν η φειδώ» Κατά Ιουδαίων, Λόγος Δ΄σελ. 195, Adversus Judaeos 48.873.18-
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ πιο κάτω λέει:
«Ο Φινεές λοιπόν, που διέπραξε σε μια στιγμή δύο φόνους, φονεύοντας έναν άνδρα και μια γυναίκα, τιμήθηκε με το αξίωμα της ιεροσύνης, ενώ αυτός όχι μόνον δεν μόλυνε με το αίμα τα χέρια του αλλά καθαρότερα τα έκαμε». Λόγος κατά Ιουδαίων Δ΄ σελ. 199,
Ο σοβαρός αυτός ακόλουθος του ΙΗΣΟΥ, μεταφράζει σωστά τις εντολές του: « ...τους εχθρούς μου εκείνους, τους μη θελήσαντάς με βασιλεύσαι επ' αυτούς, αγάγετε ώδε και ΚΑΤΑΣΦΑΞΑΤΕ αυτούς έμπροσθέν μου» (Λουκάς (ΙΘ΄ 27).
John Chrysostom: Sacred the murder if it is for the faith!
"And if someone kills according the will of God, the murder is in every charity better, and if any of regret shows compassion and charity, despite the will of God, could the sparingly this prove more defiled by any murder ' ! Adversus Jews Ratio D sel. 195, Adversus Judaeos 48.873.18
«Κάν φονεύσει τις κατά γνώμην Θεού, φιλανθρωπίας απάσης βελτίων εστίν ο φόνος. Καν φείσηταί τις και φιλανθρωπεύσηται παρά το δοκούν εκείνω, φόνου παντός ανοσιωτέρα γένοιτ' αν η φειδώ» Κατά Ιουδαίων, Λόγος Δ΄σελ. 195, Adversus Judaeos 48.873.18
And because the theory wants her example below says:
"The Phinehas therefore committed in a moment two murders, killing a man and a woman, was honored with the office of the priesthood, and he is not only not infected with blood hands but cleaner did them." Adversus Judaeos D. pp. 199,
The follower of Jesus, properly translates his commands: "... But those enemies of mine, who did not want me to be a king over them, bring them hear and massacred before of me" (Luke (19: 27)

Ο ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ.

 
Ο ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ

7 Και ο Ιεχωβά μού είπε: “Σε διόρισα πάνω στα έθνη, για να ΞΕΡΙΖΩΝΕΙΣ και να ΓΚΡΕΜΙΖΕΙΣ, να ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙΣ και να ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΕΙΣ. Ιερεμίας. 1-7,10
7 καὶ εἶπε Κύριος πρός με· 10 ἰδοὺ καθέστακά σε σήμερον ἐπὶ ἔθνη καὶ ἐπὶ βασιλείας ἐκριζοῦν καὶ κατασκάπτειν καὶ ἀπολλύειν...
 
The devastating role of religion.
7 And Jehovah said to me: "I have appointed over the nations, to uproot and to pull down, to destroy and demolish. Jeremiah. 1 to 7.10

ΕΙΔΕΣ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ "ΜΑΣ"; ΠΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ! ! !

 
ΕΙΔΕΣ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ "ΜΑΣ"; ΠΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ !
 
Ή παιδιά είμαστε που δεν καταλαβαίνουμε, ή πρέπει να πάρουμε τα βουνά.
Or children we are because we don’t understand, or we need to climbe to the mountains.

ΝΤΕΝΙΣ ΝΤΙΝΤΕΡΟ : OΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΣΚΟΤΩΣΑΝ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ !

 
ΝΤΕΝΙΣ ΝΤΙΝΤΕΡΟ : OΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΣΚΟΤΩΣΑΝ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ !
Οι φιλόσοφοι είπαν πολλές κακίες για τους κληρικούς... Οι κληρικοί είπαν πολλές κακίες για τους φιλοσόφους. Όμως οι φιλόσοφοι ποτέ δεν σκότωσαν κληρικούς, ενώ οι κληρικοί σκότωσαν πολλούς φιλοσόφους.
Ντενίς Ντιντερό.
 
Denis Diderot: The Philosophers have never killed clerics.
The Philosophers have said many vices for the clergy ... The clergy told many vices for the philosophers. But philosophers never killed clerics and clerics killed many philosophers. Denis Diderot.

Οι ΕΛΛΗΝΕΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΣΑΝ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ.

 
 
 


Οι ΕΛΛΗΝΕΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΣΑΝ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ, μπορούσαν πάντα να διαβάζουν τα τελειότερα έργα του ανθρώπινου πνεύματος, μιλούσαν πάντα την πιο έγκυρη και εύστροφη ανθρώπινη γλώσσα, μετέφεραν στις αγορές της Ναρμπόν και της Τουλούζης, μαζί με τα αρώματα τα μεταξωτά και τα άλλα εμπορεύματα της Ανατολής, τις τολμηρές και ευφυείς θεωρίες που ήταν τελείως άγνωστες στους αμαθείς κατοίκους της Δύσης.
Τόμας Μακόλεϊ (1800 – 1859) Άγγλος ποιητής, ιστορικός και πολιτικός.
Κων. Παπαρρηγόπουλος βιβλίο 10ο Λέοντας Ε΄. Μιχαήλ Β΄. Θεόφιλος σελ. 414 Εκδόσεις Κάκτος 1992


The Greeks, who always maintained excellent intelligence and inquiring mind attached to their ancestors could always read the finest works of the human spirit, always spoke the most reliable and versatile human language, transported to markets in Narbonne and Toulouse, along with the perfumes, silk and other goods of the East, the daring and ingenious theories that were completely unknown to the ignorant people of the West.
Thomas Macaulay (1800 - 1859) English poet, historian and politician.
Kon. Paparrigopoulos book 10th Leo Ε΄, Michael Β΄, Theofilos. pp. 414 publishing house Kactus 1992
 

ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ Ο ΜΥΘΟΣ ΤΩΝ «ΘΕΟΣΕΒΩΝ» ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ: Ο ΜΙΧΑΗΛ Γ΄ ΔΙΑΚΩΜΩΔΗΣΕ ΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ !

 
 
 
ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ Ο ΜΥΘΟΣ ΤΩΝ «ΘΕΟΣΕΒΩΝ» ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ:
Ο ΜΙΧΑΗΛ Γ΄ ΔΙΑΚΩΜΩΔΗΣΕ ΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ! ! !

Ο Μιχαήλ Γ΄ δεν δίστασε να διακωμωδήσει επίσημα τη θεία λειτουργία. Αναγόρευσε πατριάρχη τον αισχρότερο από τους συντρόφους του, κάποιον Γρύλο, του φόρεσε χρυσοΰφαντα ιερατικά ρούχα και ωμοφόριο, τον διόρισε σακελάριο και οικονόμο, όρισε έντεκα φίλους του μητροπολίτες και πρόσθεσε τον εαυτό του ως δωδέκατο. Τότε οι βδελυροί αυτοί άνθρωποι τέλεσαν δημόσια τη θεία λειτο...υργία ψάλλοντας ωδές με συνοδεία μουσικής, όπως στα συμπόσια, και ως αντιφωνίες αισχρά τραγούδια, ενώ έδιναν και στους θεατές να μεταλαμβάνουν από χρυσοποίκιλτα και στολισμένα με πολύτιμους λίθους σκεύη, τα οποία όμως, αντί για κρασί περιείχαν ξίδι και σινάπι, για να κάνουν τους ανθρώπους να μορφάζουν και να προξενούν τα γέλια του κόσμου.
Κων. Παπαρρηγόπουλος βιβλίο 10ο Οριστική κατάλυση της Μεταρρυθμισης. σελ. 437 Εκδόσεις Κάκτος 1992

Collapses the myth of "godly" emperors of Byzantium:
Michael 3rd. parodied the Mass.
Michael 3rd did not hesitate to officially parody the Mass. Patriarch proclaimed the most obscene of his companions, someone Grylos, he wore him priestly clothes interwoven with gold and scapular, appointed Sakelarios and housekeeper, appointed eleven friends metropolites and added himself as twelfth. Then the despicable these people publicly celebrate the liturgy singing odes with musical accompaniment, such as symposia, and antiphon obscene songs, and give to the spectators to partake of trimmed and adorned with gems utensils, but which, instead of wine contained vinegar and mustard to make people wince and caused laughter in the world.

Kon. Paparrigopoulos book 10th Final dissolution of reform.
pp. 437 publishing house Kactus 1992

ΟΙ «ΜΕΓΑΛΟΙ» ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ !

 
 
 

ΟΙ «ΜΕΓΑΛΟΙ» ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ! 
 
Ο «Μέγας» Κωνσταντίνος δολοφόνησε με φρικιαστικό τρόπο την γυναίκα του Φαύστα, τον γυιό του Κρίσπο, τον εγγονό του και τον γαμπρό του Μάξιμο.
Ο «Μέγας» Θεοδόσιος βαρύνεται ανάμεσα σε άλλα και με τη σφαγή του Ιπποδρόμου στη Θεσσαλονίκη το +590 με 15.000 θύματα.
 Ο «Μέγας» Αθανάσιος έζησε με κολακείες, δωροδοκίες, πλαστογραφίες, συκοφαντίες, με τη βία ενάντια στους εχθρούς του, τις πυρπολήσεις ναών και τις δολοφονίες. Δολοφόνησε τον επίσκοπο Αρσένιο και βίασε γυναίκα.
Ο «Μέγας» Βασίλειος, Αρχιεπίσκοπος Καισαρείας: Ονόμασε τους Έλληνες «εχθρούς». «Είναι εχθροί οι Έλληνες, διότι διασκεδάζουν καταβροχθίζοντας με ορθάνοιχτο στόμα τον Ισραήλ .» εις προφήτην Ησαΐα 9.230.8
Ο «Μέγας» Φώτιος θα γίνει πατριάρχης το 858 με μια απίστευτη ίντριγκα ανεβαίνοντας τα σκαλιά της ιεραρχίας μέσα σε πέντε μέρες.
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ : Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕΓΑΣ ! ! !
ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΟΜΩΣ , ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑ.
Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ! ! !
Μία κορυφαία παγκοσμία προσωπικότητα όλων των εποχών, με τη μεγαλύτερη επιρροή. Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ είναι ένας από τους μεγαλύτερους στρατηγούς όλων των εποχών και στρατιωτικό πρότυπο για όλους τους μετέπειτα μεγάλους στρατηγούς της ιστορίας. Ίδρυσε πάνω από 70 πόλεις και πολυάριθμες βιβλιοθήκες και ΑΛΛΑΞΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ με την διάδοση του Ελληνικού πολιτισμού στην Ευρασία.
 
The " Great " of Christianity.

 The "Great" Constantine murdered in gruesome way his wife Fausta, his son Priscus, his grandson and his groom Maximus.
 The "Great" Theodosius bear among others the slaughter of the hippodrome in Thessaloniki 590 - with 15.000 victims.
 The "Great" Athanasius lived with flattery, bribery, forgery, slander, violence against his enemies, the burning of churches and killing. He murdered Bishop Arsenius and raped a woman.
 The "Great" Basil, Archbishop of Caesarea: Call the Greeks 'enemies'. "The Greeks are enemies, because fun with mouth wide open devouring Israel. 'In prophet Isaiah 9.230.8
 The "Great" Fotios will become patriarch at +858 with an incredible intrigue going up the steps of the hierarchy in five days.
 Alexander, the actual Great.
 But only one holds the actual title of Great. Alexander the Great. A leading global personality of all time with tremendous influence. Alexander is one of the greatest generals of all time and military standard for all subsequent great generals of history. Founded more than 70 cities and numerous libraries and changed the history of the world with the spread of Greek culture in Eurasia.

ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΜΙΟΙ, ΤΟΝ ....ΠΑΙΣΙΟ ! ! !


O γελωτοποιός είναι έθιμο του παρακμιακού και ανθελληνικού Βυζαντίου.

 
 
O γελωτοποιός είναι έθιμο του παρακμιακού Βυζαντίου.

Όταν στις αυλές των Ελλήνων βασιλέων ζούσαν φιλόσοφοι και επιστήμονες, στην αυλή των βυζαντινών ανθελλήνων ζούσαν φασουλήδες.
Ανάμεσα στα πολλά έθιμα που το μοναρχικό καθεστώς της Κωνστα­ντινούπολης παρέλαβε από την Ασία, ήταν και το έθιμο της ύπαρξης γελωτοποιού, ο οποίος είχε το δικαίωμα, για να διασκεδάζει το βασιλιά, να λέει και να κάνει αυτά που δεν τολμούσαν ούτε οι ισχυρότεροι υπουργοί. Το έθιμο αυτό, όπως και πολλά άλλα, διαδόθηκε κατά τον μεσαίωνα από την Κων­σταντινούπολη στις αυλές της Δύσης. Ο γελωτοποιός λοιπόν της εποχής του Θεόφιλου, που ονομαζόταν Δένδερης και ήταν, σύμφωνα με τους χρονογράφους, ένα ανάπηρο και παράφρον ανθρωπάκι, δεν διέφερε σε τίποτα από τον ομηρικό Θερσίτη.

Κων. Παπαρρηγόπουλος βιβλίο 10ο Λέοντας Ε΄. Μιχαήλ Β΄. Θεόφιλος. σελ. 409 Εκδόσεις Κάκτος 1992

 
The jester is a custom of the decadent Byzantium.
When in the courtyards of Greek kings lived philosophers and scientists, in the courtyard of the anti-Greek Byzantine lived ridiculous persons.
Among the many customs that the monarchical regime of Constantinople received from Asia, was the custom of the jester, who was entitled to entertain the king, to say and to do what they do not dare the most powerful ministers. This custom, like many others, was spread during the Middle Ages from Istanbul to western yards. The jester of the Theophilos era called Dendera and was, according to the chroniclers, a disabled and insane little man who did not differ in any way from the Homeric Thersites.

Kon. Paparrigopoulos book 10th Leo Ε΄, Michael Β΄, Theofilos.
pp. 409 publishing house Kactus 1992

Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Οδύσσεια. ραψωδία ρ΄ (204-239): ΜΕΛΑΝΘΙΟΣ


 
 
 
 
 

Δημητριάδης Πέτρος: Ο Ελληνισμός της Σικελίας κατά την αρχαιότητα.

Δημητριάδης Πέτρος: Ο Ελληνισμός της Σικελίας κατά την αρχαιότητα.
Οι διαλέξεις διενεργούνται στην αίθουσα του βιβλιοπωλείου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ", ΕΡΜΟΥ 61, ΤΗΛ. 2310.282782, 282427 Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016, 20.00΄ μ.μ. 
 


 

Friday, February 05, 2016

Εκδήλωση τιμής προς την Υπατία την Αλεξανδρινή.

Εκδήλωση τιμής προς την Υπατία την Αλεξανδρινή.
Εκδήλωση τιμής προς την Υπατία την Αλεξανδρινή, στην Θεσσαλονίκη στις 31/1/2016Τιμούμε την ελληνική Παιδεία και τα ελληνικά Γράμματα στο πρόσωπο της Υπατίας της Αλεξανδρινής την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016, ώρα 11:30 στο ξενοδοχείο Imperial Palace Αντιγονιδών 13 Αίθουσα Charis, ημιόροφος
Διοργάνωση:
– Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθεύς Πυρφόρος
– Φίλοι Επικούρειας Φιλοσοφίας «Κήπος της Ελεύθερης Σκέψης»
Αναφορά στο βίο της Υπατίας, το πλούσιο και ακτινοβόλο έργο της και στον τραγικό της θάνατο, διανθισμένη με δραματοποίηση, εικόνες, ποίηση και κινηματογραφικές προβολές για την εποχή της, την καταστροφή της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας από τον καθοδηγούμενο θρησκόληπτο όχλο και τις τελευταίες τραγικές στιγμές της μεγάλης μαθηματικού, φιλοσόφου και αστρονόμου.
Ομιλητές:
Μιχάλης Καλόπουλος: Η ονομαστή βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και ο εμπρησμός της.
Αθανάσιος Μερτζανίδης: Για ποιους λόγους διαφοροποιούμαστε και τιμάμε την Υπατία.
Παρουσίαση: Γιώργος Φωτεινός, Γεωργία Αλτιντασιώτου
Ποίηση: Γεωργία Αλεξίου – Γοργώ
Μουσική συνοδεία (φλογέρα): Απόστολος Κοσμίδης
Επιμέλεια εκδήλωσης: Γιώργος Φωτεινός
Τιμούμε την ημέρα της ελληνικής Παιδείας και των ελληνικών Γραμμάτων (καθιερωμένη στις 30 Ιανουαρίου εκάστου έτους) στο κατ’ εξοχήν πρόσωπο που θα μπορούσε, στη διαχρονική πορεία της Ιστορίας, να εκπροσωπήσει συμβολικά τις έννοιες των ελληνικών Γραμμάτων και της ελληνικής Παιδείας. Στο κατ’ εξοχήν πρόσωπο που τίμησε τις έννοιες αυτές με την μόρφωσή του, με το ήθος του, με τον τρόπο ζωής του. Στο πρόσωπο που η αγάπη του για την ελληνική Παιδεία και τα ελληνικά Γράμματα, το οδήγησε μέχρι το τραγικό μαρτύριο και τον ακόμη μαρτυρικότερο θάνατο. Σ’ έναν θάνατο που την βαρβαρότητα και τον φανατισμό με τον οποίο επήλθε, σπάνια θα συναντήσουμε σε ολόκληρη την πολιτισμένη ιστορία της ανθρωπότητας.
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Friday, January 29, 2016

Ο κάλπικος Ελληνικός Κινηματογράφος

 
 
 
 
 


Ο κάλπικος Ελληνικός Κινηματογράφος

Οι διαλέξεις διενεργούνται στην αίθουσα του βιβλιοπωλείου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ", ΕΡΜΟΥ 61, ΤΗΛ. 2310.282782, 282427
Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016, 20.00’ μ.μ., Χράπης Σ. - Α.: "Ο κάλπικος Ελληνικός Κινηματογράφος" (Η δεκαετία του 1950) Από την ταινία η  "Η κάλπικη λίρα"  έως την ταινία  Ένας ήρωας με παντούφλες".  Αφιέρωμα στις ταινίες του Βασίλη Λογοθετίδη.


 

Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Οδύσσεια. ραψωδία π΄ (255-308): Το σχέδιο της μνηστηροκτονίας.

 
 

Δημητρίου Καψάλας: Η κρίση στα Ίμια.


Δημητρίου Καψάλας: Η κρίση στα Ίμια.

Διάλεξη του Δημοσιογράφου Δημητρίου Καψάλα την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016  για τις τελευταίες εξελίξεις στα Εθνικά θέματα. Οι διαλέξεις διενεργούνται στην αίθουσα του βιβλιοπωλείου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ", ΕΡΜΟΥ 61, ΤΗΛ. 2310.282782, 282427

Καλόπουλος – Δημ. Λιάτσα στον Ομηρικό Κύκλο.


Καλόπουλος – Δημ. Λιάτσα στον Ομηρικό Κύκλο.
την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016

 

Friday, January 22, 2016

Λιάτσα Δήμ.: Ομήρου Οδύσσεια. ραψωδία π΄ (1-50): ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗ

 
 
 

Δημ. Καψάλας: Τζιχαντιστές, όργανα των ισχυρών.

Δημ. Καψάλας: Τζιχαντιστές, όργανα των ισχυρών.
Διάλεξη του Δημοσιογράφου Δημητρίου Καψάλα την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016  για τις τελευταίες εξελίξεις στα Εθνικά θέματα. Οι διαλέξεις διενεργούνται στην αίθουσα του βιβλιοπωλείου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ", ΕΡΜΟΥ 61, ΤΗΛ. 2310.282782, 282427
 

Τζίντζιφος Αστέριος: "Η χώρα της Μακεδονίας και η χώρα του τίποτα"

Τζίντζιφος Αστέριος: "Η χώρα της Μακεδονίας και η χώρα του τίποτα"
Διάλεξη του Τζίντζιφου Αστέριου  την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου. Οι διαλέξεις διενεργούνται στην αίθουσα του βιβλιοπωλείου "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ", ΕΡΜΟΥ 61, ΤΗΛ. 2310.282782, 282427
 
 
 

Saturday, January 16, 2016

50 χρόνια από την «Πολιτιστική Επανάσταση» του Μάο Τσετούνγκ50 χρόνια από την «Πολιτιστική Επανάσταση» του Μάο Τσετούνγκ

Το Βήμα: Ο κόκκινος μεσαίωνας του «Μεγάλου Τιμονιέρη»

 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  10/01/2016 05:45


Πεκίνο, 2 Ιουνίου 1966. Μαθητές γυμνασίου τοιχοκολλούν αφίσες που γράφουν «Ανθρωπιά και κουραφέξαλα! Θα είμαστε βίαιοι! Θα σας ρίξουμε στο χώμα και θα σας πατήσουμε σαν τα σκουλήκια!». Υπογραφή: «Ερυθροφρουροί».

Σύντομα αρχίζουν άγριοι εξευτελισμοί, βασανιστήρια, εξορίες, εκτελέσεις και δολοφονίες αναρίθμητων ανθρώπων. Μαζί με ανελέητες καταστροφές έργων τέχνης και διανόησης. Είναι τραγική ειρωνεία της Ιστορίας που αυτό το όργιο βίας και μαζικής παραφροσύνης ονομάστηκε Πολιτιστική Επανάσταση.

Την εξαπέλυσε πριν από 50 χρόνια ο Μάο Τσετούνγκ. Στα 73 του, έχει παραγκωνιστεί από τους «ανανεωτικούς» στα υψηλά κλιμάκια του Κόμματος, οι οποίοι βρίσκουν ξοφλημένες τις ιδέες του και ολέθρια την οικονομική πολιτική του «Μεγάλου Αλματος προς τα Εμπρός».


Η επίθεση του «Τιμονιέρη»


Ο «Μεγάλος Τιμονιέρης» περνάει στην αντεπίθεση, κάνοντας την τελευταία επανάστασή του: βγάζει προς τα έξω στην κοινωνία τη σύγκρουση εξουσίας, για να επανακτήσει την κυριαρχία μέσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας.

Κάπως έτσι κήρυξε, την άνοιξη του 1966, τη Μεγάλη Προλεταριακή Πολιτιστική Επανάσταση. Πρώτη κίνηση να κλείσουν σχολεία και πανεπιστήμια, για να μπορέσει η νεολαία των φανατικών Ερυθροφρουρών να σώσει τον λαό από τον εσωτερικό εχθρό: διανοουμένους, καλλιτέχνες και αντεπαναστάτες του ΚΚΚ.

Δεδηλωμένος στόχος ήταν να συντριβούν τα «4 παλαιά»: πολιτισμός, ιδέες, συνήθειες και παραδόσεις. Ως φορέα της επανάστασης ο Μάο διάλεξε τη νεολαία, παιδιά ακόμη και 14 ετών, που έπρεπε να προέρχονται από τις «αγνές τάξεις», αγρότες, εργάτες, στρατιώτες και πιστά κομματικά στελέχη.


Ξεσπάνε βιαιοπραγίες, ενώ εντολή του Μάο σε αστυνομία και στρατό είναι να μην εμποδίσει κανένας τη δράση των μικρών. Ταυτόχρονα φοιτητές αρχίζουν να διαπομπεύουν στους δρόμους τους καθηγητές τους.


Τους φοράνε ταμπέλες που γράφουν «Είμαι διανοούμενος, εχθρός του λαού» και «είμαι σκυλάκι της μπουρζουαζίας». Τους ξυρίζουν το κεφάλι, τους περιφέρουν εξευτελίζοντάς τους, τους σπάνε στο ξύλο, συχνά μέχρι θανάτου.


Σχολεία και πανεπιστήμια κλείνουν επ' αόριστον, οι εξετάσεις καταργούνται διά παντός. Οργανώνονται τεράστιες διαδηλώσεις, με εκατομμύρια νεολαίους να ξεχύνονται σε πλατείες κραδαίνοντας το Κόκκινο Βιβλιαράκι με τις σκέψεις του Μάο. Η προσωπολατρία του φτάνει στο ζενίθ.Βάρβαρες εκκαθαρίσεις

Την ίδια ώρα ρίχνεται στην πυρά καθετί «αστικό, φεουδαρχικό και ρεβιζιονιστικό». Βιβλία δυτικών συγγραφέων, αρχαία μνημεία, έργα τέχνης ντόπια και ξένα, πίνακες, αντίκες, μουσικά όργανα, όλο το βεστιάριο της Οπερας του Πεκίνου καταστρέφονται με μανία.

Ιδρύονται εργοστασιακά πανεπιστήμια με «ανοιχτές πόρτες» για τον λαό. Για να συντριβεί το μονοπώλιο των μορφωμένων αστών ειδημόνων, δεν διδάσκουν τίποτε θεωρητικό, μόνο στοιχειώδη τεχνική εκπαίδευση, απαραίτητη για την παραγωγή. Εξ ου άλλο ένα σύνθημα: «Είμαστε Ερυθροφρουροί, και όχι ειδικοί!».


Σειρά έχουν τα κομματικά στελέχη, που «ακολουθούν τον δρόμο προς τον καπιταλισμό». Εκατομμύρια πέφτουν θύματα βάρβαρων εκκαθαρίσεων. Κάποιους τούς σκοτώνουν με τη μία, άλλοι εκτοπίζονται σε στρατόπεδα εργασίας, εκεί όπου έχουν κλείσει διανοουμένους, καλλιτέχνες, δημοσιογράφους.

Οι πράξεις βίας αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα, ιδίως στην επαρχία, σε ξεκαθαρίσματα λογαριασμών που ελάχιστα σχετίζονται με αντικομματικές δραστηριότητες.


Οι περισσότερες είναι βεντέτες, με ντόπιους να σκοτώνονται μεταξύ τους για τα όρια χωραφιών, τη χρήση του νερού, τους οικογενειακούς τάφους.

Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Εχουν απελευθερωθεί δυνάμεις που συγκρούονται αχαλίνωτα, καθώς διάφορες αντίπαλες ομάδες πολεμάνε αδίστακτα μεταξύ τους. Στην πραγματικότητα έχει δημιουργηθεί ένας φαντασιακός εχθρός που υπάρχει παντού, δίνοντας το πρόσχημα για κάθε μορφής βία.


Φοβήθηκε και ο Μάο

Στα 10 χρόνια που κράτησαν το χάος και η αιματοχυσία της Πολιτιστικής Επανάστασης εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους εκατομμύρια άνθρωποι. Μνημεία και παραδόσεις αιώνων, γράμματα και τέχνες, ήταν υπό συνεχή και απηνή διωγμό, σε μια συστηματική εξαχρείωση ενός από τους πιο εκλεπτυσμένους λαούς στη Γη.

Ανυπολόγιστο ήταν το κόστος και για την οικονομία. Η αξία της βιομηχανικής παραγωγής μειώθηκε κατά 20% μόνο τα πρώτα δύο χρόνια.

Κάποια στιγμή τρόμαξε και ο Μάο. Με την κατάσταση εκτός ελέγχου, διατάζει τελικά τον στρατό να πατάξει την αναρχία. Αμέτοχος θεατής ως τότε, παίρνει τον έλεγχο με σκληρή καταστολή στις επαρχίες. Πέντε εκατομμύρια νεαροί Ερυθροφρουροί γίνονται τώρα αγρότες διά της βίας.


Τον Απρίλιο του 1969, στο 9ο Συνέδριο του ΚΚΚ, ο Μάο ανακοινώνει τον θρίαμβο και τη λήξη της Πολιτιστικής Επανάστασης.

Μάταια. Οι συγκρούσεις συνεχίζονται για χρόνια και τελειώνουν μόνο με τον θάνατό του, το 1976. Η χήρα του, μέλος της διαβόητης «συμμορίας των τεσσάρων» σκληροπυρηνικών που κινούσαν τα νήματα, συλλαμβάνεται μαζί με τους άλλους.


Ο δρόμος είναι πλέον ανοιχτός για τους μεταρρυθμιστές. Την εξουσία αναλαμβάνει ο Ντενγκ Σιαοπίνγκ, ο οποίος επιστρέφει από στρατόπεδο αναμόρφωσης, μειώνει τον κρατικό έλεγχο στην παραγωγή και οδηγεί τη Λαϊκή Κίνα προς τον «Σοσιαλισμό της Αγοράς». Αυτόν που έβαλε μπρος τον «Κόκκινο καπιταλισμό», με ιλιγγιώδεις ρυθμούς ανάπτυξης που έφτασαν ως και το 10% στα τέλη του 20ού αιώνα.


Αλλά χωρίς δημοκρατία ως σήμερα, θηριώδεις ανισότητες και απίστευτη διαφθορά, οι εντάσεις συνεχίζονται σε κοινωνικό, πολιτικό και ιδεολογικό επίπεδο. Με αποκορύφωμα την εξέγερση για ελευθερία στην πλατεία Τιανανμέν και τη βίαιη καταστολή της από το καθεστώς την άνοιξη του 1989.


ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ

·         «Είστε η λευκή σελίδα της Ιστορίας! Εσείς θα χτίσετε τον πραγματικό κομμουνισμό! Ο κόσμος σάς ανήκει!». Με τέτοια συνθήματα δημιουργήθηκαν οι διαβόητοι Ερυθροφρουροί - σώμα εμπνευσμένο από την Οκτωβριανή Επανάσταση, με νεολαίους που φορούσαν κόκκινα περιβραχιόνια. Στη Λαϊκή Κίνα της δεκαετίας του '60 αναπτύσσουν και ρατσιστικές ιδέες. Μόνο οι «Κόκκινοι» είναι απόγονοι γνήσιων κομμουνιστών. Οι άλλοι, παιδιά από αντιδραστικές οικογένειες, είναι «μαύροι» και χρειάζονται επειγόντως σκληρή αναμόρφωση σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας.

·         Το Σινικό Τείχος; Στα γουρούνια Σεπτέμβριος 1966. Ερυθροφρουροί με επικεφαλής τη γυναίκα του Μάο καταστρέφουν με λύσσα ναούς και αφαιρούν τμήμα του Σινικού Τείχους - το χρησιμοποιούν για να φτιάξουν χοιροστάσια. Μαθητές σέρνουν δασκάλους έξω από τις τάξεις, τους χτυπάνε με ξύλα και πέτρες. Μερικούς τους σκοτώνουν επιτόπου. Αλλους τους ντύνουν με γελοία ρούχα, τους βάφουν το πρόσωπο με μαύρη μπογιά, τους βρίζουν και τους εξευτελίζουν χυδαία.

·         Κάν' το όπως ο «Μέγας Κολυμβητής» Το Κόκκινο Βιβλιαράκι τυπώνεται σε 70 εκατ. αντίτυπα. Οι Κινέζοι αναγκάζονται να αποστηθίσουν αποφθέγματα του Μάο, όπως «η τάξη των καπιταλιστών είναι το δέρμα και οι διανοούμενοι οι τρίχες του. Οταν το δέρμα πεθαίνει, το ίδιο παθαίνουν και οι τρίχες». Το καλοκαίρι του 1966 η «Λαϊκή Ημερησία» γράφει ότι εμπνευσμένος από τον επαναστατικό ενθουσιασμό του λαού ο πρόεδρος κολύμπησε 10 ναυτικά μίλια σε λιγότερο από 60 λεπτά (τέσσερις φορές πιο γρήγορα από το παγκόσμιο ρεκόρ). Δεκάδες Ερυθροφρουροί πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να τον μιμηθούν.